Paling Sering Dicari

1 Banjir 2 an nisa ayat 29 3 mikail 4 menuntut ilmu 5 al ikhlas 6 jual beli 7 al maidah ayat 2 8 ali imran 159 9 ilmu 10 malaikat 11 Yusuf 12 al hujurat ayat 13 13 munkar 14 wahyu 15 yunus ayat 101 16 riba 17 Kurma 18 An nisa ayat 1 19 Gunung meletus 20 Sedekah 21 gempa bumi 22 Al jumuah ayat 10 23 ali imran 31 24 puasa 25 Tujuan penciptaan jin dan manusia 26 bencana 27 Ar rum ayat 21 28 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 29 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 30 Mencari nafkah 31 Tentang membuat pot 32 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 33 at tahrim ayat 6 34 an nisa ayat 59 35 surga 36 tanah longsor 37 keutamaan ilmu 38 lukman ayat 13 39 ali imran 182 40 Anak 41 Al-Maidah Ayat 5 42 Luqman+12+ 43 Sholat Tiga kali 44 an nahl ayat 78 45 hutang 46 pemimpin 47 Al maidah ayat 6 48 ali imran ayat 104 49 ali imran 97 50 Quran 51 Munafik 52 harta 53 Sakit penggugur dosa 54 RASUL 55 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 56 taha ayat 114 57 syirik 58 Kandungan+surat+Al+baqarah+168 59 yusuf 31 60 yunus 61 malik 62 Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i] 63 Kebaikan 64 bekerja 65 Al-Mu'min+ayat+7 66 Arti+dari+khurimat 67 Dakwah terus menerus 68 Nikah 69 Tentang orang ingin kembali ke dunia untuk sedekah 70 LuqmaN 14 71 Ibrahim ayat 7 72 Alat musik 73 Hadits muslim 2565 74 Neraka 75 at thur 21 76 Fitrah kelahiran manusia 77 al maidah ayat 3 78 Gunung 79 jibril 80 az-zumar ayat 27 81 an nahl ayat 90 82 surah+al+ahzab+ayat+33 83 Q.S+al ibrahim+ayat+19 84 bencana alam 85 Al baqarah ayat 168 86 al hadid ayat 25 87 al isra ayat 23 88 al+baqarah+ayat+282 89 Ali imran 104 90 yunus ayat 5 91 393 abu daud 92 al+imran 93 Hari kiamat 94 Hawa nafsu 95 AL BAQARAH AYAT 183 96 tanaman 97 sabar 98 Tafsir+surah+hud+ayat+ke+11 99 muhammad 7 100 Al Isra ayat 2

Hasil pencarian tentang dosa

Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
Dan cukuplah Rabbmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya) Dia mengetahui dosa-dosa...mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 25
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan...sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan...Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.
(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa
Sekiranya Ahl al-Kitâb, Yahudi dan Nasrani, meyakini Islam dan nabinya serta menjauhi dosa-dosa yang...telah Kami sebutkan, maka Kami pasti akan menghapus dosa-dosa kecil mereka.
Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil
(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) yakni dosa-dosa
berpaling daripada Alquran) artinya ia tidak beriman kepada Alquran (maka sesungguhnya ia akan memikul dosa...yang besar di hari kiamat) beban yang sangat berat berupa dosa-dosa.
(Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa) melakukan perbuatan dosa (yang besar) yaitu perbuatan menyekutukan
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
Barangsiapa yang melakukan dosa lalu menuduh orang tak bersalah telah melakukannya, bagaikan orang yang...Dengan begitu, orang itu telah melakukan dua dosa sekaligus: pertama, dosa karena bohong dan menuduh...orang lain, dan, kedua, dosa karena perbuatan yang dilakukannya.
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami.
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa...kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi...Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya
(Dan tinggalkanlah) berhentilah kamu dari melakukan (dosa yang tampak dan yang tersembunyi) maksudnya...dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan...(Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan) pada hari kiamat (disebabkan
Orang-orang kafir akan memikul dosa-dosa mereka sendiri yang sangat berat....Di samping itu mereka pun akan memikul dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dan mereka palingkan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 12
orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: "Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu...", dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka
(Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya
(Karena dosa apakah dia dibunuh) dibaca Qutilat karena mengisahkan suatu dialog, jawab bayi-bayi perempuan...itu; kami dibunuh tanpa dosa.
penumpang dan apa yang dimuatnya, yaitu dengan menimbulkan angin badai (karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa...yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf sebagian besar) dari dosa-dosa itu, yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 97
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami
(Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan) dari dosa-dosa (dan rezeki
(Dan siapa yang mengerjakan suatu kesalahan) atau satu dosa kecil (atau suatu dosa) besar (kemudian dituduhkannya...tidak bersalah) membuatnya (maka sesungguhnya ia telah memikul suatu kebohongan) dan tuduhannya (dan dosa
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan -dari dosa-dosa-) yakni kaum mukminin, sesungguhnya mereka...Atau karena Allah telah membersihkan mereka dari dosa-dosanya, makna ini berdasar qiraat yang membacanya
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 5
dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
berupa malapetaka dan kesengsaraan (maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri) artinya, sebab dosa-dosa...Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan oleh tangan mereka, hal ini mengingat, bahwa kebanyakan...pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan (dan Allah memaafkan sebagian besar) dari dosa-dosa tersebut