Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 ali+imran+159 11 surat yunus ayat 99 12 ali imran 13 saba' 46 14 at taubah ayat 71 15 saba ayat 46 16 yunus ayat 99 17 ilmu pengetahuan 18 Ali imran 14 19 ibrahim 7 20 YUNUS 21 surat al baqarah ayat 256 22 kebebasan 23 Surah al- baqarah ayat 36 24 ali imran 191 25 Anisa ayat 118 26 Anisa+ayat+118 27 al mujadalah ayat 11 28 an nisa ayat 1 29 Surah+An+Nisa+Ayat+26 30 al hajj ayat 41 31 saba 32 pemimpin 33 SABA+46 34 Berpikir 35 al-hajj ayat 41 36 as saba 46 37 AL HUJURAT AYAT 13 38 jual beli 39 Qs. Attin ayat 4 40 al maidah ayat 2 41 Surat Ibrahim ayat 7 42 Arab 43 al-baqarah ayat 36 44 Syirik 45 surat saba' ayat 46 46 al-baqarah ayat 256 47 al baqarah ayat 3 48 surat al baqarah ayat 36 49 an najm ayat 39-42 50 QS. Al-Hajj ayat 41 51 Surat Al hajj ayat 41 52 An Nahl ayat 5 53 Ali Imran ayat 19 54 kurban 55 An+Nahl+ayat+6 56 ali imran 12 57 al imran ayat 159 58 surat saba ayat 46 59 kebebasan musyawarah 60 al mujadilah ayat 11 61 maryam 62 ibrahim 63 al baqarah ayat 170 64 Sabar 65 rezeki 66 ali imran 103 67 Ali Imran 185 68 Surah Ali Imran 214 69 surat at taubah ayat 71 70 Ar rahman 71 ali imran 31 72 kedudukan wanita 73 QS saba ayat 46 74 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 75 Angin 76 Menjaga 77 al an aam ayat 108 78 Surah al- baqarah ayat 36\ 79 al furqan ayat 74 80 al hijr 26 81 ali imran 104 82 Al-Mujadalah ayat 11 83 Perang badar 84 yusuf 47-49 85 al baqarah ayat 84-85 86 Darah 87 qs saba' 46 88 surah al-Baqarah ayat 30 89 luqman 14 90 al+hijr+28 91 as syura ayat 38 92 Qs. Al-alaq ayat 5 93 bebas 94 yunus 26 95 Al-Baqarah ayat 30 96 pendidikan 97 Menuntut ilmu 98 At Taubah ayat 31 99 Ibrahim ayat 34 100 Surat yusuf

Hasil pencarian tentang Gunung+hancur

(Dan kamu lihat gunung-gunung itu) yakni kamu saksikan gunung-gunung itu sewaktu terjadinya tiupan malaikat...karena besarnya (padahal ia berjalan sebagai jalannya awan) bagaikan hujan yang tertiup angin, maksudnya gunung-gunung...itu tampak seolah-olah tetap, padahal berjalan lambat saking besarnya, kemudian jatuh ke bumi lalu hancur
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya) atau apabila gunung-gunung dihancurleburkan.
("Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat) juga akan dihidupkan kembali?"...Menurut suatu qiraat lafal Nakhiratun dibaca Naahiratun, artinya yang lapuk dan hancur.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 14
Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir
(Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera) perahu-perahu (yang dibangun) yang dibuat (di lautan laksana gunung-gunung...) lautan besar yang tingginya bagaikan gunung-gunung.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 143
Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 7
dan gunung-gunung sebagai pasak?,
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 3
dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 19
Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
(Dan gunung-gunung, bagaimana ia dipancangkan?)
(Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi) gunung-gunung yang menjulang tinggi (dan Kami beri
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 5
dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 32
Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 20
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 10
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 9
dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),
(Dan dijalankanlah gunung-gunung) maksudnya, lenyap dari tempat-tempatnya (maka menjadi fatamorganalah...ia) menjadi debu yang beterbangan, atau dengan kata lain gunung-gunung itu menjadi sangat ringan jalannya
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 5
dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung agar manfaat yang terkandung di dalamnya dapat dieksploitasi...oleh Dâwûd, dan agar gunung-gunung itu bertasbih bersama Dâwûd menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 11
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 106
maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 14
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
(Dan) ingatlah (akan hari yang ketika itu Kami perjalankan gunung-gunung) Kami lenyapkan gunung-gunung...itu dari muka bumi, hingga gunung-gunung itu menjadi debu yang beterbangan....(dan kamu akan melihat bumi itu datar) tidak ada sesuatu pun yang ada padanya, baik gunung maupun yang
(Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan) diletuskan hingga menjadi debu yang beterbangan.
Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang diterpanya melainkan dijadikannya seperti tulang yang hancur
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 149
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 24
Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.