Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al hujurat ayat 13 13 al maidah ayat 32 14 al maidah ayat 90 15 Surat al jumuah ayat 9-11 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 an nisa ayat 29 19 Al ikhlas 20 Akal 21 Al jumuah ayat 10 22 al isra ayat 1 23 Ali imran 159 24 Al isra ayat 23 25 luqman ayat 14 26 ali imran ayat 191 27 Sabar 28 Surat Asy syu'ara ayat 192 29 Al Maidah ayat 91 30 niat 31 waris 32 Al-Maidah ayat 3 33 yunus ayat 40 34 Al hasyr ayat 7 35 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 36 al maidah ayat 33 37 al bayyinah ayat 5 38 al baqarah ayat 83 39 zakat 40 luqman ayat 13 41 jual beli 42 At taubah ayat 105 43 ali imran ayat 190 44 At taubah ayat 103 45 Berpikir 46 Yunus ayat 41 47 Ali imran 104 48 riba 49 al baqarah ayat 168 50 al baqarah ayat 282 51 kiamat 52 al maidah ayat 48 53 Yunus 57 54 Luqman 14 55 Akhlak 56 Al ahzab ayat 33 57 Al mujadalah ayat 11 58 al imran 59 surat al-'Ankabut ayat 69 60 al baqarah ayat 32 61 al-maidah ayat 2 62 Tajwid surat al anbiya 63 penyakit menular 64 ali imran ayat 104 65 ali imran ayat 159 66 Al mujadalah ayat 58 67 ilmu 68 Al baqarah ayat 222 69 PENDIDIKAN 70 Ali imran 139 71 Sholat 72 ali imran 190 73 Surat An naml ayat 26 74 al maidah ayat 8 75 Al mukminun ayat 12 -14 76 ali imran 191 77 Al imran 191 78 zina 79 Al Hujurat ayat 11 80 menuntut ilmu 81 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 82 al baqarah ayat 173 83 Surat Al falaq 84 al ahzab ayat 21 85 al fatihah ayat 2 86 an nahl ayat 90 87 Al Baqarah ayat 183 88 iman 89 obat 90 al baqarah ayat 256 91 Ali imran 102 92 Al Imran ayat 191 93 al ahzab ayat 41-42 94 Surat al mulk 95 Ali imran 110 96 al maidah ayat 1 97 harta 98 al maidah ayat 4 99 Ali imran 134 100 almaidah ayat 2

Hasil pencarian tentang dosa

Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
Dan cukuplah Rabbmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya) Dia mengetahui dosa-dosa...mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 25
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan...sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan...Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.
(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa
Sekiranya Ahl al-Kitâb, Yahudi dan Nasrani, meyakini Islam dan nabinya serta menjauhi dosa-dosa yang...telah Kami sebutkan, maka Kami pasti akan menghapus dosa-dosa kecil mereka.
Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil
(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) yakni dosa-dosa
berpaling daripada Alquran) artinya ia tidak beriman kepada Alquran (maka sesungguhnya ia akan memikul dosa...yang besar di hari kiamat) beban yang sangat berat berupa dosa-dosa.
(Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa) melakukan perbuatan dosa (yang besar) yaitu perbuatan menyekutukan
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
Barangsiapa yang melakukan dosa lalu menuduh orang tak bersalah telah melakukannya, bagaikan orang yang...Dengan begitu, orang itu telah melakukan dua dosa sekaligus: pertama, dosa karena bohong dan menuduh...orang lain, dan, kedua, dosa karena perbuatan yang dilakukannya.
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami.
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa...kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi...Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya
(Dan tinggalkanlah) berhentilah kamu dari melakukan (dosa yang tampak dan yang tersembunyi) maksudnya...dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan...(Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan) pada hari kiamat (disebabkan
Orang-orang kafir akan memikul dosa-dosa mereka sendiri yang sangat berat....Di samping itu mereka pun akan memikul dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dan mereka palingkan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 12
orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: "Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu...", dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka
(Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya
(Karena dosa apakah dia dibunuh) dibaca Qutilat karena mengisahkan suatu dialog, jawab bayi-bayi perempuan...itu; kami dibunuh tanpa dosa.
penumpang dan apa yang dimuatnya, yaitu dengan menimbulkan angin badai (karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa...yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf sebagian besar) dari dosa-dosa itu, yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 97
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami
(Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan) dari dosa-dosa (dan rezeki
(Dan siapa yang mengerjakan suatu kesalahan) atau satu dosa kecil (atau suatu dosa) besar (kemudian dituduhkannya...tidak bersalah) membuatnya (maka sesungguhnya ia telah memikul suatu kebohongan) dan tuduhannya (dan dosa
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan -dari dosa-dosa-) yakni kaum mukminin, sesungguhnya mereka...Atau karena Allah telah membersihkan mereka dari dosa-dosanya, makna ini berdasar qiraat yang membacanya
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 5
dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
berupa malapetaka dan kesengsaraan (maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri) artinya, sebab dosa-dosa...Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan oleh tangan mereka, hal ini mengingat, bahwa kebanyakan...pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan (dan Allah memaafkan sebagian besar) dari dosa-dosa tersebut