Paling Sering Dicari

1 Ilmu 2 Ali imran 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 shalat 6 jual beli 7 akal 8 al+anbiya+ayat+35 tajwid 9 riba 10 sedekah 11 Luqman 12 makanan halal 13 perjanjian 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 ali imran 104 16 AL MAIDAH AYAT 3 17 zina 18 pikiran 19 tumbuhan 20 an nisa ayat 58 21 ali imran 159 22 almuminun+ayat+gg-100 23 ali imran 19 24 Hak dan kewajiban suami istri 25 Kami 26 niat 27 yunus 57 28 zakat 29 Al imran 103 30 Pembunuhan 31 SYAITAN 32 an naba ayat 27 33 sihir 34 belajar 35 ali imran 110 36 al baqarah ayat 30 37 Surat an naba 38 al ahzab ayat 21 39 penyayang 40 An+nahl ayat 72 41 pentingnya akal 42 ali imran 54 43 Tajjwid qs al anfal ayat 30 44 ali imran 191 45 az zumar ayat 68 46 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 47 surga 48 luqman 10 49 Alam semesta 50 al hujarat ayat 13 51 Al imran 104 52 tafsir+ar-rum+ayat+41 53 Musa api 54 jahe 55 MUSA 56 al maidah ayat 1 57 masjid 58 almuminun+ayat+99-100. 59 sehat 60 asmaul husna 61 yunus 62 surat+fushshilat+ayat+33 63 maha pengasih 64 Islam 65 ar+rahman+4 66 al imran 67 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 68 An nahl ayat 78 69 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 70 maryam 71 bersikap merasa paling bisa segalanya 72 Sombong 73 al imran ayat 130 74 Al anbiya ayat 30 75 HR.Muslim:2970 76 surat yunus 77 al baqarah ayat 2 78 Surat al araf 96beserta latinya 79 sabar 80 Ar rum ayat 21 81 puasa 82 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 83 surat al rum ayat 39 84 Al anam ayat 88 85 al maidah ayat 2 86 maryam+ayat+72 87 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 88 kiamat 89 Berharap selain kepada Allah 90 perdagangan 91 al hujurat ayat 13 92 susu 93 al hijr 21 94 ar rum ayat 41 95 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 96 ali imran 130 97 ali imran 190 98 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 99 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 100 ibrahim

Hasil pencarian tentang Halal+darah

terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 2
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah) yaitu nanah dan darah ahli
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 36
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 38
kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,
telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai dan darah...memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas dengan mengharamkan sesuatu yang halal
ternak dan tanaman, tersebarnya katak yang dapat memperkeruh kehidupan mereka dan melalui "bencana darah...mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti pendarahan pada beberapa organ tubuh, terkontaminasinya darah..., naiknya tekanan darah yang mengakibatkan kelumpuhan (stroke), kencing darah akibat menderita dan sejenisnya..., atau berupa berubahnya air yang dibutuhkan dalam keseharian menjadi lautan darah, dan sebagainya.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 71
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 14
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 118
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu
(Kemudian Dia menjadikan keturunannya) anak cucunya (dari sulalah) dari darah kental (yang berasal dari
Telah Kami izinkan manusia untuk memakan semua yang halal(1) yang Kami ciptakan di bumi bagi mereka,...memberikan petunjuk Kami hanya pada orang-orang yang beriman dan Kami akan menjelaskan kepada mereka yang halal...demikian (juga yang mati tercekik), darahnya akan mengendap di dalam tubuhnya, padahal seperti diketahui, darah...itu menyimpan zat beracun yang bersembunyi dalam pembuluh darah dan urine.
manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal 'Alaqah, artinya segumpal darah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 114
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat
(Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah atasnya) yang disembelih dengan
(Kemudian adalah) mani itu (menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya) dari air mani itu menjadi
Artinya yang berlumuran padanya (dengan darah palsu) darah yang bukan darah Nabi Yusuf; hal ini mereka...Lalu mereka menghadap kepada ayahnya seraya berkata, "Sesungguhnya ini adalah darah Yusuf."
yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal...dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang
Makanlah segala yang dikaruniakan Allah kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik....Janganlah mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 133
Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi
Setelah membuahi ovum, sperma itu Kami jadikan darah....Darah itu pun kemudian Kami jadikan sepotong daging yang kemudian Kami bentuk menjadi tulang.
(Lalu Allah menjadikan daripadanya) dari air mani yang telah menjadi segumpal darah, segumpal daging
(Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah) darah kental (lalu segumpal darah itu Kami jadikan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
Mereka mendatangkan baju gamisnya yang berlumuran darah, untuk menjadi bukti pengakuan mereka, yang mereka...katakan itu sebagai darah Yûsuf, agar ayah mereka percaya.
Setelah Allah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, maka seharusnya kalian memegang teguh penjelasan...Jangan sekali-kali kalian berani membuat hukum halal-haram berdasarkan pendapat pribadi dan dengan seenaknya
Barangsiapa mengharap kenikmatan dan manfaat dunia yang halal melalui jalan yang benar, Allah akan memberinya