Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 sabar 8 ali imran 159 9 Kematian 10 Bumi 11 Al-Hajj ayat 54 12 zina 13 Jika Allah menghendaki 14 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 15 bintang 16 Matahari 17 al mulk ayat 15 18 luqman 19 tafsir at-tahrim ayat 3 20 Tafsir surat al kafirun 21 albaqarah ayat 30 22 pendidikan 23 an nur ayat 2 24 dunia adalah cobaan 25 Ar rahman 26 Gempa 27 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 28 Syari’ah Charge Card 29 al ahzab ayat 21 30 Ibrahim 31 Hujan 32 Al-Jaatsiyah AYAT 13 33 hadiah 34 al-baqarah ayat 275 35 al maidah ayat 8 36 ikhlas 37 Surat Al Kahfi ayat 66 38 al baqarah ayat 16 39 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 40 Al Baqarah ayat 30 41 surah al kahfi ayat 1-2 42 AKAL 43 ayat tentang penjualan 44 takwa 45 surat+an+nisa+ayat+20 46 al hajj ayat 54 47 Banjir 48 al mujadalah ayat 11 49 surat+an+nisa+ayat+21 50 Arrum ayat 54 51 Warisan 52 al imran 104 53 tafsir surat at-tahrim ayat 3 54 Ujian 55 al mudatsir ayat 85 56 Hadits ahmad+26216 57 Ali Imran 133 58 Ishaq 59 hati 60 ali imran 191 61 saba 13 62 Ibrahim 7 63 Al ikhlas 64 surat Ibrahim/14:7 65 QS. An-Nahl Ayat 91 66 yusuf 111 67 Surah Ibrahim 68 Annisa ayat 29 69 agama 70 al jumuah ayat 9 71 Kehidupan 72 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 73 Ibrahim 41 74 Al Baqarah ayat 195 75 surat al jazalah ayat 7-8 76 makan 77 Quraisy shihab 78 al hujurat ayat 10 79 surat al hujurat 80 an nahl ayat 90 81 al maidah ayat 25 82 Awan 83 Yunus 101 84 Luqman 13 85 al quran surat at-taubah 86 an nahl ayat 75 87 menuntut ilmu 88 Mujadalah ayat 11 89 surat al imran 90 an nisa ayat 19 91 an+nur+ayat+6 92 ibadah 93 al-alaq+ayat+2 94 jadilah 95 al maidah ayat 90 96 al maidah ayat 6 97 Annisa ayat 36 98 Thalut sungai 99 ayat kursi 100 an nahl ayat 97

Hasil pencarian tentang Doa+nabi+adam

Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya....Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
Allah yang telah menganugerahkan kepada diriku) memberiku (sekalipun) walaupun (sudah tua, Ismail) Nabi...Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan Ishak.) dilahirkan...sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Mendengar...doa).
(Kemudian Rabbnya memilihnya) yakni mendekatkannya ke sisi-Nya (maka Dia menerima tobatnya) sebelum Nabi...Adam bertobat (dan memberinya petunjuk) supaya terus-menerus bertobat.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri...dari yang bersangkutan (di antara penduduk alam) yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu
) Dia telah menciptakan kalian (dari tanah) karena Dia telah menciptakan bapak moyang kalian, yaitu Nabi...Adam daripadanya (dengan sebaik-baiknya.)
(Dia menciptakan manusia) yakni Nabi Adam (dari tanah kering) tanah kering yang apabila diketuk akan
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...tahun (sedangkan dia belum merupakan) ketika itu (sesuatu yang dapat disebut) maksudnya, Nabi Adam selama
pada hari aku dibangkitkan hidup kembali)" hal ini telah dikatakan pada kisah yang lalu, yaitu dalam doa...Nabi Yahya.
Allah Swt. sungguh Maha Mendengar doa dan zikirmu; Maha Mengetahui niat dan perbuatanmu....Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi, "Jangan kamu memaksakan dirimu menahan keberatan-keberatan beribadah
Maksudnya mereka yang durhaka karena melakukan homosex, Allah memperkenankan doa Nabi Luth.
(Dan jin) maksudnya biangnya jin, yaitu iblis (Kami telah menciptakan sebelumnya) sebelum Nabi Adam diciptakan
nikmat Kami (yaitu saudaranya, Harun) Lafal Haruna menjadi Badal atau Athaf Bayan (menjadi seorang nabi...menjadi Hal atau kata keterangan yang dimaksud daripada pemberian itu; hal ini merupakan pengabulan dari doa...Nabi Musa sendiri yang meminta kepada Allah, supaya Dia mengangkat saudara tuanya menjadi rasul pula
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...Malaikat dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi...Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis menjawab, "Saya lebih
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku) doa ini diucapkan sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa kedua...Akan tetapi menurut suatu pendapat dikatakan bahwa ibu Nabi Ibrahim masuk Islam.
Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal isytimal (dan yang memulai penciptaan manusia) yakni Nabi...Adam (dari tanah).
(Maka Kami berkata, "Hai Adam!...Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari
Ingatlah pula ketika Ibrâhîm dan Ismâ'îl meninggikan dasar-dasar Bayt Allâh seraya memanjatkan doa kepada...Engkau Maha Mendengar doa kami dan Mahatahu ketulusan niat kami. (1) {(1) Ka'bah atau Bayt Allâh, yang...yang mengatakan bahwa bangunan pertama dibangun oleh para malaikat dengan batu-batu surga pada saat Adam...masa pembangunannya oleh Ibrâhîm dan Ismâ'îl hingga diperbaiki oleh Qushayy bin Kilâb, kakek kelima Nabi
telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kalian) yaitu makhluk-makhluk yang terdahulu sejak Nabi...Adam (dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian) orang-orang yang akan datang
Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) yaitu Nabi Adam (dari tanah liat kering) tanah liat
tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika mereka berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi...Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...'
tanda-tanda-Nya) yang menunjukkan akan kekuasaan-Nya (ialah Dia menciptakan kalian dari tanah) asal kalian yaitu Nabi...Adam (kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia) yang terdiri dari darah dan daging (yang berkembang
Setan pun menunjukkan pohon terlarang itu, sehingga Adam dan istrinya terpedaya dengan rayuannya dan...Begitulah, Adam telah melanggar perintah Tuhannya....Peristiwa itu terjadi sebelum ia diangkat sebagai nabi.
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
Sesungguhnya para nabi yang terpilih itu selalu bergegas untuk melakukan setiap perbuatan baik, memohon...doa karena haus akan kasih sayang Kami, dan hanya takut serta mengagungkan diri Kami.