Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 surah al-maidah ayat 8 17 Jihad 18 Adam 19 Dua masa 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 Kafir 22 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 23 sabar 24 al-mukminun+ayat+34 25 Aliimram+ayat+105 26 ilmu 27 al isra ayat 36 28 al baqarah ayat 275 29 cinta 30 Al Isra ayat 73 31 Jika allah menganugerahi rahmat 32 Ikhlas 33 al a'raf ayat 52 34 Berdebat 35 al isra ayat 7 36 surat al mujadalah ayat 11 37 puasa 38 al ahzab ayat 21 39 hadist tentang perilaku konsumen 40 matahari 41 Al-Imran (3 : 130) 42 Al-Imran ayat 130 43 Manusia 44 Hadits Muslim Nomor 3035 45 Iman 46 miskin 47 surat+al+imranayat+110 48 Ta ha+ayat+14 49 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 50 surat abasa 51 Surat Al A'raf ayat 157 52 al jumuah ayat 10 53 Gelap 54 Dongeng 55 al-baqarah ayat 164 56 allah sembahlah 57 AN NABA AYAT 7 58 al anam ayat 83 59 Tanah 60 Hud ayat 5 tema apa 61 Surat yunus+ayat+8 62 ayat+menyembunyikan+ilmu 63 al ikhlas 64 Ditanya 65 dalil hidayah 66 durhaka 67 albaqarah ayat 221 68 Al-ikhlas 69 Kurang ilmu 70 Ali imran ayat 191 71 surat yasin 72 Zina 73 surah al kautsar ayat 1-3 74 Abu Daud 1397 75 al bayyinah ayat 5 76 al+qiyamah+ayat+1-2 77 Perubahan zat 78 ar rum ayat 56 79 Laut 80 Gunung-gunung burung-burung daud 81 surat saba surah yang ke berapa 82 Membunuh 83 arah 84 perempuan 85 injil 86 Rezeki 87 surat an nazi'at 88 empat puluh tahun 89 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 90 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 91 surah al maidah ayat 96 92 al imran 93 az zumar ayat 68 94 atap terpelihara 95 keinginan berhasil 96 annisa ayat 12 97 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 98 pikun dan beruban 99 al+maidah+ayat+ 83 100 Mencela pemberian

Hasil pencarian tentang Bersikap+tenang

Pertama, bersikap rendah hati di dunia ini....Apabila berjalan di muka bumi, mereka selalu berjalan dengan tenang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ia tenang kepada dzikrullah dan tenang mencintai-Nya.

orang-orang yang ketika berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur'ân dan sebagainya, hati mereka menjadi tenang...Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah
Ini adalah balasan bagi orang-orang yang berdosa, adapun orang yang merasa tenang kepada Allah, beriman...kepada-Nya dan membenarkan rasul-rasul-Nya, maka akan dikatakan kepadanya, “Wahai jiwa yang tenang
(Mereka menginginkan) mengharapkan (supaya) merupakan mashdariyah (kamu bersikap lunak) bersikap lembut...terhadap mereka (lalu mereka bersikap lunak) pula terhadapmu; diathafkan kepada lafal tudhinu....Yakni, seandainya kamu bersikap lunak terhadap mereka, maka mereka pun akan bersikap lunak pula terhadapmu
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 27
Hai jiwa yang tenang.
Wahai jiwa yang tenang dengan kebenaran.
-deskripsi"> Dengan tenang dan santai.

(Hai jiwa yang tenang) atau yang aman, dimaksud adalah jiwa yang beriman.
(Dan demi malam apabila telah sunyi) telah tenang, atau telah menutupi dengan kegelapannya.
-deskripsi"> Dengan tenang hatinya tanpa rasa takut kepada Tuhannya.

tafsir-deskripsi"> Siap menerima syariat Allah dan mengamalkannya dengan dada yang lapang dan hati yang tenang...tidak lunak ketika mendengarkan firman Allah, tidak mau memperhatikan ayat-ayat-Nya dan tidak merasa tenang
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 9
Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 204
Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
-deskripsi"> Dengan santai yang sempurna, tenang, saling mencintai, berhubungan baik
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 31
(ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari
Ingatlah peristiwa yang dialami Sulaimân ketika ia, selepas waktu zuhur, dipertunjukkan kuda yang tenang
-deskripsi"> Mereka bersikap sombong terhadap hamba-hamba Allah dan menimpakan azab yang...berat kepada mereka, bersikap sombong terhadap para rasul Allah dan terhadap apa yang mereka bawa dari-Nya...mereka mengetahui, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala, tentu mereka tidak akan bersikap
Kemudian ia tidak akan mati di dalam neraka--sehingga dapat tenang dengan kematian itu--dan juga tidak
Mereka berada di atas dipan yang dihiasi dengan permata-permata yang indah sambil bertelekan dengan tenang
Mereka berada di atas dipan yang dihiasi dengan permata-permata yang indah sambil bertelekan dengan tenang
Mereka dengan tenang menjawab, "Kita adalah bangsa yang kuat, penolong dan pemberani.
Mereka bertelekan dengan tenang di atas hamparan yang bagian dalamnya terbuat dari sutra murni.
Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya di waktu sore) yakni sesudah matahari tergelincir (kuda-kuda yang tenang...Maksud ayat, bahwa kuda-kuda itu bila berhenti tenang, dan bila berlari sangat cepat.
Kepada mereka, Allah berkata, "Masuklah kalian ke dalam taman-taman surga itu dengan tenang dan aman.
Mereka menginginkan agar kamu sedikit bersikap lunak terhadap mereka sehingga mereka pun akan bersikap
Mereka menginginkan agar kamu sedikit bersikap lunak terhadap mereka sehingga mereka pun akan bersikap
(Maka tatkala mereka bersikap sombong) yakni bersikap takabur (terhadap) tidak mau meninggalkan (apa...Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri) merasa tenang