Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Ali Imran 159 11 hari kiamat 12 Al-luqman+ayat+13-17 13 dalil+kitab+injil 14 Riba 15 Al Hujurat ayat 13 16 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 17 injil 18 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 19 al hadid ayat 3 20 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 21 Al sajdah ayat 29 22 an-nisa' ayat 100 23 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 24 Al imran 25 Ibrahim ayat 7 26 Sesuai petunjuk 27 Al maidah ayat 48 28 sombong 29 Ali+Imran+191 30 Surat Al sajdah ayat 29 31 zabur 32 Ali Imran ayat 159 33 kontrol diri 34 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 35 an nisa 1 sampai 3 36 Zina 37 Hadits tentang ketauhidan 38 Surat Al infitar 6 39 Luqman+ayat+15 40 niat 41 Menyesatkan 42 ali+imran+190-191 43 yusuf 111 44 Berakal 45 Al maidah ayat 2 46 at taubah ayat 105 47 ilmu 48 Ali imran ayat 9 49 Al isra ayat 13 50 beriman pada hari kiamat 51 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 52 Ali imran ayat 138 53 Hukum bacaanya 54 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 55 Amal tanpa ilmu 56 An Nur ayat 2 57 Luqman+ayat+14 58 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 59 an-najiah ayat 17 60 Berfikir 61 Al an'am ayat 82 62 an nahl ayat 90 63 Yusuf 64 at tahrim ayat 6 65 al bayyinah ayat 5 66 An nisa ayat 125 67 Al baqarah ayat 2 68 al hadid ayat 22 69 ali imran 103 70 Surat annaShr 71 an nisa ayat 34 72 ibrahim 7 73 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 74 Az zumar ayat 62 75 Hadist mengenai Allah sang maharaja 76 hadist+al-hujurat+ayat+12 77 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 78 annahl ayat 90 79 Al-Maidah+ayat+2 80 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 81 harta 82 Surah taha ayat 15 83 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 84 al baqarah ayat 20 85 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 86 Al baqarah ayat 177 87 Ali imran 110 88 kontrol+diri 89 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 90 Al isra ayat 27 91 al isra ayat 34 92 al anbiya ayat 47 93 yunus ayat 57 94 Hadist surah al mujadalah ayat 11 95 Ayat 11 dengan singkat 96 ali imran 97 Hadits muslim nomor 2789 98 Tajwid+surat+al+anbiya 99 hadis bermanfaat bagi orang lain 100 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan

Hasil pencarian tentang Ibnu+katsir

Apakah yang Anda maksud Ibnu katsiir?
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu
Akan tetapi Ibnu Abbas memberikan penafsirannya, bahwa iblis tidak akan dapat mendatangi mereka dari
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 14
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata
dengan menyantuninya dan menghubungkan silaturahmi dengannya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu
Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang
Ibnu Shuriya bertanya kepada Nabi saw. atau Umar, "Siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu...Kata Ibnu Shuriya, "Dia musuh kami yang selalu mendatangkan siksa atau kesengsaraan.
Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui
Ibnu Abbas r.a. mengatakan, bahwa kami belum pernah mengetahui, bahwa Allah swt. menyifati seseorang
waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu
Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa sebagian orang-orang Bani Israel merasa ragu-ragu akan kematian Firaun
darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu
Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.
Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a. diturunkan berkenaan dengan
jadikanlah hati) kalbu-kalbu (sebagian manusia cenderung) condong dan merindukan (kepada mereka) Sahabat Ibnu