Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 jihad 4 ilmu 5 ali imran 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 pemimpin 9 al ikhlas 10 sabar 11 Al Maidah Ayat 2 12 akhlak 13 zakat 14 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 15 Salam 16 Al quran 17 Ayat+47 18 ali imran 190 19 hujan 20 al maidah ayat 48 21 Ali imran ayat 190 22 Surat+Maryam+Ayat+94 23 al maidah ayat 1 24 muhammad 25 AT TAUBAH AYAT 60 26 al hijr 9 27 al-maidah ayat 2 28 Itulah perumpamaan 29 ali imran 159 30 Albaqarah ayat 2017 31 Sedekah 32 Cahaya 33 konflik beragama 34 Hijr 19 35 petir 36 iman 37 Surat+Maryam+Ayat+76 38 Maksiat 39 Hadits+at+huru 40 nikah 41 al-qiyamah ayat 2 42 an-nisa ayat 58 43 Al hijr 44 al ahzab ayat 21 45 Al+alaq+ayat+96 46 khalifah 47 pendidikan 48 Tentang kesehatan jiwa 49 Ali imran 110 50 Ali imran 31 51 surat saba ayat 3 52 al hajj ayat 62 53 jual beli 54 al baqarah ayat 22 55 an nisa ayat 58 56 al Baqarah ayat 285 57 al furqon ayat 67 58 al+kafirun+ayat+4 59 DATAR 60 Yunus 62 61 al-an'am ayat 68 62 Al A'raf ayat 32 63 ali imran 14 64 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 65 Hadits Tersenyum 66 Luqman ayat 18 67 al baqarah ayat 256 68 musibah 69 an nisa ayat 23 70 Surat at taubah 71 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 72 Surat addzariyat ayat 19 73 ali+imran+191 74 Surat+Maryam+Ayat+80 75 Hadis tentang pendidikan 76 Surat Al maidah ayat 1 77 Dalil akhlak baik 78 surat+al-+mujadilah+ayat+33 79 Upah 80 Mencegah kerusakan dan bahaya 81 akhlak baik 82 Al anfal ayat 2 83 Suri tauladan nabi Muhammad 84 al alaq ayat 1-5 85 al Hijr ayat 9 86 akal 87 Al Baqarah ayat 29 88 kiamat 89 Bisikan syaitan 90 Ibnu Umar jenggot 91 Yusuf 92 al baqarah ayat 83 93 at tahrim ayat 66 94 https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-tentang-pola-hidup-sederhana-menyantuni-dhuafa-duafa.html 95 islam 96 angin 97 al isra ayat 32 98 surat al hujurat ayat 12 99 Surah Al-Fatihah ayat 2 100 al asr ayat 3

Hasil pencarian tentang Batu

terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 33
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 9
dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,
(Dan kaum Tsamud yang memotong) yang memahat (batu-batu besar) lafal Ash-Shakhr adalah bentuk jamak dari...lafal Shakhrah; kemudian batu-batu besar yang mereka lubangi itu dijadikan sebagai rumah tempat tinggal
(Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras) yang dibakar oleh api.
mereka dari pada mendengarkan) percakapan para Malaikat (benar-benar dijauhkan) dengan dilempar oleh batu-batu
Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, "Seandainyapun kalian itu batu yang tidak memiliki kehidupan, atau...besi yang lebih keras dari batu,
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 34
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka
Dengan nada mengejek, Ibrâhîm berkata kepada mereka, "Apakah kalian menyembah batu-batu yang kalian bentuk
bumi itu menelan kalian sebagaimana yang terjadi atas diri Qarun (atau Dia mengirimkan kepada kalian batu-batu...kerikil) yakni Allah melempar kalian dengan batu-batu kerikil sebagaimana yang terjadi atas kaum Nabi
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 50
Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi,
(Katakanlah) kepada mereka ("Jadilah kamu sekalian batu atau besi).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 74
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi....Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh
(Sesungguhnya Kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa terbang batu-batu) yakni angin...yang melempari mereka dengan batu-batu yang diterbangkannya....Al Hashbaa adalah batu-batu kecil yang besarnya lebih kecil dari genggaman tangan; akhirnya binasalah...Apakah batu kerikil itu dihembuskan kepada keluarga Nabi Luth atau tidak?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 68
yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 4
yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang...Setiap batu bentuknya lebih besar sedikit daripada biji 'adasah dan agak kecil daripada biji kacang Humsh...; batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya, kemudian batu
Allah menurunkan hujan batu dari langit kepada kaum yang ganjil ini. Mereka pun akhirnya binasa....Hujan batu itu demikian deras menimpa mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu
(Yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar) yakni tanah liat yang dibakar.
(Lalu Allah menimpakan atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya...Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu
Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempar kalian dengan batu...) niscaya mereka akan membunuh kalian dengan lemparan batu (atau memaksa kalian kembali kepada agama
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 84
Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
Bahkan sebaliknya, hati kalian menjadi semakin keras bagai batu atau bahkan lebih keras dari batu....Batu terkadang masih bisa terpengaruh dan berubah oleh benda lain....Ada pula batu yang terbelah kemudian memancarkan mata air yang menyembur....Ada pula batu yang terpengaruh di bawah kekuasaan Allah dan tunduk pada kehendak-Nya, sehingga meluncur
sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian, dari keinginan kalian merajamku) dengan batu
yakni ketika mereka telah kehausan di padang Tih (lalu firman Kami, "Pukulkanlah tongkatmu ke atas batu...yaitu batu yang pernah membawa lari pakaiannya, bentuknya tipis persegi empat sebesar kepala manusia,...batu lunak atau seperti keduanya lalu dipukulkannya (maka terpancarlah) terbelahlah batu itu lalu keluar
sini bermakna qasam (kalian tidak berhenti -menyeru kami-, niscaya kami akan merajam kalian) dengan batu-batu
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 173
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 74
Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah