Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 yunus 7 al maidah ayat 2 8 sedekah 9 hutang 10 Ilmu 11 riba 12 hadist muhammad tentang manusia 13 al fushilat ayat 33 14 shalat 15 Sholat 16 AL MAIDAH AYAT 1 17 ali imran 185 18 al imran 19 Rezeki 20 Ar rahman 21 al baqarah ayat 275 22 at tahrim ayat 6 23 Muhammad 24 Jual beli 25 zakat 26 maryam 27 muhamad nikah 28 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 29 Leburan logam 30 ikhlas 31 ali imran 159 32 Menuntut ilmu 33 Niat 34 al+maidah+ayat+3 35 khalifah 36 Luqman ayat 12 37 al Isra ayat 23 38 ali imran 92 39 al maidah ayat 3 40 pendidikan 41 hujan 42 sabar 43 Akhlak 44 ali imran ayat 159 45 Maaf 46 Ibrahim 40 47 luqman ayat 18 48 an nisa ayat 29 49 yusuf 50 ali+imran+ayat+92 51 yunus 57 52 al-baqarah ayat 30 53 ali imran ayat 104 54 Surat Al-Baqarah Ayat 184 55 Muhammad 7 56 Agar kamu bertakwa 57 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 58 al mujadalah ayat 11 59 QS Al- Baqara ayat 30 60 mukmin 61 Manusia 62 Surat 19 ayat 12 63 surah ali imran ayat 130 64 al imran 104 65 Tumbuhan 66 Ghaib 67 ali+imran+ayat+104 68 surat+al+taubah+50 69 al baqarah ayat 185 70 iman 71 Ayat sedekah 72 Ali imran 73 al baqarah ayat 2 74 hadits sahur 75 AL+HUJURAT+ayat+13 76 ali imran 52 77 Makar 78 al+baqoroh+ayat+103 79 Yunus 16 80 Istri dan anak 81 sahur 82 Cemeti 83 Berlebih lebihan 84 muhammad 15 85 ali+imran+ayat+103 86 Surat Ar-Ra’du ayat 28 87 at taubah ayat 34 88 Ali Imran ayat 7 89 al-maidah ayat 3 90 al imran 190 91 Surat albaqarah halaman pertama 92 al+baqarah+ayat+187 93 takwa 94 al maidah ayat 54 95 Al baqarah ayat 208 96 gaib 97 al+baqoroh+ayat+59 98 alam semesta 99 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 100 Jika kau mensyukuri nikmat

Hasil pencarian tentang Dalil+yg+membolehkan+beribadah+karna+mengharapkan+surga

Apakah yang Anda maksud Dalil yg membolehkan beribadah karena mengharapkan surga?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kalimat ini merupakan sanggahan terhadap mereka yang ingin masuk surga, padahal mereka kafir....mereka (dari apa yang mereka ketahui) yakni dari air mani; maka tidak cukup hanya dengan itu mereka mengharapkan...surga, karena sesungguhnya surga itu hanya dapat diharapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
(Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan dari Allah?)...tidak mengharapkan Allah mengangkat derajat kalian, agar kalian beriman kepada-Nya.
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
Bedanya, mereka melakukan itu semua bukan untuk mencari kebenaran dan mengharapkan sesuatu dari Allah...Sedangkan kalian, orang-orang Mukmin, mekakukan itu semua demi mencari kebenaran dan mengharapkan perkenan...Allah dan kenikmatan abadi, surga.
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
sebelumnya; artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertobat dari kemusyrikan dan kemunafikan (yang beribadah...) orang-orang yang ikhlas karena Allah dalam beribadah (yang memuji) kepada Allah dalam semua kondisi...(Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu) dengan surga.
bergegas-gegas (di dalam kebaikan-kebaikan) mengerjakan amal-amal ketaatan (dan mereka berdoa kepada Kami dengan mengharapkan...(Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami) yakni merendahkan diri dan patuh di dalam beribadah
(Benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang mukhlis") maksudnya beribadah kepada-Nya semata.
Kedua, mereka yang melalui malam hari dengan beribadah, salat dan selalu berzikir kepada Allah.
dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 14
Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
(Apakah orang) dibaca Amman, dan dapat dibaca Aman (yang beribadah) yang berdiri melakukan amal ketaatan...berdiri) dalam salat (sedangkan ia takut kepada hari akhirat) yakni takut akan azab pada hari itu (dan mengharapkan...rahmat) yakni surga (Rabbnya) apakah dia sama dengan orang yang durhaka karena melakukan kekafiran atau
Juga agar kalian mengesakan Aku dalam beribadah, karena itu merupakan jalan yang benar-benar lurus.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 14
(Akan dikatakan kepada mereka): "Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 143
Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah
mereka, Hûd, berkata, "Tidakkah kalian takut kepada Allah sehingga kalian mengikhlaskan diri untuk beribadah
kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil
Barangsiapa menyembah tuhan lain bersama Allah tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan tuhan
(Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan) artinya, mereka tidak takut (kepada hisab) karena mereka ingkar
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 13
Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan
("Janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak"
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi
Beristikamahlah dalam beribadah kepada Allah yang telah mencipta dan menjagamu hingga datang sesuatu
Dalam menyampaikan nasihat dan petunjuk ini, aku tidak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian.
Mereka selalu tidur sedikit di waktu malam dan sering bangun malam untuk beribadah.
Mereka selalu tidur sedikit di waktu malam dan sering bangun malam untuk beribadah.
Aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kalian.