Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 12 saba 16 13 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 14 an nisa ayat 58 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Jibril 17 at taubah ayat 105 18 Bumi bulat 19 al+ikhlas 20 at taubah ayat 60 21 Berfikir+positif 22 sombong 23 lokasi yang memudahkan 24 Hikmah 25 al+lail+ayat+1-2 26 Al maidah ayat 48 27 Ali Imran 159 28 al maidah ayat 2 29 anjing 30 al+hijr+22 31 AS+SAJADAH+AYAT+6 32 hr+muslim+288 33 Al Baqarah ayat 2 34 al baqarah ayat 188 35 yusuf 69 36 Pengertian dalil kitab 37 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 38 yusuf ayat 111 39 dalil+kitab+injil 40 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 41 Jihad 42 Lalai 43 at tahrim ayat 6 44 al hujurat ayat 13 45 surat+thaha+ayat+125 46 Samiri 47 surat+thaha+ayat+126 48 Ayat ayat larangan zina 49 Melindungi 50 Menyelam 51 Hadis kitab zabur 52 dalil+kitab+Zabur 53 Injil 54 Zina 55 hadits kitab taurat 56 al-A’raf+ayat+204 57 Hadist kitab Zabur 58 Sakit 59 an nisa ayat 1 60 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 61 Perintah membaca Alquran secara tartil 62 kebersihan mulut 63 Ketetapan 64 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 65 Takut kepada Allah 66 Ibrohim ayat 7 67 Hadis+tentang+kitab+Injil 68 ali imran ayat 159 69 al hijr 9 70 al+baqoroh+ayat+185 71 QS. Al-Fatihah Ayat 3 72 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 73 al+Imran 190 74 al baqarah ayat 282 75 an nahl ayat 125 76 luqman 13 77 malaikat 78 Jin dan manusia 79 Ali imran 110 80 Laba-laba 81 Al Baqarah ayat 26 82 al jumuah ayat 9 83 hr.muslim:+3447 84 kitab+zabur 85 Lohong hitam 86 Lebah 87 an nisa ayat 5 88 muhammad ayat 7 89 Adil 90 al-mujadilah ayat 11 91 surat yunus 92 saba 13 93 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 94 gunung 95 Al-Hajj ayat 29 96 Amat penipu 97 HR Ibnu majah 149 98 Al Baqarah ayat 278 99 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 100 an+nisa+ayat+29

Hasil pencarian tentang Dua+tangan

(Dan mereka menjual Yusuf) orang-orang musafir itu membelinya dari tangan penimba air dan teman-temannya...(dengan harga yang murah) kurang dari semestinya (yaitu hanya beberapa dirham saja) sekitar dua puluh...atau dua puluh dua dirham saja (dan mereka) yakni saudara-saudara penimba air itu (merasa tidak tertarik...membawa Yusuf ke negeri Mesir selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga dua...puluh dinar, dua pasang terompah dan dua buah baju.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
maksudnya, kerah baju gamismu, kemudian keluarkanlah kembali (niscaya ia keluar) berbeda keadaannya dengan tangan...itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan...Pengertian tangan diungkapkan dengan istilah Janah yang artinya sayap, karena kedua tangan bagi manusia...fungsinya sama dengan dua sayap bagi burung (maka yang demikian itu adalah dua) dapat dibaca Tasydid...dan Takhfif, yakni Fadzanika dan Fadzannika, yang dimaksud adalah tongkat dan tangan itu; keduanya merupakan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 64
Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan...(Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki.
Kemudian dengan tangan kanannya--sebab tangan kanan lebih kuat--ia memukul mereka dan menghancurkannya
(Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya) dia adalah orang kafir; tangan kanannya...diikat dengan belenggu dijadikan satu dengan kepala, kemudian tangan kirinya ditekuk ke belakang berada...di punggungnya, maka dengan tangan kirinya itulah ia mengambil kitab catatan amalnya.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 15
di tangan para penulis (malaikat),
(Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka) tangan mereka disatukan dengan leher mereka...dalam satu belenggu, karena pengertian lafal Al-Ghillu ialah mengikatkan kedua tangan ke leher (lalu...tangan mereka) yaitu tangan-tangan mereka diangkat dan disatukan (ke dagu) mereka, lafal Adzqaan bentuk
(Demikian itu) artinya siksaan atas kalian itu (disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri) Allah...swt. sengaja memakai kata tangan bukannya anggota-anggota tubuh manusia yang lainnya, karena kebanyakan...pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan mereka (Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya)
(Dan ia menarik tangannya) mengeluarkannya dari kantong bajunya (maka tiba-tiba tangan itu jadi putih...) memancarkan sinar (bagi orang-orang yang melihatnya) berbeda dengan keadaan warna kulit tangan sebelumnya
Tangan-tangan merekalah yang berbicara kepada Kami.
Selain dua surga itu masih ada dua surga lain.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 17
Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?
(Dan ia mengeluarkan tangannya) mengeluarkannya dari dalam sakunya (maka ketika itu juga tangan itu menjadi...putih bercahaya menyilaukan (bagi orang-orang yang melihatnya) berbeda warnanya dengan keadaan kulit tangan
(Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik) yakni tangan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 62
Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 45
niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
terjemahan ayat Surat Al-Lahab Ayat 1
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 24
Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan
Di dalam dua surga itu terdapat dua mata air yang mengalir ke mana saja.
wahai Rasul, "Kalian tidak akan bisa memperkirakan apa yang akan menimpa kami selain salah satu dari dua...siksa dari Allah yang akan menimpa dan membinasakan kalian, atau menyiksa kalian dengan kekalahan di tangan
(Di tangan para penulis) yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lohmahfuz.
Hanya Allah yang menahan tangan orang-orang kafir untuk membinasakan kalian dan, hanya Dialah yang menahan...tangan kalian untuk memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Dia memenangkan kalian atas mereka
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 93
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
Suara itu kemudian terdengar lagi, "Apa yang kamu pegang di tangan kananmu, Mûsâ?"
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 14
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya...dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun....Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
apa yang akan mereka perbuat (jika mereka ditimpa oleh musibah) atau hukuman (disebabkan perbuatan tangan...dengan bertahkim kepada orang lain (kecuali penyelesaian) atau perdamaian (dan kerukunan) di antara dua
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 143
Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam...kandungan dua betinanya?"
berhala-berhala itu mempunyai kaki yang dengan itu mereka dapat berjalan atau) bahkan apakah (mereka mempunyai tangan-tangan...) bentuk jamak dari lafal yadun/tangan (yang dengan tangan-tangan itu mereka dapat memukul atau) bahkan
kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang mendapat keridaan-Nya (dan bahwasanya karunia itu berada di tangan...karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, berupa pahala yang mereka terima sebanyak dua...Yaitu karena beriman kepada dua nabi. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar).
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 9
lidah dan dua buah bibir.