Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 12 at taubah ayat 105 13 al+ikhlas 14 at taubah ayat 60 15 Bumi bulat 16 saba 16 17 al+lail+ayat+1-2 18 Al maidah ayat 48 19 sombong 20 Hikmah 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Jibril 23 lokasi yang memudahkan 24 an nisa ayat 58 25 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 26 Berfikir+positif 27 AS+SAJADAH+AYAT+6 28 Pengertian dalil kitab 29 Ali Imran 159 30 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 31 Lalai 32 hr+muslim+288 33 anjing 34 Menyelam 35 dalil+kitab+injil 36 al hujurat ayat 13 37 Sakit 38 Samiri 39 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 40 Al Baqarah ayat 2 41 Jihad 42 Hadis kitab zabur 43 surat+thaha+ayat+125 44 al maidah ayat 2 45 Ayat ayat larangan zina 46 Melindungi 47 al-A’raf+ayat+204 48 surat+thaha+ayat+126 49 yusuf 69 50 hadits kitab taurat 51 Injil 52 an nisa ayat 1 53 Hadist kitab Zabur 54 dalil+kitab+Zabur 55 al+hijr+22 56 al baqarah ayat 188 57 at tahrim ayat 6 58 Zina 59 yusuf ayat 111 60 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 61 Surat Al Muzzammil ayat4 62 Ali Imran 92 63 Al quran 64 AL BAYYINAH AYAT 1 65 al maidah ayat 3 66 Lebah 67 anisa+ayat+20 68 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 69 Ali imran 70 almaidah ayat 48 71 surat+al-ahzab+ayat+33 72 AL HASYR AYAT 18 73 yunus 12 74 cinta 75 fangqolibu bini mati 76 Turunnya zabur 77 yusuf 31 78 ar+rahman+20 79 Fitrah 80 Hadits Abu Daud Nomor 2936 81 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 82 Sulaiman 83 kebersihan mulut 84 al ahzab ayat 21 85 dalil kitab Taurat 86 ar rad ayat 21 87 mereka tetap tidak akan beriman 88 tanah 89 Hadits Abu Daud Nomor 1335 90 Rezeki 91 an nisa ayat 5 92 Berlomba lomba mengumpulkan harta 93 Tipu daya 94 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 95 MEMANCARKAN SPERMA 96 Al Baqarah ayat 26 97 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 98 surah al-a'raf ayat 29 99 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 100 muhammad ayat 7

Hasil pencarian tentang Jalan+yang+lurus+satu+ummat

(Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus) hak bagi Allah menjelaskannya (dan di antara jalan-jalan...) tersebut (ada yang bengkok) menyimpang dari jalan yang lurus....Dia menghendaki) untuk memberi petunjuk kepada kalian (niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian) ke jalan...yang lurus (semuanya) sehingga kalian semua mendapat petunjuk ke jalan yang lurus itu atas kehendak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Tunjukilah kami ke jalan yang lurus) Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kemudian dijelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 6
Tunjukilah kami jalan yang lurus,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 4
(yang berada) diatas jalan yang lurus,
Kalau memang salah satu dari dua hal itu terjadi--dan memang pasti terjadi--maka berpegang teguhlah kepada...al-Qur'ân yang telah Kami wahyukan kepadamu....Tetaplah melaksanakan ajaran-ajarannya, karena kamu berada pada jalan yang benar dan lurus.
Mereka Kami tunjukkan ke jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 118
Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 61
Inilah jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 68
dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
("Inilah jalan yang lurus; kewajiban Akulah memeliharanya")
mentakdirkan lam, dan dengan memakai harakat kasrah sebagai jumlah isti'naf/permulaan (hal ini) apa yang...Kami pesankan kepada kamu (adalah jalan-Ku yang lurus) menjadi hal (maka ikutilah dia; dan janganlah...kamu mengikuti jalan-jalan) cara-cara yang bertentangan dengannya (karena jalan itu mencerai-beraikan...) dengan membuang salah satu di antara dua huruf ta, yakni akan menyelewengkan (kamu dari jalan-Nya)...agama-Nya (yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.)
(Katakanlah, "Sesungguhnya Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan...badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk...orang-orang yang musyrik").
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 41
Allah berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 73
Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
(Dan kami tunjuki keduanya ke jalan) yakni kepada tuntunan (yang lurus.)
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 28
(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 126
Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus....Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 9
Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok....Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang...benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 51
Inilah jalan yang lurus".
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 121
(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah....Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 153
dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu...mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya....Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 64
Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
Juga agar kalian mengesakan Aku dalam beribadah, karena itu merupakan jalan yang benar-benar lurus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan...yang lurus (Islam).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 74
Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan...(yang lurus).
Dan kamu benar-benar mengajak mereka untuk memeluk agama yang merupakan jalan lurus yang mengantarkan