Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 Al-Furqan+ayat+2 3 al ikhlas 4 ali imran 190 5 yusuf 6 Hadits Ibnu Majah Nomor 239 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِ 7 Yunus 8 Kisah isra mi'raj 9 ALI IMRAN 10 al asr ayat 1-2 11 al+maidah+ayat+93 12 al maidah ayat 2 13 ali imran ayat 104 14 Upaya Mitigasi Kabut Asap dalam perspektif Islam 15 Ibrahim 16 halaman 16 17 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 18 al mujadalah ayat 11 19 maryam 20 ayat kursi 21 at tahrim ayat 6 22 al maidah ayat 90 23 an nisa ayat 29 24 Surah Al-A'raf ayat 179 25 al+maidah+ayat+90 26 rezeki 27 al maidah ayat 6 28 al+baqarah+ayat+43 29 surat al isro ayat 26 sd 27 30 Shalat 31 kewajiban menuntut ilmu 32 muhammad 33 surat+al+isro+ayat+26+sd+27 34 as shad ayat 24 35 Hadits abu daud 36 al hujurat ayat 13 37 al maidah ayat 3 38 Al araf ayat 48 39 al baqarah ayat 221 40 al-Mujadalah ayat 11 41 ali imran 159 42 surat al maidah ayat 48 43 menuntut ilmu 44 AL MAIDAH AYAT 5 45 QS.+Al-anfal+ayat+27 46 Ar rahman 47 ali imran ayat 97 48 al qolam ayat 25 49 berpikir 50 al baqarah ayat 282 51 al baqarah ayat 43 52 ibrahim 14 53 al+baqarah+ayat+31 54 azzumar ayat 9 55 Sholat 56 al-ankabut ayat 45 57 al baqarah ayat 75 58 Al fatir ayat 6 59 Fitnah 60 at taubah ayat 60 61 at-taubah ayat 105 62 Yahudi 63 yunus 101 64 musa 65 Fussilat ayat 32 66 al baqarah ayat 143 67 ali imran 103 68 Penemuan+tentang+kehidupan di bumi pada q.s an nahl 69 al kafirun ayat 6 70 al imran 110 71 Muda 72 al anbiya ayat 30 73 makan 74 ali imran 7 75 an nasr 76 ali+imran+110 77 ali imran 186 78 surat as-sadjah ayat 5 79 Hujan 80 al+baqarah+ayat+242 81 an naba ayat 9 82 hadits riba 83 Ali-Imron ayat 159 84 al-Baqarah ayat 248 85 QS. Al-Araf ayat 31 86 al ara'f ayat 180 87 jahe 88 Jihad 89 Puasa 90 Zina 91 ali imran 97 92 Tauhid 93 luqman 13 94 Al hijr Ayat 40 95 an nahl ayat 125 96 Al quran 97 Sedekah 98 dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kam 99 ali+imran+190 100 surat al maa'un 1-3

Hasil pencarian tentang Aspek+politik+dan+pemerintahan+

Thâlût bukan keturunan orang berada dan tidak punya kekayaan."...kalian karena ia memiliki kriteria kepemimpinan, seperti pengalaman luas dalam soal perang, kemampuan politik...pemerintahan dan fisik yang kuat....Kekuasaan berada di tangan Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa memandang keturunan dan...Ilmu dan karunia Allah sangatlah luas. Tentu Dia memilih sesuatu yang ada maslahatnya untuk kalian."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lengkapilah penjaga-penjaga perbatasan dan kawasan-kawasan rawan negeri kalian dengan pasukan berkuda...waktu mengintai dan menunggu kelengahan kalian....Persiapan itu meliputi segala aspek, baik kualitas dan kuantitas perlengkapan....Berperang tanpa kesiapan berarti suatu kekalahan dan kehancuran....sekarang ini saja hampir semua negara seolah-olah bersiap-siap untuk perang, sehingga kebijakan-kebijakan politik
kiamat nanti (karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan...Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...Pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. ia pun datang membawa zakatnya, akan tetapi Khalifah Umar juga...Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ia pun datang lagi membawa zakatnya, akan tetapi ternyata Khalifah...Ia mati pada masa pemerintahan Khalifah Usman r.a.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 247
Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan...Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan...Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya....Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.
-deskripsi"> Dzulkarnain mengetahui siyasat (politik) yang syar’i berkat taufiq dari
Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan....Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan...Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak...dibenarkan oleh syariat dan akal sehat....aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.
Bahkan berhala-berhala itu lebih rendah derajatnya dari kalian dalam segi ciptaan dan aspek bentuk....Apakah mereka itu mempunyai kaki untuk berjalan dan tangan untuk menampik mudarat dari diri kalian dan...Adakah mereka itu memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar permintaan kalian lalu mewujudkannya...panggillah mereka untuk merencanakan suatu makar atau apa saja yang dapat mencelakakan diriku sekarang juga dan
Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kamu dan mereka, kamu bersikap lemah lembut dan tidak berkata...Dan seandainya kamu bersikap kasar dan keras, mereka pasti akan bercerai berai meninggalkanmu....Oleh sebab itu, adakalanya sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan, di mana semua anggota pemerintahan...Pengalaman sejarah membuat mereka terbiasa dengan model pemerintahan seperti itu....Dan, adakalanya pula syûrâ model pertengahan antara presidensial dan parlementer lebih cocok untuk negara
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 251
Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh...Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut...) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya.
ampuh, yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia, di samping adanya pujian dan...Oleh karena itu, Beliau menggabung antara sikap memaafkan dan sikap ihsan....Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan...dan lain-lain....

-deskripsi"> Bersandarlah dengan kemampuan dan kekuatan Allah; tidak mengandalkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 258
orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan...Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya...dapat menghidupkan dan mematikan"....menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan
berita yang belum kau ketahui dan tidak perlu kau sangsikan kebenarannya. "(1). (1) Ayat ini dan dua...Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem kerajaan, sistem pemerintahan turun temurun....Dalam menjalankan roda pemerintahan, Balqîs dibantu oleh sebuah badan yang fungsinya kira-kira sama dengan...Tugas dan fungsi tentara negeri itu terbatas hanya pada penjagaan benteng dan pengawalan kafilah-kafilah...Matahari dan bintang merupakan tuhan utama mereka, dan mereka mempersembahkan sajian dan dupa untuk tuhan-tuhan
Alkisah, tampuk kerajaan dan kekuasaan berpindah dari Nabi Dâwûd a. s. kepada putranya, Sulaymân....kami diajari bahasa burung, kami mendapatkan banyak karunia yang akan kita butuhkan dalam menjalankan pemerintahan...adalah karunia yang khusus diberikan oleh Allah kepada kami. "(1). (1) Sulaymân adalah putra Dâwûd, raja dan
(Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah...setelah menganut Islam (serta ingatlah nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan...dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu jadilah kamu berkat nikmat-Nya bersaudara) dalam agama dan...pemerintahan (padahal kamu telah berada dipinggir jurang neraka) sehingga tak ada lagi pilihan lain...bagi kamu kecuali terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekafiran (lalu diselamatkan-Nya kamu daripadanya
melihat sekarang masjid-masjid kaum muslimin ramai tidak roboh, padahal sebagian besarnya di bawah pemerintahan...kecil dan pemerintahan yang tidak teratur, sedang mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi negara-negara...” Jawab: Pertanyaan dan kemusykilan ini masuk ke dalam keumuman ayat ini dan salah satu bagiannya....karena perlengkapannya atau karena hartanya, atau karena pekerjaannya maupun pelayanannya, maka semua pemerintahan...Dengan demikian, tetaplah pemerintahan Islam yang tidak sanggup dan tidak bisa membela dirinya selamat
Kedua telapak kakinya meninggalkan bekas padanya sampai sekarang dan tetap sepanjang zaman walaupun pemerintahan...Di antaranya pula dilipatgandakannya pahala kebaikan bagi yang salat di dalamnya dan burung tidak dapat...terbang di atas Kakbah (dan barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia) artinya bebas dari ancaman...pembunuhan, keaniayaan dan lain-lain....kendaraan, menurut riwayat Hakim dan lain-lain.
-deskripsi"> Yakni tunduk menaati-Nya dan menyambut seruan-Nya seperti tauhid dan beribadah...kepada-Nya, sehingga niat mereka adalah mencari keridhaan-Nya dan tujuan mereka adalah dekat dengan-Nya...Oleh karena itu, apabila mereka ingin melakukan suatu perkara yang butuh pemikiran dan ide, maka mereka...Misalnya adalah dalam masalah perang dan jihad, mengangkat pegawai pemerintahan atau yang menjadi hakim...

-deskripsi"> Seperti nafkah yang wajib, misalnya zakat, menafkahi anak-istri dan
melalui mulut mereka, sedangkan tidak ada kitab suci atau seoraang rasul pun yang mengatakan hal itu dan...tidak ada hujjah dan bukti yang membenarkan ucapan itu....Allah mengutuk dan menghancurkan orang-orang kafir itu....M., yaitu satu tahun sebelum pemerintahan Arichista, Raja Persia, jauh setelah hancurnya Yerusalem dan...pembakaran Bayt al-Maqdis dan penghancurannya.
-deskripsi"> Karena Allah yang mengangkat seharusnya mereka menerimanya dan tunduk, tidak...

-deskripsi"> Yakni karena Thalut bukan keturunan raja dan nabi, bahkan dia hanya...Hal ini didasari atas anggapan yang rusak, yaitu anggapan bahwa raja itu harus bernasab mulia dan banyak...

-deskripsi"> Thalut adalah orang alim (berilmu) Bani Israil dan orang yang paling...

-deskripsi"> Dia mengetahui siapa yang berhak memegang pemerintahan.

Benar, mereka sungguh telah membohongi dan mendustakan Allah....Sesungguhnya orang yang melaksanakan hak orang lain, menepatinya sesuai waktu yang mereka janjikan, dan...perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim yang tinggal di kawasan pemerintahan...Maka, jangan khianati perlindunganmu dan perjanjianmu."...Dan itu merupakan syarat perjanjian.
Dalam ayat ini terdapat dalil besarnya keharaman membunuh seorang mukmin dan bahwa hal itu bertentangan...

-deskripsi"> Seperti kaum dzimmiy (orang-orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan...Islam dengan membayar pajak) agar diri dan harta mereka terlindungi....menghapuskan apa saja yang mereka lakukan berupa sikap remeh dan kurang hati-hati....melepaskannya dari ikatan perbudakan kepada makhluk menjadi bebas dan merdeka.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan...yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar
-deskripsi"> Ayat ini dan ayat setelahnya merupakan ancaman dan janji....Ancaman terhadap orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dengan berbuat kufur dan maksiat bahwa ia akan...ditelantarkan dan dihinakan serta tidak mendapatkan akhir yang baik....Dan terdapat janji bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya serta mengikuti para...rasul-Nya, bahwa untuk mreka kemenangan dan pertolongan di dunia dan akhirat.
-deskripsi"> Termasuk ke dalam mendurhakai Allah dan rasul-Nya adalah kekafiran dan maksiat...Rasul-Nya, dan mengancam neraka bagi orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya....Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya secara sempurna; dengan berbuat syirk dan maksiat...Namun barang siapa yang berkumpul bersamanya ketaatan dan kemaksiatan; ketaatan tidak sempurna dan kemaksiatan...tidak sempurna, maka ia berhak mendapat pahala dan siksa tergantung sejauh mana ketaatan dan kemaksiatan
-deskripsi"> Yakni bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan menjadikannya dalil...berpindah-pindah di waktu-waktu malam dan siang hari, terkadang muncul semangat dan muncul pula malas..., muncul ingat dan muncul lalai, muncul sempit dan muncul lapang, muncul mendatangi dan muncul berpaling..., maka Allah jadikan malam dan siang melewati para hamba dan dan datang berulang-ulang agar muncul ingat...berulangnya malam dan siang.
dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat....mati (dan apa yang keluar daripadanya) seperti tumbuh-tumbuhan dan mineral (dan apa yang turun dari...langit) seperti rahmat/hujan dan azab (dan apa yang naik kepada-Nya) seperti amal-amal saleh dan amal-amal...(Dan Dia bersama kalian) melalui ilmu-Nya (di mana saja kalian berada....Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan).
Semua itu diciptakan untuk manfaat dan maslahat manusia....berusaha memikirkan ayat-ayat-Nya dan hikmah-hikmah-Nya....dan ilmu-Nya....karunia dan ihsan-Nya, dan pada indahnya kelembutan-Nya dan kebaikan-Nya dan pada semua yang disebutkan...kecintaan kecuali kepada-Nya, dan bahwa apa yang dibawa para rasul-Nya adalah benar.
, dan mereka suka mendengarkan dan mempercayai perkataan dari sebagian golongan mereka yang tidak menghadiri...majlismu karena sombong dan benci....terimalah dan taatilah; dan jika tidak didatangkan kepadamu, maka berhati-hatilah untuk menerima perkataan...Mereka itu benar-benar sesat dan durhaka, dan Allah tidak akan menyucikan hati mereka dari sifat dengki..., durhaka dan kufur.
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya dilakukan...bersama oleh laki-laki dan perempuan....Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan...Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan tejadi pembuahan dan kehamilan
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya dilakukan...bersama oleh laki-laki dan perempuan....Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan...Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan tejadi pembuahan dan kehamilan