Paling Sering Dicari

1 Perempuan 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 3 4 luqman 14 5 jual beli 6 Yunus 41 7 Ali imran 190 8 Al Baqarah ayat 55 9 al maidah ayat 6 10 al ikhlas 11 Ali imran 103 12 al maidah ayat 2 13 at tahrim ayat 6 14 Kata umat 15 Luqman 13 16 ali imran 110 17 ali imran 159 18 Katak 19 shalat 20 Yasin ayat 38 21 yunus 40 22 ali imran 19 23 al imran 24 jizyah 25 al baqarah ayat 275 26 ikhlas 27 Ali Imran 130 28 An nur ayat 2 29 al-Maidah ayat 2 30 Yunus 25 31 ali imran 97 32 haji 33 Contoh hadis qouliyah 34 an-nur ayat 31 35 Ali imran 104 36 An nisa ayat 1 37 menuntut ilmu 38 ali imran ayat 125 39 Ali imran 134 40 Al maidah ayat 133 41 Ar rum ayat 21 42 Tiga sifat orang mukmin yang dicintai alloh hadi 43 thaha ayat 132 VIDOE 44 segala sesuatu 45 Al maidah ayat 101 46 Al Muzzammil ayat 20 47 Ilmu 48 an nur ayat 31 49 Al hujurat ayat 10 50 nikah 51 Astaghfirullah sepuluh kali 52 HR Ahmad 3/224, dan Abu Daud : 4878, shahih 53 Al baqarah ayat 3 54 At Taubah ayat 60 55 Al hujurat ayat 12 56 Al hadid ayat 22 57 al baqarah ayat 2 58 Al mulk ayat 2 59 Al hijr 60 Surat Ali Imron ayat 31 61 ali imran 191 62 Al maidah ayat 48 63 Surat al ahzab ayat 21 64 Ali imran 73 65 Al maidah ayat 32 66 an nisa ayat 59 67 Al Imran ayat 190 68 bidadari 69 Dusta 70 Surat an Nisa ayat 171sampek 180 71 Al maidah ayat 67 72 istri 73 al maidah ayat 8 74 Gambar di atas kain 75 Menutup AURAT 76 al baqarah ayat 30 77 Ali Imran ayat 104 78 Bunuh 79 At Taubah ayat 103 80 ali imran 185 81 tafsir surat al-fatihah 82 hutang 83 yasin ayat 39 84 Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan 85 Al Baqarah ayat 185 86 Ali Imran ayat 19 87 Maryam 88 Hadits QS.At-Takatsur ayat 2 89 Subhanallah 10x Alhamdulillah 10x Allahu Akbar 10x Astaghfirullah 10x 90 zakat 91 surat asy syams ayat 8-10 92 ayat kursi 93 luqman ayat 14 94 Malaikat dardail 95 al baqarah ayat 43 96 Al Baqarah ayat 184 97 hadist sholat tarawih 98 ali imran 85 99 Kisah suroh luqman 100 Albaqoroh ayat 135

Hasil pencarian tentang An nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...Nu'man] ia berkata; Aku mendengar [Sa'id bin Jubair] berkata; ada sebuah ayat yang menyebabkan penduduk...Kufah berselisih tentangnya, maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan ayat itu....(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
telah memberitakan kepada kami [Abu Ishaq], ia berkata; aku mendengar [Al Bara`] berkata; "Ketika turun ayat...QS An Nisa`; 95....wasallam memanggil Zaid, kemudian ia datang dengan membawa tulang pundak binatang, lalu Zaid menulis ayat...Kemudian turunlah ayat: " Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak...QS An Nisa'; 95.
dari ['Ubaidillah] dia berkata; Aku mendengar [Ibnu 'Abbas] berkata; Aku bersama Ibuku termasuk dalam ayat...(An Nisa: 98).
menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Ibnu Abu Mulaikah] bahwa [Ibnu 'Abbas] membaca ayat...(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
[Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara`ah sedangkan ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....(An Nisa: 176).
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...`: 32, Mujahid mengatakan; Berkenaan dengan hal itu, ayat berikut turun Sesungguhnya laki-laki dan perempuan...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dia berkata; Aku mendengar [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; Ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....(An Nisa: 176).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....lalu turunlah ayat: '(selain orang yang mempunyai 'uzur) ' -Qs....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda kepadanya: "Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat...yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An Nisa'."
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata...; Ya Rasulullah, aku ini buta, maka turunlah dalam ayat itu: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang
(An Nisa: 33)....Tatkala ayat ini turun: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta….....(An Nisa: 33)....Selanjutnya ayat: Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...sampai pada ayat Dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
Hasan bin Abu Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Salm Al 'Alawi] dari [Anas] ketika menafsirkan ayat...Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
(An Nisa: 128)....Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya...Maka turunlah ayat ini.
menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dari [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; tatkala turun ayat...(An Nisa: 95) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Zaid, lalu Zaid menulisnya....Maka Allah menurunkan ayat: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang yang mempunyai halangan'.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....Ayat ini kemudian dihapus dengan ayat cambuk, Allah berfirman: '(perempuan yang berzina dan laki-laki...An Nuur: 2-.
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat kepadaku: "MIM BA'DI WASIYYATIY YUUSHAA BIHAA AU DAININ GHAIRA...(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan...Dia berkata; Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah yang...ada di didalam surat An Nisa.
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh
Mas'ud] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur`an...Lalu aku pun membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya Kami
Lalu Allah menurunkan ayat: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak...QS An-Nisa`: 24.
Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat Al Baqarah; Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi....Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat An Nisa` Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati...shalat sedang kamu mabuk QS An Nisa`: 43....Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat Al Mai`idah Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
An Nisa: 29) Maka saya pun bertayammum dan shalat."
Sampai turun ayat mengenai harta warisan di akhir surat An-Nisa yang berbunyi: 'Apabila seorang laki-laki...Dan ayat: 'Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), katakanlah: 'Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi
kepadaku [Al hakam] dari [Sa'id bin Jubair] ia berkata; Aku bertanya [Ibnu Abbas] berkata, "Ketika ayat...Allah pun menurunkan ayat: (Kecuali orang-orang yang bertaubat dan, beriman dan beramal shalih; maka...Al Furqan: 70-, maka ayat ini untuk orang-orang musyrik Quraisy tersebut....Ibnu Abbas melanjutkan, "Sedangkan ayat yang ada dalam surat An Nisa: (Dan barangsiapa yang membunuh...seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam…) -An Nisa: 93- ia mengatakan, "Seorang
Kemudian Az Zubair berkata: "Aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah...dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman