Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 yusuf 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Almaidah ayat 48 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 hujan 13 hewan 14 huud+40 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Ibrahim ayat 7 17 dunia 18 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 19 Aman 20 al-maidah ayat 3 21 an-nur+ayat+36 22 al-baqarah ayat 168 23 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 24 Urusan 25 al-insyirah ayat 5 26 surat Al furqan ayat 9 27 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 28 al-maidah ayat 48 29 Al+hijr+ayat+48 30 Surat al maidah ayat 48 31 ibrahim 32 32 ar rum ayat 21 33 Memohon ampun 34 an nisa ayat 59 35 al baqarah ayat 124 36 Al+Anbiyâ+ayat+73 37 An nahl ayat 120 38 Anjing 39 al ahzab ayat 70 40 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 41 Surga 42 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 43 orang tua 44 ikhlas 45 menghindari perkelahian 46 petunjuk 47 kemuliaan 48 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 49 ali imran ayat 26 50 QS.Al imran ayat 79 51 al bayyinah ayat 8 52 surat Al furqan ayat 20 53 al baqarah ayat 261 54 mengharapkan pertemuan 55 Bersyukur 56 AL+AHZAB+AYAT+70 57 ali imran ayat 185 58 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 59 surat al baqarah ayat 11 60 lukman+ayat+15 61 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 62 agama 63 wahai jiwa 64 surat al-ahzab ayat 5 65 ali imran ayat 159 66 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 67 surat+Asy+syuara+ayat+157 68 Kitab belakang 69 huud+42 70 ali-imran ayat 43 71 Faedah hadits At tarmizi no 2292 72 keluarga 73 Kitab sunan ibnu majah 74 malaikat taat kepada Allah 75 ummul kitab 76 Q.S Al-Maidah ayat 48: 77 lisan 78 AL BAQARAH AYAT 43 79 olah raga 80 Surat Al ikhlas 81 al fatihah ayat 1 82 Keras hati 83 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 84 Ibrahim ayat 3 85 al a'raf ayat 20 86 rumah 87 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 88 bohong 89 yasin ayat 80 90 al haj ayat 41 91 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 92 huud+39 93 al-baqarah+ayat+66 94 munafik 95 SURAT 2 AYAT 168 96 terjemahan surat al mulk 97 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 98 al-an’am ayat 121 99 al+fatihah+ayat+2 100 contoh waqaf la waqafu fih

Hasil pencarian tentang Azan+maghrib

Kemudian Bilal mengumandangkan azan Maghrib, lalu shalat sebagaimana shalat pada waktunya.” (Hadits
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Dengan melakukan azan.

yakni sebutan namamu sebagai contohnya ialah namamu disebutkan bersama-sama dengan nama-Ku di dalam azan
Wahai orang-orang beriman, jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat
Di antara hinaan mereka terhadap kalian adalah bahwa apabila kalian mengajak salat dengan azan, mereka
derajat dan mengikutkan nama Beliau dengan nama Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam kalimat syahadat, azan
(Dan) orang-orang yang (apabila kamu menyeru) atau memanggil mereka (untuk salat) yaitu dengan azan (
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 9
(Dialah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia
-deskripsi"> Yakni shalat Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib dan Isya....Demikian pula menunjukkan, bahwa Zhuhur dan ‘Ashar dapat dijama’ (digabung), demikian pula Maghrib
-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya.

-deskripsi"> Maksudnya,apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 38
hari kiamat) dia berkata: "Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib
-deskripsi"> Yaitu shalat Maghrib dan Isya.
bersih dan nyaman), sedangkan batin berkaitan dengan dzikrullah dan syi’ar-syi’ar Islam (seperti azan
dan ketaatan kepada Allah, maka dapat mengakibatkan kerugian yang besar seperti saat dikumandangkan azan
menampakkan musibah yang menimpa orang lain di hadapanmu, panggilan beribadah kepada-Nya dan beramal (azan

-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan shalat di waktu Maghrib dan Isya serta di

-deskripsi"> Yaitu dengan melakukan shalat Maghrib dan Isya.
janazah, masuk dan keluar masjid, dalam qunut witir, pada siang dan malam Jum’at, setelah mendengar azan
dengan perintah kepada orang-orang Mukmin agar bersegera melakukan salat Jumat apabila telah mendengar azan