Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Rezeki 12 Hikmah 13 Berfikir+positif 14 at taubah ayat 60 15 Jibril 16 al+lail+ayat+1-2 17 Al maidah ayat 48 18 saba 16 19 Bumi bulat 20 lokasi yang memudahkan 21 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 22 al+ikhlas 23 at taubah ayat 105 24 an nisa ayat 58 25 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 26 sombong 27 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 28 Hadis kitab zabur 29 Samiri 30 Ayat ayat larangan zina 31 al+hijr+22 32 Injil 33 surat+thaha+ayat+125 34 hadits kitab taurat 35 al-A’raf+ayat+204 36 surat+thaha+ayat+126 37 Hadist kitab Zabur 38 dalil+kitab+Zabur 39 an nisa ayat 1 40 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 41 Sakit 42 Menyelam 43 hr+muslim+288 44 Zina 45 Jihad 46 at tahrim ayat 6 47 Ali Imran 159 48 anjing 49 al maidah ayat 2 50 AS+SAJADAH+AYAT+6 51 Al Baqarah ayat 2 52 al hujurat ayat 13 53 dalil+kitab+injil 54 Pengertian dalil kitab 55 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 56 al baqarah ayat 188 57 yusuf 69 58 Lalai 59 yusuf ayat 111 60 Melindungi 61 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 62 Al-Ahzab ayat 33 63 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 64 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 65 AL BAYYINAH AYAT 1 66 Arsy 67 al hijr 9 68 Surat-ad-dahr-ayat-23 69 takwa 70 Hadits Abu Daud Nomor 1335 71 Ali imran 133 72 al-ma'arij+ayat+29-30 73 melampaui batas 74 ar ra'du ayat 11 75 yusuf 76 fangqolibu bini mati 77 motivasi kera 78 al kitab 79 hambur hamburkan harta 80 luqman 27 81 al-imran 97 82 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 83 Tuhan 84 Al Imran ayat 159 85 Takut kepada Allah 86 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 87 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 88 ali imran 47 89 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 90 akal 91 Ali imran 110 92 al hijr ayat 19 93 Ketetapan 94 ar+ra'du+ayat+11 95 Ibrahim+41 96 tindak kekerasan 97 kitab+zabur 98 al ikhlas 99 Perintah membaca Alquran secara tartil 100 Negeri yang dijanjikan

Hasil pencarian tentang Cara+berpikir

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
Mereka berselisih menurut kecenderungan, hawa nafsu dan cara berpikir masing- masing.
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
berjumlah sembilan ayat (dan janganlah kamu berdua lalai) melalaikan (dalam mengingat-Ku) yaitu dengan cara...bertasbih dan cara-cara lainnya.
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
Dengan cara-cara itu dia memperluas kekuasannya di muka bumi.
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Kemudian Dzû al-Qarnain berjalan lagi--dengan bantuan cara-cara mencapai kesuksesan yang telah disediakan
Jika kalian melakukan penyiksaan, kalian terlalu berlebihan melakukannya dengan cara-cara yang bengis
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Masukkanlah aku) ke Madinah (dengan cara yang baik) yakni dengan cara memasukkan yang disukai di mana...tidak melihat sewaktu masuk hal-hal yang tidak aku sukai (dan keluarkanlah aku) dari Mekah (dengan cara...yang baik) dengan cara mengeluarkan yang membuat hatiku tidak berpaling lagi kepadanya (dan berikanlah
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
(Melepaskan budak) dari perbudakan, yaitu dengan cara memerdekakannya.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
Cara seperti itulah yang Kami tempuh untuk menghancurkan siapa saja yang mengusir nabinya....Begitu pula cara Kami berkenaan dengan rasul-rasul sebelum kamu.
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
Seandainya saja Allah belum menetapkan ketenentuan untuk mengusir mereka dengan cara yang tidak menyenangkan...itu, niscaya Dia menyiksa mereka di dunia ini dengan cara yang lebih kejam daripada pengusiran itu.