Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 tafsir surat al a 6 ramadhan 7 rezeki 8 jiwa 9 al ikhlas 10 ali+imran+191 11 Tanaman 12 Doa nabi adam 13 penciptaan manusia 14 al maidah ayat 2 15 rumput rumputan 16 al maidah ayat 3 17 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 18 ali imran 19 Al Anfal ayat 39 20 hati 21 ali+imran+190 22 al hujurat ayat 13 23 Al baqarah ayat 183 24 hewan 25 Berpuasa 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 an nisa ayat 58 28 al-baqarah ayat 183 29 al lahab 30 al maidah ayat 32 31 ali imran 190 32 Takwa 33 ibrahim 34 Ali Imran 185 35 maryam+20 36 Bumi 37 langit 38 doa ziara kubur 39 Yunus 57 40 Sholat 41 al maidah ayat 1 42 umrah 43 at tahrim ayat 6 44 ali imran 159 45 utusan 46 ali imran 31 47 al baqarah ayat 155 48 al-baqarah+ayat+186 49 al anfal ayat 11 50 Tafsir surat alfatihah 51 ali imran 110 52 Adam 53 yunus 40 54 Kematian 55 AR RUM AYAT 50 56 Thalut sungai 57 luqman 13 58 dikembalikan 59 Harta 60 sikap 61 Allah berbicara kepada nabi muhammad 62 Quran 63 ar rahman 64 al maidah ayat 5 65 alam 66 Surat al an am 67 Al+ahzab+ayat+65 68 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 69 an nisa ayat 29 70 zina 71 yunus 62 72 al-mujadalah ayat 11 73 yunus 38 74 Ad dhuha ayat 2 75 Ali+Imran+159 76 surat Al baqarah ayat 183 77 Hadis tentang qunut 78 ibrahim ayat 40 79 Bersyukur 80 al hujurat ayat 10 81 hadist tentang qunut shubuh 82 pohon 83 maryam+21 84 Al+hujurat+ayat+56 85 mudatsir+ayat+5 86 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 87 yusuf 88 ibrahim 32 89 al anam ayat 141 90 surat+al-'alaa+ayat+2 91 cinta 92 surat al baqoroh 93 Imran 94 ilmu tumbuh tumbuhan 95 Riba 96 RUMPUT 97 kasih sayang 98 kerajaan 99 Saham 100 ali+imran+113

Hasil pencarian tentang Ar+Rahman+

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu