Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 Al maidah ayat 2 9 al hujurat ayat 13 10 hewan 11 Maryam 12 riba 13 al ankabut ayat 45 14 Ali Imran 15 surat an-nisa 16 Menuntut ilmu 17 Al Maidah ayat 8 18 surah yunus ayat 57 19 Tidak dapat berkata apa-apa 20 Hadits Muslim Nomor 3444 21 YUNUS 22 belajar 23 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 24 al imron+ayat+110 25 Luqman 26 an nahl ayat 125 27 Al ahzab ayat 21 28 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 29 Tuhan 30 quraisy ayat 2 31 dalil sumpah 32 al baqarah ayat 198 33 sabar 34 Bergelimang dosa 35 Kisah nabi 36 adz zariyat ayat 49 37 Yusuf 38 zakat 39 Ahmad 40 Surat Ar-Rad ayat 11 41 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 42 mimpi 43 Peristiwa dimasa lalu 44 Darah manusia 45 hadits mencatat transaksi 46 berfikir 47 Ali Imran 110 48 qs al-a'raaf 7:172 49 hadist tentang kesadaran lingkungan 50 al+baqarah+ayat+69 51 AL MAIDAH AYAT 38 52 Ibrahim 53 An nisa ayat 58 54 al+baqarah+ayat+70 55 an nahl ayat 43 56 bekerja 57 Ilmu 58 al alaq ayat 2 59 ali imran 159 60 at taubah ayat 105 61 hadits abu Daud 1378 62 Ali Imran ayat 26. 63 ra'd ayat 2 64 Surat Al antabul ayat 20 65 al jumuah ayat 10 66 +surat+at+taubah+ayat+24 67 al+insyirah+ayat+5 68 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 69 Al imran 70 Yunus 59 71 al+insyirah+ayat+6 72 Ali imran 104 73 pikun dan beruban 74 Bahaya putus asa 75 al+baqarah+ayat+286 76 yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 77 al kahfi ayat 29 78 al baqarah ayat 286 79 surat ar-ra'd ayat 11 80 Dan apabila bintang bintang gugur bertaburan 81 Ali+imran+15 82 muslim 2713 83 Al i imran ayat 103 84 Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari ayahnya dari Umarah bin Al Qaqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Ya Allah, jadikanlah rizki k 85 kebun 86 alkolam ayat 4 87 Al-Nisa ayat 93 88 Al-Hasbr ayat 7 89 al an am ayat 97 90 Surat annahl 91 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+83 92 manfaat 93 Al-Imran ayat 144 94 haid 95 Hukum+tajwid+surah+al+an+am 96 al insyirah ayat 5 97 sapi 98 Almaidah+ayat+5 99 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 100 Ayat 11

Hasil pencarian tentang Gembira

Berita gembira ini mencakup berita gembira di dunia seperti pujian yang baik, mimpi yang baik, perhatian...Mereka juga memperleh berita gembira di akhirat, yaitu ketika mati, ketika di kubur, ketika pada hari...class="tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan bahwa bagi mereka berita gembira...sifat orang yang mendapat berita gembira itu....Dalam ayat ini terdapat anjuran memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan terlalu gembira, ialah gembira yang melampaui batas...yang menyebabkan kesombongan, ketakaburan dan lupa kepada Allah, bahkan yang benar adalah gembira bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 54
Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan...cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?"
-deskripsi"> Inilah kabar gembira yang kedua untuk Nabi Ibrahim, yaitu kabar gembira
istrinya) yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum) merasa gembira...dengan akan dibinasakannya kaum Luth (maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira...Menurut qiraat lainnya lagi dibaca Busyra, artinya sebagai pembawa kabar gembira....Sedangkan bentuk tunggal dari bacaan yang kedua yaitu Busyran ialah Basyirun, artinya pembawa kabar gembira
(Berkata Ibrahim, "Apakah kalian memberi kabar gembira kepadaku) dengan melahirkan seorang anak (padahal...padahal usia tua telah kualami (maka dengan cara manakah) dengan cara apakah (terlaksananya berita gembira
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 19
) rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: "Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira...Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
menerangkan kepada mereka apa yang perlu ditempuh dan apa yang perlu ditinggalkan, serta memberikan kabar gembira...

