Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 Almaidah ayat 48 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 al furqan ayat 67 12 al-maidah ayat 3 13 al-insyirah ayat 5 14 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 al-baqarah ayat 168 18 hewan 19 Urusan 20 hujan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 huud+40 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 Aman 25 Ibrahim ayat 7 26 orang tua 27 dunia 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 surat Al furqan ayat 20 30 Al+Anbiyâ+ayat+73 31 ali imran ayat 26 32 Surga 33 Al furqon ayat 67 34 menghindari perkelahian 35 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 36 al bayyinah ayat 8 37 Bersyukur 38 lukman+ayat+15 39 surat al baqarah ayat 11 40 surat Al furqan ayat 9 41 Saba 13 42 Menumbuhkan kebiasaan menegur 43 ali imran ayat 185 44 petunjuk 45 kemuliaan 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 al baqarah ayat 261 48 mengharapkan pertemuan 49 QS.Al imran ayat 79 50 an nisa ayat 59 51 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 52 al-maidah ayat 48 53 Surat al maidah ayat 48 54 Al+hijr+ayat+48 55 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 56 ibrahim 32 57 ar rum ayat 21 58 An nahl ayat 120 59 al ahzab ayat 70 60 Memohon ampun 61 ikhlas 62 Anjing 63 LUKMAN+AYAT+18 64 Ar Rahman ayat 33 65 an-nisa+ayat+29 66 bertakwa 67 al qadar ayat 1-5 68 keamanan 69 Beriman 70 Ali imran ayat 190-191 71 al anfal ayat 63 72 mencintai iptek 73 LUKMAN+AYAT+19 74 MARYAM 75 an-nisa ayat 29 76 Al imran 77 Surat annisa ayat 56 78 al maidah ayat 2 79 Cobaan 80 Almujadilah surah ke berapa 81 an nisa ayat 1 82 Kuda 83 surat al-ahzab ayat 5 84 q.s al qalam ayat 68 85 an-nisa ayat 36 86 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 87 ali imran 190-191 88 Ayat 36 surat al isra 89 Kitab belakang 90 ali imran 185 91 menjaga lisan 92 ISLAM KONTOL 93 kabut 94 Sedekah 95 SURAT AL KAHFI AYAT 19 96 anak sapi 97 Sedikit sekali berterimakasih 98 Quran tentang negara aman 99 Muslim 100 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+

Hasil pencarian tentang Berdebat

-deskripsi"> Berdebat atau disebut dalam bahasa Arab muhaajjaah artinya berdebat...Jika keluar dari hal tersebut, maka ia bukanlah mujadalah (berdebat) tetapi sebagai miraa' (debat kusir
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikianlah, kamu ini) hai (kamu sekalian) diarahkan kepada kaum Thu'mah (berdebat untuk membela mereka...Maka siapakah yang akan berdebat dengan Allah untuk membela mereka di hari kiamat nanti) artinya ketika
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 107
Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya.
Dalam ayat ini terdapat larangan berdebat untuk membela orang yang bersalah, atau orang yang terkena
Dalam berhujah atau berdebat atau menggunakan senjata.
Padahal, untuk mendatangkan alasan dalam berdebat saja ia tidak mampu karena kefasihan bahasanya yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 109
Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan
(Dan janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang mengkhianati diri mereka) artinya berkhianat dengan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 46
Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan
Ingatkan pula kepada mereka, wahai Muhammad, ketika para penghuni neraka saling berdebat di dalamnya.
Kemudian mereka berselisih dalam suatu perselisihan yang besar karena watak mereka yang suka berdebat
Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu selain untuk bertengkar dan mencari kemenangan dalam berdebat
Dua kelompok manusia ini saling berdebat tentang Tuhan mereka, tentang mana yang pantas dan mana yang
Qatadah dan selainnya berkata, “Ayat ini dimansukh dengan ayat pedang (perang), sehingga tidak lagi berdebat...pendebatnya tidak di atas ilmu atau tidak di atas kaidah yang diridhai, dan melarang mereka agar tidak berdebat...memperburuknya dengan cara yang lebih dekat sampai kepada maksud, dan agar tidak ada maksud untuk sekedar berdebat...Ini adalah kezaliman dan keluar dari yang wajib serta keluar dari adab berdebat....Karena yang wajib adalah membantah kebatilan yang ada pada orang yang berdebat dan menerima kebenaran
Kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas normal dalam berdebat, maka tidak ada dosa bagimu untuk
Hingga, ketika mereka mendatangimu untuk berdebat dengan cara yang tidak benar, orang-orang kafir--karena
dan berpaling dari mereka dan dari ucapan mereka yang menyakitkan serta memerintahkan Beliau untuk berdebat
(Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara) dengan perdebatan yang (paling
menampakkan yang hak dan mengalahkan yang batil, dan bahwa setiap yang batil meskipun diucapkan dan dipakai berdebat
adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi kemaksiatan seperti mencaci, berdebat
€œKhathibul anbiyaa’ (juru bicara para nabi) karena bagusnya dalam menyampaikan nasehat dan dalam berdebat

-deskripsi"> Ketika berdebat dengan mereka....Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa Ahli Kitab jika mereka mengajak berdebat atas dasar beriman kepada
Hal ini merupakan sikap adil dalam berbicara dan inshaf dalam berdebat.
telah nyata tidak demikian, maka dapat diketahui bahwa mereka hanya menentang, dan tidak ada faedahnya berdebat
, sehingga ia mendatangi rumah-rumah dari pintunya, berdakwah dengan hikmah, nasehat yang baik, dan berdebat
dan sikap hati-hati akan hilang.” Nafi’ kemudian berkata kepadanya, “Demi Allah, aku tidak akan berdebat
Islam--seperti yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya--yang dilakukan dengan hikmah, nasihat dan berdebat