Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 Sabar 3 surat+al+nisa++ayat+10 4 surat al qadr 5 Nabi ismail 6 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 7 at talaq ayat 4 8 Hadits tentang jual beli barter 9 Bumi 10 kematian 11 ali imran 190 12 Puasa 13 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 14 surat al-'ankabut ayat 33 15 Lembut 16 surat+an-an'am+ayat++121 17 Gunung 18 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 19 Ramadhan 20 ilmu 21 luqman 22 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 23 harta 24 at tahrim ayat 6 25 surat+an nisa+ayat+11 26 BIDARA 27 ibnu majah 28 pemimpin 29 al ikhlas 30 an nisa ayat 24 31 Ikhlas 32 Langit 33 al baqarah ayat 30 34 Surat+Al+ikhlas 35 ali imran 159 36 ayat-ayat tentang lautan 37 surat yunus 38 menunggu 39 Taha ayat 10 40 hud ayat 6 41 ali+imran+134 42 Surat Al-baqarah ayat 237 43 al+ahzab+ayat+70 44 al anfal ayat 29 45 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 46 al baqarah ayat 216 47 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 48 al+maun+ayat+3 49 jihad 50 al+maun+ayat+2 51 perhitungan 52 Surat+ahQaf+Ayat+15 53 al+alaq+ayat+4 54 munafik 55 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 56 Ibrahim 7 57 al+alaq+ayat+5 58 an nisa ayat 29 59 Hujan 60 matahari 61 berbuat baik 62 ali imran 7 63 Hadits Ahmad Nomor 15455 64 al isra ayat 23 65 Muntaha 66 Malu 67 fathir ayat 32 68 surah al mu'minun ayat 12-14 69 surat+al-baqarah++ayat+233 70 Zina 71 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 72 rahmat 73 surah an nisa ayat 7 74 surat an nisa ayat 1 75 Menuntut ilmu 76 an nisa ayat 5 77 Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran itu menipu 78 prinsip waris adat 79 hadist tentang mahar 80 al-a'la ayat 2 81 al ahzab ayat 21 82 Kerjaan+tangamu+disaksikan+kakumu 83 Surat Thaha Ayat 1-5 84 al imran 6 85 ali+imran+135 86 An nur ayat 26 87 surat+al+baqarah++ayat+180 88 Saba‘ ayat 28: 89 al bayyinah ayat 5 90 surah al-kahfi ayat 110 91 tugas rasul 92 Alasan yakub menyuruh masuk ke pintu yg lain 93 al baqarah ayat 45 94 dalil takut kepada allah 95 Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan 96 Nafsu 97 luqman ayat 15 98 surat al a'raf ayat 54 99 surah al-lahab 100 hr bukhari dan muslim shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat

Hasil pencarian tentang An+nasr

terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 23
jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kalian meninggalkan wadd) dapat dibaca waddan dan wuddan (dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr
Dan jangan tinggalkan Wadd, Suwa', Yaghûts, Ya'ûq dan Nasr'."
Dan jangan tinggalkan Wadd, Suwa', Yaghûts, Ya'ûq dan Nasr'."

-deskripsi"> Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, mereka dapat mengingat hal yang bermanfaat bagi...mereka sehingga mereka dapat mengerjakannya, dan dengan Al Qur’an mereka dapat mengingat hal yang berbahaya...Dengan Al Qur’an, mereka dapat mengenal Tuhan mereka melalui nama dan sifat-Nya, dengan Al Qur’an...mereka dapat mengetahui akhlak yang mulia, dan jalan-jalan yang mengarah kepadanya, dengan Al Qur’an...Oleh karena Al Qur’an merupakan peringatan bagi seluruh alam, maka ia adalah nikmat tebesar yang seharusnya
-deskripsi"> Ini adalah sumpah Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan Al Qur’an untuk Al...Qur’an....Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan Al Qur’an yang menjelaskan, yakni menjelaskan semua yang
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang keagungan Al Qur’an...keagungan Tuhan yang berfirman dan yang menurunkannya, yaitu Allah ‘Azza wa Jalla, dan bahwa Al Qur’an...Al Qur’an turun dari Tuhan yang seperti itu sifat-Nya....Al Qur’an adalah firman-Nya, dan berfirman adalah salah satu sifat-Nya, sedangkan sifat mengikuti yang...Ini saja sebenarnya sudah cukup dalam menyifatkan Al Qur’an dan menunjukkan kedudukannya.

-deskripsi"> Ini adalah bersumpah dengan Al Qur’an untuk Al Qur’an....mutlak “menerangkan” namun tidak menyebutkan menerangkan apa, untuk menunjukkan bahwa Al Qur’an
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya baik yang ada dalam Al Qur’an...bahwa manusia dalam hal tersebut terbagi menjadi dua golongan, maka Dia memberitahukan bahwa Al Qur’an...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
tafsir-deskripsi"> Yaitu sibuk memenuhi kebutuhanmu yang membuatmu terkadang tidak sempat membaca Al Qur’an...atau konsentrasi ketika membaca Al Qur’an.

-deskripsi"> Yakni yang terkait dengan Al Qur’an itu; apakah kamu sudah memenuhi...haknya sehingga Al Qur’an menjadi hujjah bagimu atau malah tidak memenuhinya sehingga Al Qur’an
-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, mereka dapat mengingat Tuhan mereka, sifat-sifat sempurna...Demikian pula dengan Al Qur’an, mereka dapat mengingat perintah dan larangan-Nya, mengingat hukum-hukum...Singkatnya, dengan Al Qur’an, mereka dapat mengenal dan mengingat segala yang bermaslahat bagi mereka
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
class="tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan ayat-ayat-Nya, yaitu Al Qur’an...mengirim rasul, seperti yang Dia turunkan kepada Musa, yaitu kitab Taurat yang membenarkan Al Qur’an...dan dibenarkan oleh Al Qur’an (saling membenarkan), sehingga hak keduanya sama dan kuat buktinya....Oleh karena itu, Dia memerintahkan kita agar tidak ragu menerima Al Qur’an, karena telah datang dalil-dalil...Adapun Al Qur’an ini, maka Allah jadikan sebagai petunjuk untuk semua manusia baik untuk urusan agama
-deskripsi"> Dalam dirinya apa yang perlu diucapkan untuk Al Qur’an....p>-deskripsi"> Yaitu menetapkan ucapan yang digunakannya untuk membatalkan Al Qur’an
sebelum Al Quran diturunkan dan tidak menyampaikan apa-apa, lalu apakah setelah diturunkan Al Qur’an...agung yang mengalahkan para ahli bahasa, mengalahkan semua ahli ilmu, sehingga apakah mungkin Al Qur’an...dari sisiku, bukankah yang demikian menunjukkan bahwa Al Qur’an turun dari Tuhan yang Mahabijaksana...

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an bukan dari sisiku.
-deskripsi"> Karena Al Qur’an adalah kitab yang mulia, kitab yang seandainya manusia...Al Qur’an adalah firman Rabul ‘alamin....Bagaimana mungkin mereka akan sanggup berkata semisal Al Qur’an atau mendekatinya, sedangkan perkataan...

-deskripsi"> Allah menurunkan Al Qur’an sebagai rahmat bagi seluruh alam dan untuk
di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
Dan Al Qur’an ini juga menerangkan perkara yang benar dalam masalah yang mereka perselisihkan, oleh...karenanya setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka akan ditemukan dalam Al Qur’an jawabannya...Apa yang disebutkan dalam Al Qur’an adalah kebenaran, dan yang menyelisihinya adalah kebatilan.
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...ada dalam kitab-kitab tersebut dan perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israil, maka Al Qur’an...karena itulah, pada ayat selanjutnya Allah menerangkan, bahwa manfaat, cahaya dan petunjuk Al Qur’an...

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga
-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, teringatlah semua tuntutan, seperti dapat mengenal Allah...Demikian pula, dengan Al Qur’an manusia dapat mengenal berbagai masalah dan dalil-dalil yang ‘aqli...Allah menamai Al Qur’an dengan dzikr, yang artinya ingat, karena ia mengingatkan apa yang Allah tanam...Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar berkahnya daripada Al Qur’an ini....Oleh karena Al Qur’an merupakan peringatan yang mempunyai berkah, maka wajib diterima dan diikuti serta
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
(Agar mereka tidak menyembah Allah), ditambahkan An pada la yasjudu kemudian An di-idgamkan kepada la...Bentuk asalnya La Ya'lama lalu ditambah An dan sebelum itu lam Ta'lil.
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al Qur’an
Oleh karena itu, dengan siraman Al Qur’an, hatinya akan tumbuh, ilmu dan amalnya akan bertambah olehnya..., dan Al Qur’an bagi hati orang mukmin ibarat air hujan yang disiramkan kepada tanah yang baik....seperti orang-orang yang mati dan tanah keras yang tidak menumbuhkan tanaman, sehingga pembacaan Al Qur’an
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
-deskripsi"> Yakni tidak dilenyapkan-Nya Al Qur’an itu adalah karena rahmat Allah....

-deskripsi"> Karena Dia telah menurunkan Al Qur’an kepadamu, memberikan kamu maqam