Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 taubat 11 Perhiasan 12 ibrahim+ayat+3 13 ibrahim 14 Ali Imran 15 al+maidah+ayat+38 16 zakat 17 Pakaian menutup aurat 18 kitab+zabur 19 al isra ayat 55 20 ilmu 21 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 22 Jual beli 23 al isra ayat 82 24 jihad 25 Bentuk molekul 26 injil 27 Yunus 28 Langit 29 Surat al baqarah ayat 214 30 Zina 31 ibrahim 7 32 Al hajj ayat 5 33 Pertengkaran 34 surat al jumu'ah 35 Ali imran 159 36 al maidah ayat 8 37 jaringan tumbuhan 38 menutup aurat 39 al Baqarah ayat 219 40 niat 41 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 42 imran 43 kitab injil 44 Luqman 45 Yusuf 46 al furqan ayat 1 47 al maidah ayat 2 48 an nisa ayat 59 49 Minta ampun 50 at taubah ayat 105 51 tulang 52 Ketaatan 53 al+qaff+ayat+30 54 Surat al isra ayat 2 55 Ar rad ayat 11 56 berserah diri 57 Rahasia 58 kitab Taurat 59 hadits ibnu majah 225 60 Kepatuhan syariah 61 sholat 62 ar-rum ayat 41 63 Surat sad ayat 24 64 Riba 65 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 66 al ikhlas 67 ali imran 190 68 pekerjaan 69 ali imran 102 70 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 71 Keberagaman tumbuhan 72 al imran 73 an nisa ayat 9 74 Perang badar 75 muhammad 76 ali imran 104 77 an nisa ayat 64 78 at taubah ayat 33 79 wanita 80 ali imran 134 81 bumi langit bulan matahari 82 Hadits abu Daud 1116 83 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 84 aL aNKABUT AYAT 20 85 at taubah ayat 103 86 zabur 87 an+nisa+ayat+6 88 an nisa ayat 4 89 ar rum ayat 41 90 yunus ayat 57 91 Akhlak 92 an nur ayat 32 93 al maidah ayat 3 94 al hasyr ayat 7 95 surat an nur ayat 54 96 ali+imran+31 97 Kerusakan 98 takwa 99 surat an-naba' 100 an nisa ayat 3

Hasil pencarian tentang Berfikir+positif

untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 37
Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 21
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 13
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 21
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.
Tidak ada yang dapat mengerti kebenaran dan merenungkan kebesaran Allah selain orang yang berakal dan berfikir
Bahkan mereka tidak berfikir bahwa ajal mereka sebenarnya sudah dekat atau, paling tidak, sudah semakin
Mereka tidak berfikir apa-apa yang ada di balik itu semua.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 24
Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.
panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir
Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, "Jika kalian mau berfikir, kalian tentu ingat bahwa api neraka
sungguh Mahakuasa untuk menolong kekasih-kekasih-Nya yang beriman(1). (1) Ayat ini telah mendahului hukum positif
Mereka sama sekali tidak berfikir bahwa ini adalah balasan atas kekafiran mereka yang seharusnya membuat
bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Swt. bagi orang-orang yang mau berfikir
Apakah akal kalian dicabut, wahai orang-orang yang menolak, hingga kalian tidak dapat berfikir dan merenungkan
dibuat berlipat ganda karena kekafiran dan kesesatan mereka serta karena mereka mengikuti lainnya tanpa berfikir
Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat
dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif
Jika dibanding dengan hukum positif, kita akan mendapatkan perbedaaan yang sangat besar....Dalam hukum positif, orang tidak lagi takut dengan sanksi yang ditetapkan, yang berakibat merebaknya...Dengan banyaknya akibat negatif hukum positif itu, belakangan muncul seruan menuntut ditetapkannya sanksi
Dia akan memberi balasan yang setimpal terhadap apa yang dilakukannya. (1) (1) Hukum positif melarang...Pembicaraan mengenai hal ini akan diterangkan lagi pada kesempatan lain, menyangkut apa yang dalam hukum positif
dapat dipahami bahwa al-Qur'ân lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada undang-undang positif...Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat
Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya
Begitulah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu sekalian agar kalian berfikir tentang apa yang
Sementara itu, hukum positif modern memberlakukan sanksi yang terlalu rendah, seperti penjara, terhadap...Contoh lain dari praktik hukum positif, lembaga hukum seperti niyâbah (kejaksaan) tidak mempunyai hak
benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kemahakuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir