Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 Ar rahman 3 Al mulk ayat 2 4 sabar 5 an+nisa+ayat+21 6 tolong menolong 7 surat+An-Najm+ayat+38 8 shalat 9 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 10 surga 11 al maidah ayat 2 12 yunus 13 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 14 al hijr ayat 9 15 al imran 104 16 pecahan 17 Zikir 18 al baqarah ayat 2 19 Allah 20 Muslim 21 QS. Al-Baqarah ayat 124 22 al baqarah ayat 233 23 al-Hujurat ayat 13 24 Nabi saw 25 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 26 surah+al+baqoh+ayat+222 27 YUNUS 5 28 al kahfi ayat 2 29 muhammad 35 30 Al Hujurat Ayat 13 31 hadits shalat 32 Surat albakoroh 20_28 33 Anak allah 34 dimana Allah 35 puasa 36 ayat 145 37 ali imran 97 38 akhlak 39 Ali imran 139 40 waris 41 anjing 42 Yusuf 87 43 Ali imran 133 44 Maryam ayat 54 - 65 45 surah al ikhlas 46 LUQMAN+AYAT+14 47 Tuhan tiga 48 pendidikan 49 Al Baqarah ayat 30 50 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 51 ashshof ayat 61 52 Ali imron ayat 102 53 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 54 ibrahim 7 55 riba 56 al baqarah ayat 163 57 ibrahim 1 58 Zakat 59 Ali Imran ayat 159 60 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 61 Q.S. Fathir ayat 2 62 Ali Imran ayat 139 63 wanita 64 An naml ayat 19 65 Munafik 66 rezeki 67 Tafsir tentang teknologi 68 Jujur 69 Surat an Nisa ayat 142 70 ali imran 104 71 Surat Ar-rahman ayat 19 72 Nabi Isa adalah anak Allah 73 Pendusta 74 waktu 75 Surat+albaqaroh+1-13 76 ibrahim ayat 7 77 Hutang 78 Shad ayat 27 79 ar rum ayat 21 80 al baqarah ayat 275 81 al+maidah+ayat+122 82 QS. al-Luqman ayat 10 83 ali imran 8 84 Allah Tuhan 85 musibah 86 Jihad 87 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 88 Ayat 42 89 al imran 90 Al hadid ayat 20 91 Surah Ali-Imran ayat 114 92 ali imran 110 93 Kisah kaum sodo 94 An Najm ayat 39-40 95 al baqarah ayat 255 96 Al+baqarah+ayat+32 97 burung 98 Kisah+kaum+ soddo 99 mengada-ada 100 Belajar

Hasil pencarian tentang Awan

(Dan demi awan yang mengandung) awan yang membawa air (hujan) yakni beban berupa air hujan, berkedudukan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kaliankah yang menurunkannya dari awan) lafal Muzni adalah bentuk jamak dari lafal Muznatun, artinya...awan yang membawa air hujan (ataukah Kami yang menurunkannya).
(Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan) yakni awan...yang menaungi mereka sesudah hari yang panas sekali, kemudian awan itu menurunkan hujan api kepada mereka
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 2
dan awan yang mengandung hujan,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 9
Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 14
dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
(Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air) dari awan (dengan sebenar-benarnya.)
(Dan Kami turunkan dari awan yang tebal) yaitu awan yang banyak mengandung air dan sudah saatnya menurunkan
Lalu kamu lihat hujan turun melalui celah-celah awan....Orang yang mengendarai pesawat yang terbang tinggi di atas awan, dapat melihat awan bagaikan gunung dan...Disebutkan bahwa awan yang menurunkan hujan dimulai dari atas awan yang berbentuk onggokan yang disebut...kumulus, yaitu awan yang timbulnya ke atas....Di samping itu, awan kumulus inilah satu-satunya awan yang menghasilkan dingin dan mengandung aliran
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 43
Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian...celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan...Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 24
Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka...: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami".
(Maka tatkala mereka melihat azab itu) (berupa awan) atau mendung yang muncul di cakrawala langit (menuju...ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami) maksudnya..., awan yang membawa hujan buat kami, Allah swt. berfirman, ('Bahkan itulah azab yang kalian minta supaya
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 12
Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 44
Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih
rombongan yang menggiring dengan sebenar-benarnya) demi para malaikat yang menggiring atau mengarak awan
(Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan) mengaraknya (dan Allah membentangkannya...di langit menurut yang dikehendaki-Nya) makanya awan itu ada yang tipis dan ada yang tebal (dan menjadikannya...dibaca kisafan atau kisfan (lalu kamu lihat air) hujan (keluar dari celah-celahnya) dari celah-celah awan
Angin itu membawa awan(1) yang berisikan air....Kami giring awan tersebut ke suatu daerah yang tidak ditumbuhi tanaman seperti orang mati yang tidak...Ketika dihembus, angin akan berkumpul di suatu tempat dan menjadi awan....Awan inilah yang kemudian menurunkan hujan setelah berkumpul dan menebal.
Maka datanglah azab kepada mereka dalam bentuk awan....Ketika mereka melihat awan terbentang di ufuk menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah...awan yang akan membawa hujan dan kebaikan bagi kita."
Maka datanglah azab kepada mereka dalam bentuk awan....Ketika mereka melihat awan terbentang di ufuk menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah...awan yang akan membawa hujan dan kebaikan bagi kita."
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 189
Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan.
sebagian langit jatuh untuk menyiksa mereka, mereka akan berkata dengan sikap membangkang, "Itu adalah awan
Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih...) awan yang tebal yang akan menyegarkan kami dan mereka tidak mau beriman."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 210
yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan
Lalu angin itu bergerak dengan kuat dan mendorong awan....Kemudian Allah membentangkan tempat dan banyaknya awan itu di langit sebagaimana yang Dia kehendaki.
Hanya Allahlah yang dapat mengirimkan angin untuk menggerakkan awan yang terbentuk dari sekumpulan uap-uap...Kemudian Kami halau awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 88
kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan
Kaliankah yang menurunkannya dari awan atau Kamikah yang menurunkannya, sebagai perwujudan kasih sayang...(1) (1) Kata al-muzn dalam bahasa Arab berarti 'awan yang menurunkan hujan'.
Kaliankah yang menurunkannya dari awan atau Kamikah yang menurunkannya, sebagai perwujudan kasih sayang...(1) (1) Kata al-muzn dalam bahasa Arab berarti 'awan yang menurunkan hujan'.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 57
Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa".
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 27
Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang