Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 ali imran 103 11 al baqarah ayat 285 12 zakat 13 pendidikan 14 al mujadalah ayat 11 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 Ali imran 17 saba 15 18 al baqarah ayat 177 19 al qalam ayat 4 20 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 21 maryam 22 ibrahim ayat 7 23 al hajj ayat 7 24 talak 25 angin 26 at tahrim ayat 6 27 ali imran 159 28 al hujurat ayat 13 29 al isra ayat 23 30 al baqarah ayat 30 31 tolong menolong 32 al-hujurat ayat 9 dan 10 33 al-a'raaf+7 34 Waktu 35 miskin 36 Ar rahman 37 Muslim itu bersaudara 38 beriman kepada allah 39 al baqarah ayat 285 40 at taubah ayat 60 41 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 42 al mujadilah ayat 11 43 ali imran 190 44 Alat pembelajaran 45 Cahaya Allah 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 makanan haram 48 an nisa ayat 63 49 Rumah 50 Al baqarah ayat 229 51 yunus ayat 3 52 ali imran 104 53 Pendidikan islam sebelum menikah 54 surat+38+ayat+72 55 Surah Al Maidah ayat 15-16 56 al maidah ayat 8 57 luqman ayat 12 58 surat al araf ayat 54 59 hawa 60 an nisa ayat 59 61 Yusuf 87 62 riba 63 Surah Hud ayat 114 64 ar-rahman 65 menjual minuman keras 66 al jumuah ayat 10 67 keutamaan sholat 68 al+isra+ayat+26 69 Al Bayyinah ayat 5 70 sampaikan walau satu ayat 71 Al-Hasyr Ayat 18 72 an-nisa+ayat+136 73 Memuaskan hati 74 memuliakan orang tua dan mertua 75 yusuf 72 76 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 77 Ali Imran 8 78 an nisa ayat 93 79 Ibrahim 41 80 Hukum mendzolimi orang lain 81 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 82 barang temuan 83 qs al isro ayat 1 84 surat+al-anbiya+ayat+22 85 sedekah 86 Larangan merusak alam 87 Menuntut ilmu 88 Harta rampasan perang 89 yunus 61 90 kafir 91 surat al-anbiya ayat 22 92 Ghafur ayat 78 93 istri 94 al qariah ayat terakhir 95 al isra ayat 28 96 al baqarah ayat 282 97 al maidah ayat 2 98 alhadid ayat 7 99 IMAN 100 Musibah

Hasil pencarian tentang Anak+yatim

Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...yatim....Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang) dengan cara mengambil hartanya...atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 2
Itulah orang yang menghardik anak yatim,
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 15
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
(Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat) atau famili.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 17
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 9
Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
Orang-orang kafir Mekah tidak memperhatikan hal ini (sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim) artinya...kalian tidak pernah berbuat baik kepada anak-anak yatim, padahal kalian kaya atau kalian tidak memberikan...harta waris yang menjadi hak anak-anak yatim.
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbapak (harta mereka) jika sudah...dengan yang buruk) artinya yang halal dengan yang haram dan janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak...yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek (dan jangan kamu makan harta mereka) yang telah...Tatkala ayat ini turun mereka berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 127
tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim...memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak...Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.
mereka memberikan makanan yang disukainya) atau yang digemarinya (kepada orang miskin) atau orang fakir (anak...yatim) anak yang ayahnya sudah tiada (dan orang yang ditawan) orang yang ditahan karena membela perkara
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
Orang-orang yang berlaku zalim terhadap anak-anak yatim dengan memakan hartanya secara tidak benar, sebenarnya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 8
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 2
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 34
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai
Mereka juga bertanya tentang pengasuhan anak yatim yang baik menurut Islam....Kalau Allah berkehendak untuk memberatkan kalian, Dia mewajibkan kalian mengasuh anak-anak yatim tanpa...tinggal dalam satu rumah dengan mereka, atau membiarkan anak-anak yatim itu tanpa ada kewajiban kalian
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api
Janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembangkan...Lakukan hal itu terus sampai anak-anak itu dewasa. Bila mereka sudah dewasa serahkanlah harta itu.
Ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan...Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa
itulah) sesudah huruf Fa ditetapkan adanya lafal Huwa, artinya maka dia itulah (orang yang menghardik anak...yatim) yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 215
Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak...yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan".
(Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik/bermanfaat sampai
(Dan mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim) serta kesulitan-kesulitan yang mereka temui...Jika mereka menyatukan harta mereka dengan harta anak-anak yatim, mereka merasa berdosa dan jika mereka...melakukannya karena tak ada salahnya (Dan Allah mengetahui orang yang membuat kerusakan) terhadap harta anak-anak...yatim itu ketika mencampurkan hartanya kepada harta mereka (dari orang yang berbuat kebaikan) dengannya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga
(Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya) maksudnya tanpa hak (bahwasanya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 83
yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak...yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat