Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 iblis 12 shalat 13 al jaatsiyah ayat 13 14 Sholat 15 an nahl ayat 125 16 al maidah ayat 3 17 ali imran 159 18 muhammad 10 19 akal 20 al hujurat ayat 13 21 sedekah 22 jual beli 23 jujur 24 al maidah ayat 2 25 luqman 13 26 al ahzab ayat 21 27 Zakat 28 haji 29 Pasar modal 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 al ikhlas 32 al+anam+ayat+1 33 an nisa ayat 59 34 luqman 35 al baqarah ayat 282 36 Al baqarah ayat 2 37 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 38 yunus 10 39 Pohon 40 taubat 41 saba 19 42 an-nisa ayat 19 43 Dosa 44 amanat 45 al ikhlas ayat 1 46 surat Yunus ayat 57 47 al-Furqan ayat 67 48 Tentang bersi 49 ar rum ayat 30 50 lebih dari 51 al baqarah ayat 21 52 yunus 41 53 at tahrim ayat 6 54 Ziarah kubur 55 an+nisa+ayat+59 56 muslim, bab pakaian (2125) 57 al baqarah ayat 30 58 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 59 Al-an'am ayat 165 60 nafas 61 al maidah ayat 90 62 At taubah ayat 36 63 an nur ayat 2 64 surat ali imran ayat 159 65 AL ISRA AYAT 23 66 an nisa ayat 9 67 Takwa 68 Ibrahim 7 69 Surah al baqarah ayat 30 70 ali Imran 64 71 Hud ayat 61 72 jihad 73 an nisa ayat 29 74 an-nahl ayat 90 75 maha lembut 76 surah hud ayat 61 77 Mengurus 78 nikah 79 Takdir 80 at taubah ayat 71 81 al maidah ayat 1 82 AL HUJURAT AYAT 10 83 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 84 ali imran 190 85 Ibrahim+ayat+34 86 Agama 87 al- Baqarah ayat 195 88 surat quraisy 89 Masjid 90 al ankabut ayat 45 91 al imran 92 al-ikhlas 93 al mujadilah ayat 11 94 tentang sholat 95 an-nisa ayat 12 96 al-ahzab+ayat+125 97 mati 98 wajah cemerlang dari atsar wudhu 99 nenek moyang 100 al baqarah ayat 175

Hasil pencarian tentang Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam

(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke...tempat yang jauh) jauh dari keluarganya.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya..., "... sungai-sungai dari khamar (arak)."
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
ini, lalu jatuhkan kepada mereka) kepada ratu Balqis dan kaumnya (kemudian berpalinglah) pergilah (dari...mereka) dengan tidak terlalu jauh dari mereka (lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.") yakni...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...(lalu Kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju...kurungnya, lalu Maryam mengandung Isa (dan Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda yang besar bagi
Ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Maryam yang ada di dalam al-Qur'ân, saat ia menjauhkan diri dari...keluarganya dan dari manusia ke suatu tempat yang berada di sebelah timur dari tempat tinggalnya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya...) menjaga kehormatannya (maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh Kami) yakni malaikat Jibril..., ia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah berdasarkan perintah dari Allah, hingga tiupan...itu masuk ke dalam kemaluannya, lalu setelah itu Maryam mengandung Isa (dan dia membenarkan kalimat-kalimat
(Sesungguhnya ayat-ayat-Ku) dari Alquran (selalu dibacakan kepada kalian, tetapi kalian selalu berpaling...ke belakang) mundur ke belakang maksudnya kalian tidak mau menerimanya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 91
Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya...ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa...mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari...memperhatikan ayat-ayat Kami itu).
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya...sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran....memposisikan 'Isâ di dunia sebagai orang yang terhormat dengan menjadikannya sebagai nabi dan terbebas dari...Sedangkan di akhirat, dengan memasukkannya ke dalam kelompok nabi-nabi pilihan yang dekat kepada Allah
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Azab ini dijelaskan pula dalam surah Hud, melalui firman-Nya, "Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang...di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar."
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 35
Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat (kekuasaan) Kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali...tidak akan memperoleh jalan ke luar (dari siksaan).
[[19 ~ MARYAM (MARYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 98 ayat ~ Surat ini termasuk golongan surat Makkiyyah,...kecuali ayat 58 dan 71....Jumlah ayatnya sebanyak 98 ayat....Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s....Ayn, Shâd adalah huruf-huruf fonemis yang digunakan untuk menjelaskan mukjizat al-Qur'ân yang berasal dari
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
(Yang mencabut manusia) yang menghempaskan mereka dari tempat perlindungannya di bawah tanah, kemudian...angin itu menjatuhkannya ke kepala mereka sehingga matilah mereka semua dan terpisahlah kepala dari...batang-batang (kurma yang tumbang) maksudnya, keadaan mereka ketika itu bagaikan pokok-pokok kurma yang tumbang ke...Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kalian menjadi kering;) yakni airnya masuk jauh ke...Disunahkan bagi pembaca surah ini, bila bacaannya sampai kepada lafal ma`iin, hendaknya ia mengucapkan...Dan ayat ini dibacakan terhadap sebagian orang-orang yang bersifat angkara murka, maka menurut perawinya...juga; ia telah pergi jauh meresap ke dalam bumi yang tidak dapat dicapainya....Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan berani melawan Allah dan ayat-ayat-Nya.
kepada hamba Kami) maksudnya tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari...Allah, (maka buatlah sebuah surah yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....'Min mitslihi', min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah untuk menjadi keterangan atau penjelasan...Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 4
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir....Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian...sanggup memanggilnya selain Allah) selain dari Allah (jika kalian memang orang-orang yang benar.") di
("Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian.")...Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap