Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 surat thaha ayat 180 8 Surat yasin 9 Aman 10 Hadits Abu Daud Nomor 4432 11 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 12 al-insyirah ayat 5 13 Bumi 14 al ikhlas 15 surat Al furqan ayat 9 16 Iman 17 al bayyinah ayat 8 18 Surat Al-Insan Ayat 20 19 ciri ciri pasngan yang baik 20 awan 21 akhlak 22 Ar-Rahman ayat 19 23 Hadis Ibnu Majah 1934 24 Ali Imran 110 25 annisa ayat 58 26 laut 27 Tafsir kepuasan kerja 28 Sedekah 29 ali imran 64 30 Bersyukur 31 al fatiha ayat 1 32 AL HUJURAT AYAT 11 33 dunia 34 Ayat 43 35 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 36 An-nisa ayat 58 37 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 38 al hasyr ayat 7 39 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 40 ali imran 159 41 surat Al furqan ayat 20 42 al baqarah ayat 219 43 Larangan mengikuti tradisi lokal 44 saba 15 45 al maidah ayat 3 46 Hadits Ahmad Nomor 20194 47 kafir+dibutakan+allah+qs 48 al-baqarah-ayat-286 49 al baqarah ayat 2 50 1934 hadis Ibnu majjah 51 Surat Thoha ayat 13-14 52 ayat twntang ahklak 53 albaqarah ayat 267 54 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 55 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 56 surat al baqarah ayat 11 57 Hadist abu daud 2437 58 Zakat fitrah 59 ali+imran+,135 60 gunung 61 Tanda 62 al ghasiyah ayat 17-20 63 kalimat allah isa 64 Nabi Yahya 65 al baqarah ayat 124 66 surah al imran 110 67 menyukai 68 sayur 69 ali imran ayat 103 70 tafsir Al-quran onlime 71 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 72 AR RAHMAN 1 73 An Nisa ayat 29 74 al maidah ayat 8 75 surah+al+imran+110 76 surah Ar-Ra’du ayat 11 77 an nisa ayat 36 78 Tafsir surah Al qashas ayat 77 79 Hadits Abu Daud No. 1241 80 Al Imran ayat 7 81 surah 'abasa ayat 38 82 ali imran ayat 185 83 tauhid 84 Surat+Al-Baqarah 85 Ayat kisah 86 Surat Al-Baqarah ayat 10 87 al baqarah ayat 4 88 Yunus 89 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 90 ibrahim 44 91 Surat Ap Ahqaf ayat 9 92 gembira 93 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 94 Rezeki dari allah 95 Isteri dan anak adalah ujian 96 sujud 97 al baqarah ayat 275 98 al+mursalat+ayat+32 99 hujan 100 Surah an Nisa ayat 3

Hasil pencarian tentang Ayat+al+Quran+tentang+petir+merupakan+malaikat+melempari+setan+

sangat, pegangan mereka tidak lain taqlid (ikut-ikutan) kepada pemimpin mereka yang sesat, yaitu setiap setan...

-deskripsi"> Maksud membantah tentang Allah ialah membantah sifat-sifat dan kekuasaan...Allah, misalnya dengan mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah puteri- puteri Allah, Al Quran
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mereka tidak dapat mendengar-dengarkan) maksudnya setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan apa...Lafal ayat ini merupakan jumlah Isti'naf (pembicaraan para malaikat) yang berada di langit....dimuta'addikan dengan huruf Ilaa karena pengertiannya mengandung makna seperti apa yang terdapat di dalam lafal Al-Ishghaa...kemudian huruf Ta diidgamkan kepada huruf Sin, sehingga jadilah Yassamma'uuna (Dan mereka dilempari) yakni setan-setan
-deskripsi"> Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, petir dan lain lain, sedangkan...Adapula yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti bahwa ayat Al-Quran itu
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

Disebut "hamba Kami" oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut merupakan kedudukan besar bagi Beliau....

-deskripsi"> Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran...Al Quran....Al Qur'an itu tidak dapat ditiru walaupun hanya satu surat meskipun mengerahkan semua ahli sastera dan...bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.
, bahwasanya Kami membinasakan mereka) sebagai balasannya (dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat...Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat...itu tetapi para malaikat melihat mereka.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku....Dan setan itu tidak mau menolong manusia.”

malaikat serta penjelasan al-Qur'ân tentang pengulang-ulangan argumentasi al-Qur'ân....Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
Suara petir yang kalian dengar itu tak ubahnya sebagai tasbih yang telah menciptakannya, sebagai bukti...Demikian pula malaikat yang tidak dapat kalian lihat, mereka bertasbih pula memuji Allah Swt....Namun, meskipun bukti-bukti tentang kemahakuasaan Allah begitu nyata dan jelas, mereka masih saja mendebat...tentang hakikat Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...yang berisi 206 ayat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah yang diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 163...sampai ayat 170 yang diturunkan di Madinah....Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung
Kemudian, setelah itu, disebut pula tentang malaikat-malaikat yang memikul arasy Tuhan sambil bertasbih...Di antaranya adalah ayat-ayat. yang maknanya berbunyi: "Oleh karena itu, sembahlah Allah dengan memurnikan...Pada bagian lain, surat ini juga mengingatkan kita tentang hari kiamat melalui ayat yang maknanya berbunyi...Itu semua merupakan ketentuan Allah (sunnatullâh) yang berlaku pada makhluk ciptaan-Nya....beberapa surat lainnya, yang merupakan isyarat bahwa kitab suci al-Qur'ân ini menggunakan bahasa yang
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Nadhr bin Harits dan para pengikutnya....(Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan) mereka mengatakan,...bahwa para Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah....dihidupkan-Nya kembali manusia yang telah menjadi tanah (dan mengikuti) di dalam bantahannya itu (setiap setan
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,-- dan Manah yang ketiga...Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya....Bahkan ia merupakan pekerjaan setan, bukan dari Rasul Ar Rahman shallallahu 'alaihi wa sallam, wallahu...menghilangkan godaan yang dimasukkan setan.” As Suyuthi setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini (yakni tentang...dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.” Syaikh As Sa’diy berkata,”Dia menyingkirkan (godaan setan
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang kitab yang diturunkan-Nya...Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
Semua ini merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap kitab-Nya, yaitu dengan mengutus para malaikat yang...mulia dan kuat kepada para rasul, dan tidak memberikan kesempatan bagi setan untuk menyentuh atau mencurinya...Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Dia berfirman, “Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia!
(Dan mereka mengikuti) diathafkan pada 'nabadza' (apa yang dibaca) dulu (oleh setan-setan pada) masa...Atau mungkin juga setan-setan itu mencari dengar lalu mencampurkan ke buku-buku itu kebohongan-kebohongan...Tatkala ia mangkat, setan-setan pun menunjukkannya kepada manusia dan ketika mereka bongkar ternyata...Ada pula yang membaca 'al-malikain' dengan lam berbaris bawah sehingga berarti dua orang raja, yaitu...(Harut dan Marut) merupakan 'badal' atau nama dan kata ganti dari kedua malaikat itu, atau athaf bayan
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah....Setelah itu kisah tentang Nabi Lûth dan kaumnya, pengutusan rasul-rasul Allah dari jenis malaikat untuk...Kemudian Allah memerintahkan nabi-Nya untuk tidak membantah Ahl al-Kitâb kecuali dengan cara yang baik...Setelah itu Allah mengisyaratkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang buta huruf, dan hal itu merupakan
-deskripsi"> Cukuplah sebenarnya bukti kerasulan Beliau dengan diturunkan Al Qur’anul...Ketika diturunkan adalah dengan dijauhkan dari setan yang terkutuk dan setelah diturukan adalah dengan...Ayat ini memberikan jaminan terhadap kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya.

