Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zina 11 Rezeki 12 ali imran ayat 159 13 lokasi yang memudahkan 14 Ali imran 15 Zakat 16 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 17 al hujurat ayat 13 18 Jibril 19 Injil 20 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 21 Bumi bulat 22 al+ikhlas 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 an nahl ayat 125 25 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 26 pertengkaran 27 Surat-ad-dahr-ayat-23 28 al maidah ayat 48 29 Saba' ayat 1 30 AS+SAJADAH+AYAT+6 31 mati 32 AL HASYR AYAT 18 33 Al-Ahzab ayat 33 34 surah ar-raf ayat 72 35 Melindungi 36 ar rum ayat 21 37 Al quran 38 ali imran 134 39 surah+fathir+ayat+18 40 dalil+kitab+Zabur 41 Ayat ayat larangan zina 42 surat+thaha+ayat+125 43 al+maidah+ayat+47 44 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 45 kitab+zabur 46 Arsy 47 surat+thaha+ayat+126 48 al+hijr+22 49 Ar rum ayat 41 50 hr+muslim+288 51 Jihad 52 Hadits Abu Daud Nomor 1335 53 dalil kitab Taurat 54 Ujian 55 ali imran ayat 200 56 Negeri yang dijanjikan 57 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 58 Ali imran 110 59 Surah As-Syam Ayat 7 60 Al Baqarah ayat 186 61 Menyesali 62 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 63 ali+imran+110 64 Berlomba lomba mengumpulkan harta 65 janin 66 Bergelimang dosa 67 Neraka 68 Ali imran 133 69 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 70 Bentuk bumi bulat 71 Sulaiman 72 Ali Imran 92 73 kandungan 74 muhammad ayat 7 75 ibrahim 35 76 penetapan harga 77 sajdah ayat 5 78 surat annisa ayat 29 79 motivasi kera 80 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 81 Nikmat 82 surat+hud+ayat+106 83 MEMANCARKAN SPERMA 84 surga 85 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 86 tahrim ayat 6 87 Al Baqarah ayat 26 88 al+hijr+40 89 yunus 5 90 Ali imran 173 91 Yatim 92 aku uji dengan ketakutan 93 Apabila surga telah didekatkan 94 surat+hud+ayat+107 95 ad dariyah ayat 58 96 ibrahim ayat 32 97 Albaqoroh ayat 282 98 wanita 99 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 100 maryam 58

Hasil pencarian tentang Arab

(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa...Arab, meskipun tidak fasih, yang mustahil dituduh dapat membuat al-Qur'ân,
(Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab...) atau memakai bahasa Arab (supaya kalian) hai penduduk Mekah (memahaminya) memahami makna-maknanya.
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu, Muhammad, sebuah firman berbahasa Arab yang dapat dibaca dan dihafal...oleh bangsa Arab, agar mereka dapat memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 2
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
(Sesungguhnya Kami mudahkan ia) Kami mudahkan Alquran itu (dengan bahasamu) dengan bahasa Arab supaya...orang-orang Arab dapat memahaminya darimu (supaya mereka mendapat pelajaran) supaya mereka dapat mengambilnya
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 198
Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab...berta'alluq kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
(Dan kalau Alquran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab) lafal A'jamiina adalah
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui
dinamakan salsabil) yaitu air telaga itu rasanya seperti jahe yang sangat disukai oleh orang-orang Arab
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada edisi bahasa Arab
Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang
bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab
Sebelumnya, Allah tidak pernah menurunkan kepada bangsa Arab kitab suci yang dapat mereka pelajari.
Mengapa mereka selalu ingin melebihi bangsa Arab, agar Allah mengutus nabi dari kalangan mereka, padahal
Sebab pemuda yang mereka maksud itu adalah orang asing yang tidak memiliki kecakapan berbahasa Arab,...sementara al-Qur'ân menggunakan bahasa Arab fasih dan benar.