Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ilmu 5 al maidah ayat 6 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 Shalat 8 ali imran 9 perjanjian 10 ali imran 104 11 riba 12 ali imran 159 13 Luqman 14 almuminun+ayat+gg-100 15 yunus 16 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 17 Islam 18 Tumbuhan 19 al baqarah ayat 2 20 an nisa ayat 58 21 Al imran 103 22 Zina 23 hadits+tentang+menjaga+keturunan 24 Zakat 25 yunus 57 26 an nisa ayat 29 27 al baqarah ayat 30 28 niat 29 Surat an naba 30 Hak dan kewajiban suami istri 31 SYAITAN 32 yunus 5 33 al ahzab ayat 72 34 Al imran 104 35 al hijr 22 36 tafsir+ar-rum+ayat+41 37 penyayang 38 Makanan halal 39 ALI+IMRAN+159 40 al hujarat ayat 13 41 surat+fushshilat+ayat+33 42 Surga 43 almuminun+ayat+99-100. 44 maha pengasih 45 Tajjwid qs al anfal ayat 30 46 ali imran 19 47 al maidah ayat 2 48 ali imran 145 49 kiamat 50 Al anbiya ayat 30 51 ali imran 110 52 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 53 ali imran 54 54 al ahzab ayat 21 55 al maidah ayat 8 56 al maidah ayat 3 57 sihir 58 Sholat 59 luqman 15 60 Al Baqarah ayat 1 61 pentingnya akal 62 pembunuhan 63 sehat 64 Surat annisa 65 Jalan keluar 66 Belajar 67 surat+maryam+ayat+86 68 perumpamaan 69 at tahrim ayat 6 70 masjid 71 bidadari 72 at-+thur+16 73 Sifat sholat 74 al+hijr+72 75 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 76 Berharap selain kepada Allah 77 Maryam+96 78 An-Nahl ayat 36 79 Al Imran 80 ali imran 190 81 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 82 susu 83 harta 84 yusuf 85 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 86 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 87 bersikap merasa paling bisa segalanya 88 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 89 Ali imran 103 90 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 91 Ayat 46 92 ar+rahman+4 93 ali imran 130 94 zaitun 95 annisa ayat 29 96 surat Al-Hasyr Ayat 7 97 an nisa ayat 59 98 Takdir 99 rezeki 100 tipu daya

Hasil pencarian tentang Apabila+azan+(shalat)+diserukan+maka+setan+lari+sambil+kentut+sehingga+dia+tidak+mendengar+suara+azan+itu.+Apabila+dia+(muazin)+menyelesaikan+azan,+maka+ia+(setan)+datang+kembali.+Sampai+ketika+iqamah+shalat+dikumandangkan,+ia+(setan)+lari.+Sampai+ketika+

Wahai orang-orang beriman, jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat...Apa yang diperintahkan itu lebih bermanfaat bagi kalian jika kalian mengetahuinya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
yakni sebutan namamu sebagai contohnya ialah namamu disebutkan bersama-sama dengan nama-Ku di dalam azan..., iqamah, tasyahhud, khotbah dan lain sebagainya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Setan orang yang berpura-pura buta untuk melihat al-Qur'ân itu benar-benar akan menghalanginya dari jalan...yang diserukan Allah, sementara ia merasa bahwa dirinya, dengan mengikuti setan-setan itu, berada pada
Di antara hinaan mereka terhadap kalian adalah bahwa apabila kalian mengajak salat dengan azan, mereka...Hal itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak mengetahui perbedaan antara petunjuk
(orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia...melepaskan diri dari ayat-ayat itu) maksudnya ia keluar darinya dengan membawa kekafirannya, sebagaimana...Ia diminta agar mendoakan Musa celaka dan untuk itu diberi hadiah, dia mendoakan hal itu tetapi doanya...itu menyebabkan senjata makan tuan akhirnya lidahnya menjulur sampai ke dadanya (lalu dia diikuti oleh...setan) setan dapat menggodanya sehingga jadilah ia temannya (maka jadilah ia termasuk orang-orang yang
mereka agar mendengar seruanmu--meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai...ia mendengar firman Allah....Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...Perintah untuk memberikan jaminan keamanan kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 140
(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
(Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh) dengan cara taat kepada Allah...dan tidak menaati setan (karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya) yakni pengikut-pengikutnya
(Dan) orang-orang yang (apabila kamu menyeru) atau memanggil mereka (untuk salat) yaitu dengan azan (...(Demikian itu) maksudnya sikap mereka itu (adalah karena mereka) disebabkan oleh karena mereka (kaum...Ayat berikut ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi saw., "Kepada rasul-rasul...Jawabnya, "Kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami... sampai akhir ayat."...Ketika Nabi saw. menyebut nama Isa, mereka berkata, "Sepengetahuan kami tak ada agama yang lebih buruk
(Dan dia itu tidak dibawa turun) yakni Alquran itu tidak dibawa turun oleh (setan-setan).
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 6
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu...kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air...(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang...baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
Ingatlah, hai Muhammad, hamba Kami, Ayyûb, ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Sesungguhnya setan telah
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah ketika setan menjadikan perbuatan orang-orang musyrik itu indah...Setan berkata kepada mereka, "Tidak ada yang akan mengalahkan kalian."...Setan juga menegaskan kepada mereka bahwa dia adalah pelindung mereka, tapi ternyata, saat kedua pasukan...saling berhadapan di medan perang, tampaklah kepalsuan janji, tipu daya dan bisikan setan itu....Setan takut Allah menghancurkannya. Sesungguhnya, siksan Allah amat keras.
pada asalnya terdiri dari In Syarthiyyah dan Maa Zaidah yang kemudian keduanya diidgamkan menjadi satu sehingga...pekerti yang baik kepada pekerti yang buruk (maka mohonlah perlindungan kepada Allah) lafal ayat ini...menjadi Jawab Syarat, sedangkan Jawab Amar tidak disebutkan, yakni niscaya Dia akan menolak gangguan...setan itu dalam dirimu....(Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar) semua percakapan (lagi Maha Mengetahui) semua perbuatan.
Apabila kamu mendengar bisikan setan untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepadamu--seperti...saat dirimu murka karena hujatan-hujatan jahat mereka--mohonlah perlindungan Allah, niscaya Dia akan...mengusir bisikan-bisikan itu....Karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat apa pun yang terjadi.
Dan sesungguhnya setan-setan itu dijauhkan dan tidak dapat mendengar al-Qur'ân yang diturunkan kepada
setan sehingga akibatnya kamu akan tertipu (sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu-bapakmu) dengan senjata...Sesungguhnya ia) yakni setan itu (dan pengikut-pengikutnya melihat kamu) yaitu bala tentaranya (dari...suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka) karena kehalusan jasad mereka atau karena mereka tidak...(Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin) artinya pendukung-pendukung dan...teman-teman (bagi orang-orang yang tidak beriman).
diperintahkan untuk menyampaikannya (melainkan apabila ia membaca) membacakan Alquran (setan pun, memasukkan...meniupkan godaan kepada lisan Nabi saw. tanpa ia sadari, sehingga keluarlah perkataan itu dari lisannya...Maka malaikat Jibril memberitahukan kepadanya apa yang telah ditiupkan oleh setan terhadap lisannya itu...(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya....Dia berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya.
Tidakkah kamu mengetahui, wahai Rasul, sesungguhnya Kami telah menguatkan pengaruh setan terhadap orang-orang...kafir sehingga ia dapat menguasai dan mendorong mereka untuk menentang kebenaran....Mereka pun tunduk mengikuti setan.
(Maka berpalinglah kamu dari mereka) yaitu dari orang-orang kafir Mekah (sampai suatu ketika") sampai...Dia memerintahkannya untuk memerangi mereka.
Sesungguhnya setan adalah musuh besar kalian. Maka janganlah kalian terpedaya oleh bujuk rayunya....Tetapi, jadikanlah setan itu sebagai musuh kalian karena ia ingin menjajak para pengikutnya untuk menjadi
(Dan ingatlah akan hamba Kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, "Sesungguhnya aku) bahwasanya aku (diganggu...oleh setan dengan kepayahan) kemudaratan (dan siksaan") yakni rasa sakit....Nabi Ayub menisbatkan atau mengaitkan hal tersebut kepada setan, sekalipun pada kenyataannya segala sesuatu...itu berasal dari Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
(Dan) Dia menjadikan (di antara binatang ternak itu sebagai kendaraan angkutan) yaitu layak untuk mengangkut...Ia dinamakan farsy/hamparan karena ia mirip dengan hamparan tanah mengingat ia sangat dekat dengannya...Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan...) jalan setan di dalam masalah pengharaman dan penghalalan....(Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu) yang jelas permusuhannya.
Apabila manusia mendapat musibah yang menimpa diri, harta, atau apa saja yang berkaitan dengan dirinya...Dia lalu berdoa kepada Tuhannya dalam segala keadaan, dengan berbaring, duduk atau berdiri, agar Allah...menghilangkan cobaan itu....Tetapi, ketika Allah mengabulkannya dengan menghilangkan cobaan yang menimpa darinya, ia segera meninggalkan...Seakan-akan ia tidak pernah tertimpa musibah dan tidak pernah berdoa meminta kepada Allah untuk menghilangkannya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 35
Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia....Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
(Terkecuali setan yang mencuri-curi -pembicaraan malaikat- dengan sekali curi) lafal Al-Khathfah adalah...Maksudnya, tiada yang dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat kecuali hanya setan yang dapat mencuri-curinya...dengan cepat (maka ia dikejar oleh meteor) yakni bintang yang bercahaya (yang melubanginya) yang menembus...tubuh setan-setan itu, atau membakarnya, atau membuatnya cacat.
Barangsiapa yang mengikuti setan, berarti telah berbuat maksiat, karena setan selalu menyuruh berbuat...Akan tetapi Allah menyucikan orang yang mengarah kepada hal itu dengan memberikan petunjuk untuk tidak...melakukan maksiat atau dengan memberi ampunan jika ia bertobat....Dan Allah sungguh Maha Mendengar semua perkataan yang terucap dan Maha Mengetahui semua yang terjadi....Dia akan membalas kalian atas apa yang kalian lakukan.