Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 Saba 13 5 sabar 6 ali imran 190 7 bintang 8 luqman 13 9 Hadis+Al+hakim+8473 10 al baqarah ayat 233 11 Ali imran 104 12 al maidah ayat 2 13 Ayat 158 14 belajar 15 taubat 16 Ali imran 17 niat 18 al isra ayat 32 19 hujan 20 Ad+dahr+ayat+4 21 surah+al+fath+ayat+29 22 Yunus 57 23 surat+al+hujurat+12 24 Bumi 25 an nur ayat 2 26 Tafsir Ali+Imran+109 27 Utusan 28 Ali imran 110 29 Dunia 30 ali imran 14 31 al Hijr 94 32 masjid 33 Iman 34 an+nur+ayat+31 35 Doa mohon kemenangan 36 surat+al+hujurat+13 37 yusuf 38 Al Mujadalah ayat 11 39 mujadalah ayat 58 40 Ibrahim 41 an nisa ayat 4 42 al+Mujadalah ayat+11 43 Al ikhlas 44 AL MULK AYAT 19 45 Al imran 104 46 ali imran ayat 103 47 al anbiya ayat 30 48 Surah Al a'raf ayat 54 49 Bunuhlah 50 berfikir 51 muhammad 7 52 Al hujurat ayat 13 53 hujurat ayat 13 54 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 55 Keluh kesah 56 Fussilat ayat 46 57 Surat+Al+bawarah+ayat+238 58 Surah hajj ayat 30 59 Surat Sad Ayat 78 60 maksiat 61 Kisah dakwah nabi hud 62 An-Nahl ayat 78 63 kekerasan seksual 64 Anisa ayat 34 65 al maidah ayat 43 66 luqman+8 67 ibrahim ayat 7 68 Al-Israa', Ayat 23 69 surat al-baqarah ayat 137 70 surat+al+maidah+3 71 peringatan 72 Shalat 73 Al-Anam+ayat+22 74 Tafsirsekejap mata 75 Penciptaan bumi dan adam 76 Ibadah 77 memberi+makan+hewan 78 surah ibrahim ayat 32 79 Tajwid surat 73 80 wahai orang orang beriman 81 an-nur ayat 2 82 al maidah ayat 53 83 surga 84 Allah bersama kita 85 an najm ayat 39 86 fussilat ayat 10 87 Kisah dakwah nabi yahya 88 kerja sama 89 Yunus+ayat+47 90 ALI IMRAN AYAT 132 91 al isra ayat 33 92 al mumtahanah ayat 8 93 Urusan 94 wabah penyakit 95 ar Ra'du ayat 11 96 luqman+14 97 nuh+ayat+10 98 Ibrahim 7 99 Hadits amal shaleh 100 surah Muhammad/47:36

Hasil pencarian tentang An+nasr

terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 23
jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kalian meninggalkan wadd) dapat dibaca waddan dan wuddan (dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An...Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra.
di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
Lafal Allaa adalah gabungan daripada huruf An dan Laa.
(Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah) lafal haluu`an merupakan hal atau kata keterangan
(Agar mereka tidak menyembah Allah), ditambahkan An pada la yasjudu kemudian An di-idgamkan kepada la...Bentuk asalnya La Ya'lama lalu ditambah An dan sebelum itu lam Ta'lil.
Lafal Rid-an menurut qiraat yang lain dibaca Riddan (untuk membenarkan aku) lafal Yushaddiqni yang dibaca...qiraat yang lain dibaca Rafa, sehingga bacaannya menjadi Yushaddiquni sebagai sifat dari lafal Rid-an
Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
Lafal An adalah bentuk Mukhaffafah dari Anna; artinya bahwa setiap diri itu tidak dapat menanggung dosa
sekali (kebencian) lafal maqtan berfungsi menjadi tamyiz (di sisi Allah bahwa kalian mengatakan) lafal an
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
An-Nur, 2) dan firman-Nya, "Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang Mukmin dan...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17).
("Makan dan minumlah dengan enak) lafal Hanii-an menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, artinya dengan
(Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia) lafal An di sini adalah bentuk Takhfif dari Anna, sedangkan Isimnya
(Seolah-olah) mereka; lafal ka-an adalah bentuk takhfif daripada lafal ka-anna (belum pernah tinggal
beriman dan selalu bertakwa.) ketika musim paceklik tiba, musim paceklik itu menimpa pula negeri Kan`an
(Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian) huruf Hamzah lafal An Nasy`ah boleh dibaca panjang
mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah Allah) kecuali supaya menyembah Allah, pada asalnya adalah An...Ya'budullaaha, lalu huruf An dibuang dan ditambahkan huruf Lam sehingga jadilah Liya'budullaaha (dengan
Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
lafal Naashiyatan adalah isim Nakirah yang berkedudukan menjadi Badal dari isim Ma'rifat yaitu lafal An-Naashiyah
yang juga menjadi Ma'mul dari lafal Ta-muruunnii atau Ta-muruunanii dengan memperkirakan adanya huruf An
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an
Dikatakan) kepadanya sesudah ia mati, ("Masuklah ke surga") menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa Habib An