(Terkecuali setan yang mencuri-curi -pembicaraan malaikat- dengan sekali curi) lafal Al-Khathfah adalah...Maksudnya, tiada yang dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat kecuali hanya setan yang dapat mencuri-curinya...(maka ia dikejar oleh meteor) yakni bintang yang bercahaya (yang melubanginya) yang menembus tubuh setan-setan
sehingga mereka kembali (tidak jadi mencuri berita), dan (setan-setan) yang lain berkata, “Ada apa...“Kami telah dihalangi mendapatkan berita dari langit dan telah dihujani panah-panah api.” Lalu (setan-setan...Quran),…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Jarir, Hakim, Baihaqi...dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah)....menghadapkan mereka (sekumpulan jin) kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendengarkan ayat-ayat-Nya
(Maka setan mulai menggoda keduanya) yakni iblis (untuk menampakkan) memperlihatkan (kepada keduanya...apa yang tertutup) dengan wazan fu`ila dari lafal al-muwaaraah (dari mereka, yaitu auratnya dan setan...tidak melarangmu dari mendekati pohon ini melainkan) karena khawatir (supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat...berdasarkan hal itu maka memakan pohon itu adalah suatu keharusan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam ayat

-deskripsi"> Seperti ayat tentang rajam dan lainnya....Quran....Adapula yang mengartikan "cahaya" di sini dengan Al Qur'an, di mana kegelapan kebodohan dan kesesatan...Sedangkan maksud kitab yang menjelaskan adalah bahwa kitab Al Qur'an menerangkan segala yang dibutuhkan...manusia tentang perkara agama maupun perkara dunia, seperti pengetahuan tentang Allah, nama-nama-Nya
artinya Allahlah yang menghimpun semua makhluk kemudian diserukan kepada mereka ("Hai golongan jin/setan...telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami") yakni hari kiamat; hal ini adalah merupakan...ungkapan kekecewaan mereka (Allah berfirman) Maha Tinggi Allah, kepada mereka melalui lisan para malaikat-Nya...Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang...(Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana) di dalam mengatur ciptaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang makhluk-makhluk-Nya
tafsir-deskripsi"> Shalat Subuh disebut Qur’anul fajr, karena disyariatkannya memperpanjang bacaan Al...Di samping itu, karena adanya keutamaan membaca Al Qur’an di waktu itu karena disaksikan oleh Allah..., malaikat malam dan malaikat siang....

-deskripsi"> Dalam ayat ini disebutkan waktu-waktu shalat fardhu, dan bahwa masuknya...waktu merupakan syarat sahnya shalat, dan bahwa waktu tersebut merupakan sebab wajibnya, karena Allah
dalam suatu qiraat dibaca dengan dikasrahkan syinnya dan tanwin pada huruf akhirnya; yakni sekutu (tentang...Anak itu ternyata dapat hidup, hal itu terjadi karena ada saran dari setan dan perintah darinya, demikianlah...menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim....Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih; Tirmizi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan gharib (...Jumlah ayat ini merupakan musabbab atau penyebab, dan diathafkan kepada lafal khalaqakum, dan di antara
Oleh karena itu, berita yang aku sampaikan tanpa ada tambahan dan tanpa dikurangi merupakan bukti yang...Oleh karena itu, lanjutan ayatnya adalah, “Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al Mala'ul...A'la (malaikat) itu ketika mereka berbantah-bantahan.” Kalau bukan karena pengajaran dari Allah kepadaku...Oleh karena itu, ayat berikutnya lagi adalah, “Yang diwahyukan kepadaku, bahwa aku hanyalah seorang
(Maka Dia menjadikannya) dhamir yang ada pada lafal ayat ini kembali kepada lafal As-Samaa atau langit...Dan sesuai dengan makna ayat ini yaitu ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi dalam enam hari (...dinashabkan oleh Fi'ilnya yang keberadaannya diperkirakan, Kami menjaganya dengan meteor-meteor dari setan...yang mau mencuri-curi pembicaraan para malaikat.
Setan-setan yang durhaka itu tidak akan mungkin dapat mendengar apa yang tengah berlangsung di antara...para malaikat pilihan (al-mala' al-a'lâ).
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...hamba tentang urusan agama maupun dunia....Quran....Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi