Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 hutang 7 Aisyah 8 Al isra ayat 23 9 makanan 10 Zakat 11 Menghalangi masjid 12 hari raya 13 Kiamat 14 kesedihan 15 penyakit 16 Al ikhlas 17 sabar 18 ikhlas 19 puasa 20 nikah 21 Surat Al An'aam ayat 141 22 pengusiran 23 Riba 24 Mendatangi neraka 25 ALI IMRAN 102 26 al+baqarah+ayat+21 27 zabur 28 Ibrahim 29 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 30 Injil 31 Al Baqarah ayat 245 32 Menyesatkan 33 Iblis 34 annisa ayat 22 35 al ankabut ayat 2 36 hadits Muslim Nomor 1688 37 Berkah 38 Sholat 39 ali imran 159 40 yusuf+105 41 Penerus nabi Muhammad Saw 42 Puasa syawal 43 Sholat iedul fitri 44 kawin 45 Al Baqarah ayat 275 46 ALLAH 47 neraka 48 Bahasa 49 Surat Al kafirun 50 ali imran 104 51 Ramadhan 52 Al+baqoroh+ayat+32 53 al imran 104 54 Apa yg di maksut dengan alamat email 55 surat al maidah ayat 1 56 al+baqarah+ayat+168-169 57 Surah yunus 92 58 manfaat 59 sihir 60 dzikir allah...allah 61 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 62 luqman 14 63 Surat Al bayinah ayat 4-5 64 alam nasyroh 65 al hujurat ayat 11 66 Al-Baqarah Ayat 43 67 Karun 68 hud+ayat+117 69 Ibrahim :7 70 Al maidah ayat 2 71 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 72 waris 73 Surat+hud+Ayat+32 74 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 75 Qs albaqarah ayat 62 76 Lupa alquran 77 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 78 Tafsir alfatihah ayat 5 79 malaikat menangis 80 At taubah ayat 34-35 81 cahaya 82 Surat Al-A’raaf ayat 180 83 Al hadid ayat 11 84 Ali imran 191 85 maaf 86 perempuan 87 al-hujurat ayat 13 88 Ayat+194+Albaqarah+ 89 akhlak 90 arra'du ayat 11 91 Sembilan puluh sembilan nama 92 Al+Anfal+ayat+1 93 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 94 Baqarah+ayat+163 95 Surat Al-Fatihah Ayat 5 96 al+hujurat+ayat+13 97 yunus 57 98 pinjaman 99 memaafkan 100 Takwa

Hasil pencarian tentang Berbakti+kepada+orang+tua+riwayat+abu+dzarda+Ibnu+majah

Apakah yang Anda maksud Berbakti kepada orang tua riwayat abu dzarda Ibnu malah?
kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian) apa yang terpendam di dalamnya berupa perasaan berbakti...dan menyakiti (jika kalian orang-orang yang baik) taat kepada Allah (maka sesungguhnya Dia kepada orang-orang...yang bertobat) orang-orang yang kembali kepada Allah dengan berbuat taat kepada-Nya (Maha Pengampun)...terhadap apa yang telah mereka lakukan sehubungan dengan hak-hak kedua orang tua, yaitu berupa perbuatan...yang menyakitkan lalu dengan segera mereka bertobat dan tidak akan berbuat yang menyakitkan lagi kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan berbakti kepada ibuku) lafal Barran dinashabkan oleh lafal Ja'alani yang keberadaannya diperkirakan..., maksudnya, Dia menjadikan aku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku (dan Dia tidak menjadikan aku...seorang yang sombong) orang yang merasa tinggi diri (lagi celaka) yang durhaka kepada Rabbnya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 14
dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
(Mereka melarang) orang-orang lain (darinya) dari mengikut kepada Nabi Muhammad saw....Menurut suatu riwayat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib; ia melarang orang-orang mengganggu
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan permohonan ampunan Nabi saw. buat pamannya, yaitu Abu Thalib dan...sekaligus berkenaan pula dengan permohonan ampunan sebagian para sahabat terhadap kedua orang-orang...tua mereka masing-masing yang musyrik....(Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang...musyrik walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabat)nya, yakni familinya sendiri (sesudah jelas bagi
Dan Allah menjadikannya seorang yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orangtuanya serta...tidak menjadikannya orang yang sombong kepada manusia dan berbuat maksiat kepada Allah.
(Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya) yaitu selalu berbuat baik kepada keduanya (dan...bukanlah ia orang yang sombong) takabur (lagi bukan pula ia orang yang durhaka) terhadap Rabbnya.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 18
Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin.
(Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan yang berlimpah) yakni surga.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 13
Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,
(Hai orang-orang yang beriman!...ini," sambil menunjuk kepada Abu Musa Al-Asyari; riwayat Hakim dalam sahihnya (bersikap lemah lembut...takutnya orang-orang munafik akan celaan orang-orang kafir....(Demikian itu) yakni sifat-sifat yang disebutkan tadi (adalah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada...Ayat ini turun ketika Ibnu Salam mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah!
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 22
Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (surga),
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 32
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
(Yang mulia lagi berbakti) artinya, semuanya taat kepada Allah swt.; mereka itu adalah malaikat-malaikat
(Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak) dengan berbakti dan bersikap lemah lembut (kepada karib...kerabat) atau kaum keluarga (anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang karib) artinya yang dekat...kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah (dan kepada tetangga yang jauh) artinya yang jauh...darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu...(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) atau takabur (membanggakan diri) terhadap
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 16
yang mulia lagi berbakti.
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
Dia juga memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada...manusia, serta celaka karena berbuat maksiat kepada-Nya.
(Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti) yakni orang-orang mukmin yang benar-benar mantap dalam
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
Renungkan pula, wahai Nabi, kisah istri 'Imrân yang bernazar menyerahkan anak yang masih dikandungnya untuk berbakti...kepada Allah semata kelak ketika ia lahir....Katanya, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar menyerahkan bayiku untuk berbakti kepada-Mu dan untuk rumah-Mu
dengan kebenaran) jar dan majrur berta`alluq pada lafal akhraja (padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang...kepada Nabi saw....Akan tetapi berita keberangkatannya diketahui oleh orang-orang Quraisy....Lalu ada yang berkata kepada Abu Jahal, "Mari kita kembali."...rombongan," yaitu rombongan Abu Sofyan atau rombongan Abu Jahal.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 198
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai...Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.
dengan sendirinya atau disembelih dengan menyebut asma selain-Nya terkecuali apa yang disembelih oleh orang...baik secara sengaja atau pun karena lupa, maka sembelihannya tetap halal, demikianlah menurut pendapat Ibnu...(Sesungguhnya setan itu membisikkan) menghembuskan godaannya (kepada kawan-kawannya) yaitu kepada orang-orang...menghalalkan bangkai (dan jika kamu menuruti mereka) di dalam hal ini (sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang...Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal dan lain-lainnya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 193
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu...kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman....kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang...yang banyak berbakti.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
(Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal) orang-orang yang
golongan Nasrani (tentang hal itu setelah datang kepadamu ilmu) dengan perintah-Nya (maka katakanlah) kepada...orang-orang yang dusta) yaitu dengan mengatakan, "Ya Allah, kutukilah orang yang dusta tentang peristiwa...Jawab mereka, "Kami akan memikirkannya dulu, kemudian akan datang kepada anda."...Nabi saw. berkata kepada orang-orang Nasrani Najran, "Jika saya berdoa, aminkanlah."...Riwayat Abu Na`im dan diterima dari Ibnu Abbas, katanya, "Seandainya orang-orang Nasrani Najran itu bersedia
(Dan di antara mereka) orang-orang kafir itu (ada orang yang mendengarkan perkataanmu) sewaktu kamu berkhutbah...Jumat, mereka adalah orang-orang munafik (sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata...kepada orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah...Ibnu Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah...(Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah) dengan kekafiran (dan mengikuti