Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ILMU 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 al baqarah ayat 275 13 zakat 14 ibrahim 15 al fushilat ayat 33 16 riba 17 yunus 18 sedekah 19 luqman 20 Al imran 21 Al Imran 104 22 menuntut ilmu 23 ali imran 133 24 An nisa ayat 4 25 an nisa ayat 29 26 al maidah ayat 1 27 al-isro ayat 26 28 Al maidah ayat 90 29 suraT Al-Maidah AYAT 38 30 al baqarah ayat 282 31 banjir 32 Sholat 33 sabar 34 shalat 35 Hujan 36 iman 37 ar rahman 33 38 sedih 39 Muhammad 40 al-Baqarah ayat 275 41 ali imran 159 42 Al-Baqarah ayat 4 43 surga 44 ANNISA AYAT 29 45 Jual beli 46 mukmin 47 Makar 48 al baqarah ayat 185 49 Muhammad 7 50 Ghaib 51 Maaf 52 Minyak+bumi+pertambangan 53 Imran 54 ali imran 14 55 Surat Al -insyirah 56 ikhlas 57 al hujurat ayat 13 58 khalifah 59 bersyukur 60 teman 61 kurma 62 Al isra ayat 23 63 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 64 Luqman ayat 18 65 nikmat 66 hewan dan tumbuhan 67 Surat 19 ayat 12 68 Ayat sedekah 69 luqman ayat 15 70 Yusuf 71 Soal sholat taraweh 72 bumi 73 Yusuf 87 74 fitnah 75 al maidah ayat 3 76 pemimpin 77 luqman+ayat+14 78 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 79 janji 80 kebaikan 81 Niat 82 Kematian 83 al anfal ayat 2 84 Maryam 59 85 al+maidah+ayat+3 86 Malam siang matahari dan bulan 87 Al-Baqarah+ayat+285 88 al isra ayat 7 89 sesat 90 al ikhlas 91 ali imran 7 92 Upah 93 Al maidah ayat 8 94 hadits sahur 95 Puasa sya'ban 96 al fathir ayat 15 97 Surat albaqarah halaman pertama 98 AL+HUJURAT+ayat+13 99 Yunus 16 100 (Q.S Quraisy;1-4)

Hasil pencarian tentang Fitrah+kelahiran+manusia

terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah....(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu....Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah...Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya....(Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang
Padahal, apabila salah seorang di antara mereka mendapat kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam...pekat karena merasa sangat sedih dengan kelahiran itu.
Ia terpelihara dan terlindung dari bahaya pada hari kelahiran, kematian dan hari ia dibangkitkan hidup
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 112
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 58
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah
Akan tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah karena fitrah mereka yang suci, sepakat tentang...Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap...Allah pun terlaksana, yaitu neraka jahanam akan diisi dengan pengikut-pengikut iblis yang terdiri atas manusia
Orang-orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu....Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat memberikan...Mereka juga melanggar perjanjian mereka kepada sesama manusia, kemudian memutus tali kasih sayang dengan
langsung) maksudnya, bidadari-bidadari yang jelita lagi cantik itu Kami ciptakan tanpa melalui proses kelahiran
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 71
isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 53
Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran
yang tidak menepati perjanjian Allah yang kukuh, yang ditumbuhkan-Nya dalam diri mereka sesuai dengan fitrah...menyambung hubungan persaudaraan dan bersikap saling menyayangi, mengenal dan berlemah-lembut kepada sesama manusia...Sebab, dengan tindakan perusakan seperti itu, berarti mereka telah melawan fitrah dan memutuskan apa-
yang mengetahui kebenaran itu adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah...sesama mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah
Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah
Apakah sesudah itu sebagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada...Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia...Kalau tidak ada aturan-aturan normatif perkawinan, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis manusia...Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar...terhindar dari kekacauan, di sisi lain manusia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 28
Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran)
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya.
Pada awal penciptaannya, fitrah manusia itu satu....Tabiat manusia yang berpotensi untuk menerima kebaikan dan keburukan adalah penyebab berkuasanya keburukan
Karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang
Dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya....Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut.
Sebab mereka menyucikan diri dan menjauhi perbuatan yang jelek menurut akal dan fitrah tetapi dipandang
Ia membayangkan kemungkinan sikap ingkar keluarganya terhadap kelahiran anaknya kelak.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 39
tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran
gembira dengan akan dibinasakannya kaum Luth (maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran
perlakuan yang menyakitkan dari pihak kaum musyrikin dan bersabar di dalam hijrah meninggalkan tanah kelahiran
telah mengutus malaikat kepada Ibrâhîm untuk memberikan kabar gembira kepadanya dan istrinya tentang kelahiran