-deskripsi"> Yakni menyampaikan kabar gembira berupa surga untuk orang-orang yang
-deskripsi"> Dalam surah ini terdapat kabar gembira, perintah kepada Rasul-Nya ketika...memperoleh kabar gembira itu, isyarat dan pemberitahuan yang akan terjadi setelahnya.
berduka cita) bersedih hati (terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira...) artinya gembira yang dibarengi dengan rasa takabur, berbeda halnya dengan gembira yang dibarengi dengan
Ia kemudian tersenyum karena gembira mendengar Lûth, kemenakan suaminya, akan selamat....Melalui malaikat, Kami sampaikan kabar gembira bahwa ia, dari suaminya, akan melahirkan seorang putra
sallam agar berbicara kepada semua manusia, bahwa Beliau adalah utusan Allah sebagai pemberi kabar gembira...Pada ayat selanjutnya disebutkan lebih jelas kabar gembira dan peringatan itu.

-deskripsi"> Yakni berikanlah kabar gembira wahai Rasul dan orang yang menjadi pewarisnya...Dalam ayat ini terdapat anjuran memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin untuk mendorong mereka beramal...Kabar gembira yang paling besar bagi seseorang adalah diberi-Nya taufiq untuk beriman dan beramal shalih..., ia merupakan awal kabar gembira dan asalnya, setelahnya kabar gembira ketika meninggal dan setelahnya
Luth terdapat beberapa laki-laki tampan yang masih muda-muda, mereka adalah para malaikat itu (dengan gembira...) lafal yastabsyiruun menjadi hal, artinya keadaan mereka sangat gembira sekali dengan kedatangan para
patung-patung dan setan-setan, lalu kembali kepada Allah dalam segala urusan mereka, akan memperoleh kabar gembira...Maka, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan omongan lalu mengikuti omongan yang
patung-patung dan setan-setan, lalu kembali kepada Allah dalam segala urusan mereka, akan memperoleh kabar gembira...Maka, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan omongan lalu mengikuti omongan yang
beberapa waktu, supaya kalian tidak memiliki alasan bahwa Allah tidak mengutus seorang pembawa kabar gembira...Sekarang telah datang seorang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada kalian.
Pengambil air itu berteriak gembira, "Ada berita gembira. . . !
Wal hasil, kabar gembira di sini mencakup segala kebaikan dan pahala yang Allah berikan di dunia dan...

-deskripsi"> Dengan diberi kabar gembira surga ketika nyawa mereka dicabut sebagaimana...diterangkan dalam surat Fushshilat: 30, demikian juga ketika di kubur, dan ketika di akhirat dengan kabar gembira
(Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia) makna ayat ini ditafsirkan oleh hadis sahih yang...diketengahkan oleh Imam Hakim, bahwa berita gembira ini berupa mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang
(Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai...Atau dengan kata lain, apabila ia diberi berita gembira tentang kelahiran anak perempuannya (jadilah)
-deskripsi"> Yakni sebagai pemberi kabar gembira dengan pahala baik cepat atau lambat...Demikian pula merincikannya, menyebutkan sebab maupun sifat yang membuat mereka memperoleh berita gembira
diperkirakan sebelumnya; maksudnya, ingatlah pada hari mereka melihat Malaikat (di hari itu tidak ada kabar gembira...yang berdosa) yakni orang-orang kafir, berbeda keadaannya dengan orang-orang Mukmin, bagi mereka kabar gembira
katakan) jika kamu disiksa nanti ("Tidak ada datang kepada kami) min sebagai tambahan (pembawa berita gembira...dan tidak pula pembawa peringatan karena sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira maupun
(ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira) membawa berita gembira buat kalian
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 2
untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman,
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 8
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,