Paling Sering Dicari

1 zakat 2 zakat fitrah 3 puasa 4 sedekah 5 ali imran 6 Ibrahim 7 ramadhan 8 ali+imran+191 9 Surat 17 ayat 99 10 ilmu 11 yunus 12 Surat Al imran 13 Yusuf 14 Berpikir 15 hujan 16 AL-MAIDAH AYAT 8 17 Al baqarah ayat 256 18 Mati 19 semut 20 Surat Al Baqarah ayat 150 21 sholat 22 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 23 al baqarah ayat 185 24 al ikhlas 25 An-Nisa' ayat 1 26 Ampunan 27 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 28 Harun 29 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 30 al baqarah ayat 275 31 qs yunus 101 32 Haji 33 Surat al mulk 34 orang tua 35 Obat 36 Ar-Rum ayat 21 37 surat yunus 38 al-ahzab ayat 21 39 Talak 40 al ahzab ayat 21 41 Sabar 42 maaf 43 Surat an nahl ayat 90 44 al maidah ayat 2 45 Malaikat 46 surat mutaffifin 1-3 47 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 48 az zumar ayat 21 49 riba 50 surat saba ayat 10 51 alI+IMRAN+192 52 al baqarah ayat 30 53 Yunus+85 54 al jumuah ayat 10 55 An nahl ayat 125 56 at tahrim ayat 14 57 al bakoroh ayat 30 58 ali imran 8 59 surah an naml ayat 17 60 Janji 61 Lemah 62 Surat+Al+imran 1 63 muhammad 7 64 Ali imran 130 65 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 66 ar rahman 67 Ayat+21-29 surah Fussilat 68 Q.S Al Mulk ayat 2 69 Sholat ied 70 at thur 71 al maidah ayat 8 72 ali+imran+193 73 surga 74 Surat al isra 75 kiamat 76 ilmu hadist 77 sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat 78 Ragu 79 Halal dan haram 80 khalifah 81 Ali imran 190 82 al baqarah ayat 148 83 al ahqaaf 84 Tetangga 85 Al-Baqarah ayat 67 86 an-Nisaa ayat 59 87 surah buat hari lebaran 88 marah 89 ali imran 104 90 Surat al-imran 91 an nur ayat 37 92 Kebaikan 93 Ayat kursi 94 Surat al isro ayat 78 95 yunus 101 96 umat terbaik 97 Dalam Hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa sampaikanlah amanat kepada orang yang kau percayai 98 Yunus 5 99 al-baqarah ayat 183 100 cinta

Hasil pencarian tentang Maaf

hukuman Hadd; lafal ayat ini merupakan 'Athful Ba'dh 'Alal Kull (dan apabila mereka marah mereka memberi maaf...) maksudnya, mereka selalu bersikap maaf.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian, dengan berbohong, mereka meminta maaf atas ketidak-ikutsertaan mereka....Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian berkenan menerima permohonan maaf mereka.
Mereka kemudian menghadap kepadanya seraya meminta maaf atas apa yang telah mereka perbuat dahulu....Sebab mereka, seperti terungkap dalam pernyataan permohonan maaf itu, adalah orang-orang yang berdosa
berguna) dapat dibaca Yanfa'u atau Tanfa'u (bagi orang-orang zalim permintaan maafnya) yakni permintaan maaf...mereka seandainya mereka meminta maaf (dan bagi merekalah laknat) yaitu dijauhkan dari rahmat Allah
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 34
atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf
kepada orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf...) artinya mereka tidak diperkenankan untuk minta maaf kepada Allah swt.
Ya'qûb pun berkata, "Aku akan selalu meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Janganlah kalian meminta maaf dengan mengemukakan alasan-alasan palsu....Maka, apabila Kami memberi maaf kepada sekelompok dari kalian yang bertobat dan beriman yang disebabkan
Suatu hari ketika permohonan maaf orang-orang zalim atas keteledoran mereka tidak berguna lagi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 84
diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 178
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf...) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.
mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh") ditangguhkan supaya mereka dapat bertobat atau meminta maaf
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 155
sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf
kalian, Allah pasti akan melimpahkan pahala karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi maaf
mereka dari siksa api neraka, dan mereka pun tidak diminta untuk memohon perkenan Tuhan dengan meminta maaf
(Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah) seraya memberi maaf (supaya Rasulullah memberikan ampunan
Dengan meminta maaf setelah melahirkan bayinya, ia berkata, "Aku melahirkan bayi permpuan."
menanyakan Tuhannya, "Ya Tuhan, mengapa Kau buat aku lupa akan alasan-alasanku dan tidak mampu memohon maaf
penderitaan yang mereka terima di jalan keimanan, mengutamakan amal saleh, membalas kejahatan dengan memberi maaf
persahabatanku denganmu, atau dengan kata lain, perlakukanlah aku di dalam berteman denganmu dengan penuh maaf
karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf
Maka pada hari manusia dibangkitkan, permohonan maaf orang-orang kafir atas keingkaran dan pendustaan
baik) atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta (serta pemberian maaf
kedustaan mereka dalam mengajukan alasan (maka berpalinglah kamu dari mereka) dengan memberi mereka maaf
Sebelum menjawab pertanyaan Allah, Nabi Musa terlebih dahulu memohon maaf kepada-Nya, hal ini dia lakukan
mereka terhadap agama dan ejekan mereka kepada Allah dan ayat- ayat-Nya, mereka akan beralasan meminta maaf
Dengan keadaan seperti ini, kamu adalah pihak yang kuat yang pantas untuk memberi maaf.