Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 ali imran 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 al jaatsiyah ayat 13 12 iblis 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 Sholat 16 an nahl ayat 125 17 ali imran 159 18 luqman 13 19 sedekah 20 muhammad 10 21 jujur 22 akal 23 al maidah ayat 2 24 al hujurat ayat 13 25 Pohon 26 amanat 27 al ikhlas 28 Dosa 29 yunus 10 30 haji 31 taubat 32 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 33 Al baqarah ayat 2 34 jual beli 35 an-nisa ayat 19 36 an nisa ayat 59 37 al+anam+ayat+1 38 al ahzab ayat 21 39 saba 19 40 luqman 41 al baqarah ayat 282 42 Hadist Bukhori dan muslim 43 Zakat 44 Pasar modal 45 muslim, bab pakaian (2125) 46 Tentang bersi 47 Mengurus 48 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 49 al ikhlas ayat 1 50 al mujadilah ayat 11 51 Takdir 52 ali Imran 64 53 jihad 54 Al-an'am ayat 165 55 al baqarah ayat 21 56 al-Furqan ayat 67 57 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 58 Masjid 59 nafas 60 surah hud ayat 61 61 al-ikhlas 62 Ibrahim 7 63 al- Baqarah ayat 195 64 ali imran 190 65 at tahrim ayat 6 66 AL ISRA AYAT 23 67 al maidah ayat 1 68 Agama 69 al baqarah ayat 30 70 ar rum ayat 30 71 al maidah ayat 90 72 Surah al baqarah ayat 30 73 an+nisa+ayat+59 74 al ankabut ayat 45 75 AL HUJURAT AYAT 10 76 Ziarah kubur 77 surat quraisy 78 Hud ayat 61 79 surat ali imran ayat 159 80 an nisa ayat 29 81 lebih dari 82 an-nahl ayat 90 83 At taubah ayat 36 84 maha lembut 85 yunus 41 86 Takwa 87 an nur ayat 2 88 at taubah ayat 71 89 Ibrahim+ayat+34 90 al imran 91 surat Yunus ayat 57 92 Dari uqubah bin amar al juhani 93 Hadis pasar modal 94 Yusuf 95 al baqarah ayat 228 96 an nisa ayat 9 97 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 98 Surat Al-mulk ayat 15 99 an-Nahl ayat 125 100 al maidah ayat 44

Hasil pencarian tentang Cara+berjalan+dan+berbicara+dalam+Islam

Kemudian Dzû al-Qarnain berjalan lagi--dengan bantuan cara-cara mencapai kesuksesan yang telah disediakan...oleh Allah--menelusuri jalan antara timur dan barat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 16
Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami
Bila datang waktu salat dan kalian sedang dalam keadaan takut bahaya, maka janganlah kalian tinggalkan...Tetapi lakukanlah semampu kalian, dengan cara sambil berjalan atau berkendaraan....Dan jika rasa takut itu telah hilang, salatlah sesuai ketentuaan yang ditetapkan dengan mengingat Allah..., mensyukuri tuntunan dan rasa aman yang telah diberikan-Nya kepada kalian.
Apakah keadaan sudah terbalik, sehingga orang yang berjalan dengan terjungkal jatuh di atas mukanya lebih...mendapat petunjuk dalam berjalan dan mencapai tujuan ketimbang orang yang berjalan tegap di atas jalan
(Dan sederhanalah kamu dalam berjalan) ambillah sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan...dan berjalan cepat, kamu harus tenang dan anggun (dan lunakkanlah) rendahkanlah (suaramu.
Di antara mereka ada yang Kami ceritakan kisahnya kepadamu, dan ada pula yang tidak Kami ceritakan....Cara Allah memberikan wahyu kepada Mûsâ adalah dengan berbicara secara langsung dari balik tabir, tanpa
., supaya mereka berbicara langsung kepadanya....Lalu mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian?"
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 46
dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...berbicara....kalian wajib memeluknya (agama yang satu) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Hal yang bersifat tetap (dan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 19
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
kamu beserta saudaramu) kepada manusia (dengan membawa ayat-ayat-Ku) yang berjumlah sembilan ayat (dan...janganlah kamu berdua lalai) melalaikan (dalam mengingat-Ku) yaitu dengan cara bertasbih dan cara-cara
(Mengajarinya pandai berbicara) atau dapat berbicara.
Binasalah para pendusta yang berbicara tentang keadaan hari kiamat dengan sangkaan dan khayalan yang...tenggelam dalam kebodohan dan lalai terhadap bukti-bukti keimanan.
Binasalah para pendusta yang berbicara tentang keadaan hari kiamat dengan sangkaan dan khayalan yang...tenggelam dalam kebodohan dan lalai terhadap bukti-bukti keimanan.
Dan janganlah kalian berjalan di jalan setan yang selalu mendorong kepada perpecahan....Ayat ini juga meletakkan perdamaian sebagai suatu sikap dasar dalam hubungan internasional sebagaimana...Islam datang menghapus prinsip ini dan menggantikannya dengan prinsip yang luhur, yaitu prinsip hidup...Dari itu, dalam Islam perang hanya dibolehkan sebagai tindakan defensif sehingga dapat mengajak musuh...Maka perang yang diperintahkan Islam dan agama-agama samawai lainnya adalah untuk menopang perdamaian
Seandainya di bumi ini ada) lafal fil ardhi menjadi badal daripada lafal basyaran (malaikat-malaikat yang berjalan-jalan...terhadap suatu kaum melainkan ia berasal dari jenis mereka sendiri sehingga memungkinkan bagi mereka untuk berbicara...kepadanya dan memahami darinya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"
(Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian) sewaktu masih kecil dan belum lagi tiba saatnya untuk...berkata-kata (dan ketika sudah dewasa dia termasuk salah seorang yang saleh.")
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 32
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya...dan ucapkanlah perkataan yang baik,
(Dan) telah Kami utus (rasul-rasul yang telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul...Diriwayatkan bahwa Allah swt. mengirim delapan ribu orang nabi, empat ribu dari kalangan Bani Israel dan...empat ribu lagi dari kalangan manusia lainnya ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir....(Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar berbicara) artinya secara langsung.
(Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka) karena kekafiran mereka (ke neraka Jahanam dalam keadaan...Lafal Wirdun adalah bentuk jamak dari lafal Waaridun artinya berjalan dalam keadaan dahaga.
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Digunakannya beberapa huruf dengan cara seperti ini pada permulaan surat adalah untuk menggugah pendengaran...dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân walaupun "hanya" tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka...gunakan dalam berbicara....Yang disebutkan dalam surat ini, wahai Muhammad, adalah sebagian kitab suci yang diturunkan kepadamu...dari sisi Kami untuk mengeluarkan semua manusia dari gelapnya kekafiran menuju terangnya cahaya iman dan
Ayat berikut diturunkan mengenai Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari...Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam....Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah...) atau jalan-jalan (setan), artinya godaan dan perdayaannya untuk membeda-bedakan, (sesungguhnya ia musuhmu
Tangan-tangan merekalah yang berbicara kepada Kami....Dan kaki-kaki mereka pun berbicara sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan mereka.
Seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi ini, dalam pandangan Allah dan sesuai dengan hukum dan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 10
dan gunung benar-benar berjalan.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 4
Mengajarnya pandai berbicara.
(Dan Ibrahim telah mewasiatkan) maksudnya agama itu....Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
Katakanlah, "Ya Tuhan, masukkanlah aku dalam segala situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridai...dan dengan cara yang terhormat....Keluarkanlah aku dari mana saja dengan keridaan dan kemuliaan-Mu pula.