Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 zabur 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Injil 10 Sombong 11 Rezeki 12 al hujurat ayat 13 13 Zina 14 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 15 Bumi bulat 16 ali imran ayat 159 17 lokasi yang memudahkan 18 Ali imran 19 Zakat 20 surat+thaha+ayat+125 21 kandungan 22 dalil+kitab+Zabur 23 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 24 surah+fathir+ayat+18 25 Al quran 26 Tenggorokan 27 surat+thaha+ayat+126 28 surah ar-raf ayat 72 29 Kesedihan 30 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 31 al maidah ayat 8 32 Jibril 33 al+maidah+ayat+47 34 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 35 an nahl ayat 125 36 Arsy 37 ali imran 134 38 al+hijr+22 39 Ayat ayat larangan zina 40 Surat-ad-dahr-ayat-23 41 AS+SAJADAH+AYAT+6 42 kitab+zabur 43 pertengkaran 44 Saba' ayat 1 45 al maidah ayat 48 46 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 47 hr+muslim+288 48 Jihad 49 AL HASYR AYAT 18 50 Ali imran 110 51 Angin 52 surat tentang kitab zabur 53 mati 54 Melindungi 55 Al-Ahzab ayat 33 56 ar rum ayat 21 57 tanggung jawab 58 al baqarah ayat 282 59 Keutamaan Al quran 60 penetapan harga 61 surat+al-ahzab+ayat+33 62 al-ma'arij+ayat+29-30 63 sajdah ayat 5 64 Ketetapan 65 Takut kepada Allah 66 luqman 13 67 al mujadalah ayat 11 68 Al imran 69 Seribu malaikat 70 Albaqoroh ayat 282 71 malaikat 72 ar rad ayat 11 73 an nisa ayat 58 74 Jin dan manusia 75 Kitab zabur 76 tangan 77 an+nisa+ayat+29 78 al-a'raf ayat 179 79 Penyakit 80 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 81 ali imran 159 82 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 83 Hadits Abu Daud Nomor 1335 84 surat yunus 85 rasul nabi hamba allah manusia 86 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 87 al ahzab ayat 59 88 Tiang agama 89 surat+an-nahl+ayat+90 90 at+taubah+ayat+24 91 haji 92 Pembicaraan rahasia 93 sakit 94 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 95 dalil+kitab+Injil 96 gagak 97 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 98 yusuf 99 Saba 13 100 surah al-a'raf ayat 29

Hasil pencarian tentang Ibnu+katsir

Apakah yang Anda maksud Ibnu katsiir?
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu
Akan tetapi Ibnu Abbas memberikan penafsirannya, bahwa iblis tidak akan dapat mendatangi mereka dari
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 14
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata
dengan menyantuninya dan menghubungkan silaturahmi dengannya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu
Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang
Ibnu Shuriya bertanya kepada Nabi saw. atau Umar, "Siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu...Kata Ibnu Shuriya, "Dia musuh kami yang selalu mendatangkan siksa atau kesengsaraan.
Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui
Ibnu Abbas r.a. mengatakan, bahwa kami belum pernah mengetahui, bahwa Allah swt. menyifati seseorang
waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu
Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa sebagian orang-orang Bani Israel merasa ragu-ragu akan kematian Firaun
darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu
Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.
Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a. diturunkan berkenaan dengan
jadikanlah hati) kalbu-kalbu (sebagian manusia cenderung) condong dan merindukan (kepada mereka) Sahabat Ibnu