Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 ibrahim 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 maryam 8 ar-rum ayat 21 9 surat ali' imran ayat 185 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 12 Adam 13 dosa 14 matahari 15 cinta 16 Nikah 17 al mujadalah ayat 11 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Hadits Muslim Nomor 3035 20 al isra ayat 36 21 surat al imran ayat 185 22 al infitar ayat 6 7 23 Saba 13 24 sabar 25 Ar Rahman 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 Ikhlas 28 al ahzab ayat 21 29 Nabi Ismail 30 iman 31 al-mukminun+ayat+34 32 AL Baqarah ayat 286 33 Aliimram+ayat+105 34 al+anam+ayat+14 35 ibrahim ayat 7 36 al isra ayat 7 37 surat+al+imranayat+110 38 Ta ha+ayat+14 39 AN NAML AYAT 88 40 ayat kursi 41 al imran 200 42 asy+syuara+ayat+181+182+183 43 an nur ayat 35 44 QS. IBRAHIM AYAT 37 45 al hijr 22 46 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 47 durhaka 48 Perubahan zat 49 al+maidah+ayat+ 83 50 AL A'RAF AYAT 52 51 Shalat 52 al anfal ayat 53 53 al-baqarah ayat 168 54 Sediakanlah potongan besi 55 maryam ayat 30-35 56 al an'am ayat 71 57 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 58 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 59 Metode pendidikan 60 ayat al-Baqarah 219 61 Al ikhlas ayat 1-4 62 Membunuh 63 gandum 64 Laut 65 al hasyr ayat 7 66 Annisa ayat 29 67 annisa ayat 12 68 ombak 69 al+qiyamah+ayat+1-2 70 ASY SYUARA+ayat+222 71 kacang adas 72 adil 73 Gunung 74 permainan 75 lidah 76 berlayar 77 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 78 perempuan 79 al-Hujurât ayat 6 80 ASY+SYUARA+ayat+222 81 Mencela pemberian 82 Nabi Ibrahim 83 Bersyukur 84 Rezeki 85 ATTAKASUR AYAT 1-2 86 Surah Taha ayat 5 87 Hadits ahmad jauhi kufur 88 al+bakarah+ayat+41 89 ar rum ayat 56 90 ali imran 91 Surat Al-Baqarah Ayat 256 92 al anbiya ayat 30 93 surat al-an'am ayat 59 94 Al Jasiyah ayat 18 95 Gelap 96 Surat al mujadalah ayat 11 97 Tentang kematian 98 surah yusuf 65 99 al bayyinah ayat 5 100 al-mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Cari+hadist+nabi+yang+menjelaskan+tentang+sholat+sunnah

Apakah yang Anda maksud Cari hadits nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah?
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu...Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai Nabi, ingatlah saat Allah mengambil janji yang dikukuhkan dari Ahl al-Kitâb agar mereka menjelaskan...makna yang terkandung di dalamnya dan tidak menyembunyikan satu ayat pun kepada orang lain....Lalu mereka mencampakkan kitab itu untuk ditukar dengan kesenangan duniawi yang mereka cari....Padahal dunia, bagaimanapun menyenangkannya, tidak lebih dari sekadar perhiasan mata uang yang tak berharga
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 38
Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya....(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu....Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,
"Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah) kenabian dan syariat Injil (dan untuk menjelaskan...kepada kalian sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya) yakni tentang hukum-hukum Taurat,...yaitu menyangkut masalah agama dan masalah-masalah lainnya, Nabi Isa menjelaskan kepada mereka perkara...agama yang sebenarnya (maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.")
(Dan Kami tidak mengajarkan kepadanya) yakni kepada Nabi saw....(tentang syair) ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir, karena mereka...telah mengatakan, bahwa sesungguhnya Alquran yang didatangkan olehnya adalah syair (dan bersyair itu...(Alquran itu tiada lain) apa yang diturunkan kepadanya, tiada lain (hanyalah pelajaran) nasihat (dan...Kitab yang memberi penerangan) yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan lain-lainnya.
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...hamba tentang urusan agama maupun dunia....

-deskripsi"> Yakni perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang...Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi...wa sallam (kaum ingkar sunnah).
Apalagi yang kita inginkan) huruf maa di sini merupakan kata tanya, artinya apalagi yang kita cari lebih...dari penghormatan yang telah diberikan oleh sang raja?...Menurut qiraat lafal nabghii dibaca tabghii sebagai khithab atau pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi...Karena mereka menceritakan kepadanya tentang penghormatan sang raja terhadap mereka....(Itulah sukatan yang mudah.") bagi raja Mesir, karena ia orangnya sangat dermawan.
-deskripsi"> Setelah mereka mencari-cari berita tentang siapa yang melakukannya, lalu...di antara mereka ada yang berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini...yang bernama Ibrahim.” --Mereka berkata, "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat...--Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala...(lihat Al Anbiya’: 60-65) Kemudian Nabi Ibrahim menjawab sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas

-deskripsi"> Seperti ayat tentang rajam dan lainnya....

-deskripsi"> Cahaya di sini maksudnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam...Adapula yang mengartikan "cahaya" di sini dengan Al Qur'an, di mana kegelapan kebodohan dan kesesatan...Sedangkan maksud kitab yang menjelaskan adalah bahwa kitab Al Qur'an menerangkan segala yang dibutuhkan...manusia tentang perkara agama maupun perkara dunia, seperti pengetahuan tentang Allah, nama-nama-Nya
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...dan perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israil, maka Al Qur’an menjelaskan dengan penjelasan...yang menyingkirkan kemusykilan dan menerangkan yang benar di antara masalah yang diperselisihkan....

-deskripsi"> Yang ada di zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam....

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga
murjauna dan dapat pula dibaca murja'uuna; artinya tobat mereka ditangguhkan (sampai ada keputusan Allah) tentang...Dan Allah Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam melakukan apa yang harus...Yang dimaksud dengan mereka ialah ketiga orang yang kedatangannya kepada Nabi saw. telah disebutkan tadi...Dan mereka tidak mengemukakan uzurnya (alasannya) kepada Nabi saw. seperti halnya yang dilakukan oleh...menjelaskan diterimanya tobat mereka.
(Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu) dari langit yakni...berupa batu-batu dan suara keras yang mengguntur (atau dari bawah kakimu) dengan diamblaskan/ditelan...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan
dalam dakwahnya serta keterangan tentang bentuk pelajaran yang diambil oleh Nabi Muhammad....Kemudian dilanjutkan dengan keterangan tentang reaksi kaum Nabi Ibrâhîm....Setelah itu kisah tentang Nabi Lûth dan kaumnya, pengutusan rasul-rasul Allah dari jenis malaikat untuk...Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa peribadatan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala sebenarnya...Dalam surat ini juga disebutkan tentang sikap keras kepala orang-orang musyrik yang meminta mukjizat
Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...Kemudian kembali dibicarakan mengenai kedudukan al-Qur'ân sebagai mukjizat yang menantang, tentang orang-orang...kafir yang tidak memiliki dasar untuk mempertahankan kekufuran mereka dan tentang ganjaran pahala bagi...Dalam kisah itu dijelaskan tentang watak orang-orang kafir yang selalu mengingkari kebenaran sehingga...Kemudian, setelah memaparkan kisah-kisah tersebut, Allah menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat dipetik
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Allah menuturkan kisah tentang kehancuran mereka dalam surat ini, karena memang hanya Dialah yang mempertahankan...Selanjutnya, dalam surat ini Allah menjelaskan keagungan ciptaan-Nya dan keajaiban langit dan bumi....Pemaparan kisah nabi Lûth dan kaumnya yang musnah. dan kisah nabi Nûh dan kekufuran kaumnya sehingga...Penjelasan lain yang dipaparkan dalam surat ini adalah tentang perbuatan saleh dan buah dari perbuatan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut...kamu sholat di dalamnya....Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri....Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
(Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) untuk menjelaskan...hukum-hukum (yang diambil untuk memutuskan hukum oleh nabi-nabi) dari Bani Israel (yang tunduk) menyerahkan...kamu ketahui, tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (...harta benda dunia yang kamu dapatkan sebagai imbalan menyembunyikannya....(Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir
Maka yang punya tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Dawud ‘alaihis salam....Keputusan Nabi Sulaiman ‘alaihis salam ini adalah keputusan yang tepat....Kalimat, “Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat,” tidaklah menunjukkan...Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa hakim terkadang benar dan terkadang salah, dan ia tidaklah tercela...

-deskripsi"> Tentang masalah-masalah agama.
Di dalam Al Qur'an terdapat berita tentang orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, di dalamnya...

-deskripsi"> Maksudnya umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan umat-umat...terang di sini adalah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai penjelasan atau praktek...Dengan demikian, sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan tolok ukur benar tidaknya kita memahami...

-deskripsi"> Tentang syari'at dan amal, lalu Dia akan memberikan balasan kepada pengikut
Mereka pun mencari-cari orang yang bisa menyusukannya, ketika itu saudari Nabi Musa melihatnya, namun...Saudarinya berkata, “Maukah kamu aku tunjukkan keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka
(Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.") yakni janji-Nya tentang saat berbangkit....Diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Asyari, bahwa ia mendengar Nabi saw.... bersabda, "Tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku, kecuali tiga perkara yang di antaranya ialah...akan dimudahkan bagi mereka mempelajari Alquran, tetapi orang mukmin mencari-cari takwil yang mutasyabihat...kecuali orang-orang yang berakal.'"
Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka untuk menjelaskan kebohongan pengakuan beriman mereka, "Apakah...kalian akan menjelaskan kepada Allah tentang keyakinan hati kalian."...Padahal hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala
Muhammad saw. untuk bertakwa dan bertawakal kepada Allah, lalu beralih ke pembicaraan tentang status...Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Al-Qur'ân berpesan kepada nabi agar memisahkan istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami-istri...Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...Selebihnya, surat al-Ahzâb juga mengangkat topik pembicaraan tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa
Nabi yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya....berita tentang Balqîs, Ratu yang bersama rakyatnya menyembah matahari....telah memboyong singgasana sang ratu dengan bantuan seorang ahli yang memiliki pengetahuan tentang kitab...penyelamatan Nabi Lûth dan pembinasan orang-orang yang menyimpang dari hukum Tuhan....Itulah kitab yang menjelaskan apa yang dikandungnya.
Ditemukannya bejana dari tas Benyamin, saudaranya, mengagetkan dan membuat malu saudara- saudara Yûsuf yang...Mereka pun mencari-cari alasan untuk membebaskan diri dari pencurian yang dilakukan oleh Benyamin....Sebuah alasan yang menohok Benyamin dan Yûsuf dan mengisyaratkan bahwa mencuri adalah watak yang mereka...Mereka mengatakan, "Tidak aneh kalau ia mencuri, sebab saudara kandungnya pun pernah melakukan hal yang...Allah lebih tahu dengan benar tentang apa yang kalian katakan mengenai tindakan mencuri yang dilakukan
(Berkatalah) Musa, ("Itulah) tempat kita kehilangan ikan itu (tempat) sesuatu (yang kita cari)" kita...cari-cari, karena sesungguhnya hal itu merupakan pertanda bagi kita, bahwa kita akan dapat bertemu dengan...orang yang sedang kita cari.
(Sesungguhnya Alquran ini menjelaskan kepada Bani Israel) yang ada di zaman Nabi saw....(sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya) dengan menjelaskan hal tersebut...sesuai dengan kedudukannya, sehingga hilanglah semua perselisihan yang ada pada mereka, jika mereka
(Dan katakanlah, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan) tentang azab Allah supaya jangan menimpa...kalian (yang menjelaskan.") artinya yang jelas peringatannya.
(Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru) yang kamu sembah (selain Allah itu adalah makhluk yang...lemah) hamba-hamba (yang serupa juga dengan kamu....berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu) doa kamu (jika kami memang orang-orang yang...Kemudian Allah menjelaskan tentang kelemahan berhala-berhala tersebut dan Dia menjelaskan pula bahwa...justru para pengabdinyalah yang lebih utama dari berhala-berhala itu sendiri.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka