Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 az+zumar+ayat+62 6 al ikhlas 7 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 8 cinta 9 Ar Rahman 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 ridha 13 al hujurat ayat 13 14 Ali Imran 15 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 16 al ahzab ayat 21 17 ikhlas 18 Bintang 19 al imran 31 20 amanat 21 Surat+At+Takatsur+ayat+1 22 surah an najmu ayat 3-4 23 Surat-ad-dahr-ayat-23 24 Surat+At+Takatsur+ayat+2 25 Surat Al Baqarah ayat 267 26 ali imran 31 27 rezeki 28 Ali imran 104 29 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 30 kafir 31 q.s yunus 105 32 Penciptaan Manusia 33 al maidah ayat 8 34 niat 35 Ayat-ayat aspek budaya 36 Yusuf 40 37 Rahmat 38 at-taubah+ayat 3 39 Tidur 40 Surat+Al+An+am+152 41 al maidah ayat 2 42 Tanah 43 zina 44 Surat+At+Takatsur+ayat+3 45 ali imran 159 46 Al-Hujurat ayat 11 47 tolong menolong 48 hadits abu daud 49 an+nur+ayat+59 50 al isra ayat 55 51 Al-Baqarah ayat 247 52 berusaha 53 malu 54 al maidah ayat 90 55 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 56 Ilmu 57 yunus 57 58 Sihir 59 hutang 60 al imron ayat 103 61 Belajar 62 Kekerasan 63 Gempa 64 Al-Ma'un ayat 1-3 65 Babi 66 YUNUS 67 al ahzab ayat 49 68 al baqarah ayat 129 69 Surah+Al+Mulk+ayat+30 70 al-baqarah ayat 188 71 Tanya 72 Luqman 73 surah ibrahim 74 Luqman ayat 20 75 al baqarah ayat 168 76 an+nur+ayat+58 77 perdagangan dilaut 78 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 79 Ali+Imran+ayat+134 80 meridhai 81 Yang+maha+merajai 82 ibrahim ayat 7 83 tumbuhan 84 MELOMPAT 85 Quraisy 86 Nabi Muhammad 87 ar rad ayat 11 88 muhammad 89 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 90 surat ibrahim ayat 27 91 Surat al hadid ayat 7 92 al an am ayat 99 93 Yusuf 94 al maidah ayat 6 95 al a'raf ayat 172 96 surat+al+baqarah+ayat+275 97 al alaq ayat 1-5 98 Surat Al Baqarah ayat 275 99 Surah as saffat ayat 1 100 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah

Hasil pencarian tentang Jika+Allah+menghendaki

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 17
Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu...atau menghendaki rahmat untuk dirimu?"...Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 54
Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu, jika Dia menghendaki.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 149
Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 33
Nuh menjawab: "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 133
Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai...Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 11
Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki...kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu....Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jika Allah menghendaki untuk membinasakan kalian, niscaya Dia--karena kemahasempurnaan kekuasaan-Nya-
(Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat)...yakni surga (maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian) yang...menghendaki pahala di akhirat (pahala yang besar.") yaitu surga.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 16
Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 29
Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat..., maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.
"Siapakah yang dapat melindungi kalian) yang dapat menyelamatkan kalian (dari takdir Allah jika Dia menghendaki...atas kalian) kebinasaan dan kekalahan (atau) siapakah yang dapat menimpakan keburukan kepada kalian jika...(telah menghendaki) Allah (atas diri kalian rahmat) yakni kebaikan....(Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka selain Allah) (pelindung) yang bermanfaat bagi
(Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru) sebagai ganti
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 19
Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak?...Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 43
Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak
Jika Kami menghendaki sesuatu, maka Kami hanya akan mengatakan, "Jadilah," maka sesuatu itu pun terjadi
Atau, jika Allah berkehendak lain, Dia akan menghancurkan bahtera-bahtera itu dengan cara mendatangkan...Atau, jika Allah menghendaki pula, Dia akan memaafkan mereka dan tidak akan menghukum mereka dengan menjadikan
(Katakanlah) apabila kamu tidak mempunyai hujah ("Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat) yang sempurna...(maka jika Dia menghendaki) memberikan hidayah kepadamu (pasti Dia memberi hidayah kepada kamu semuanya
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 41
tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika...Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 28
Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya..., jika Dia menghendaki....Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kecuali jika kamu mengaitkannya dengan kehendak Allah dengan mengatakan, "Insya Allah (jika Allah menghendaki...Apabila kamu melupakan sesuatu, maka tutupilah kekurangan dirimu dengan mengingat Allah....Katakan pula jika kamu berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, dan kamu telah mengaitkannya dengan kehendak
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 23
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 10
Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian
mereka tentu akan menjawab, 'Allah yang menciptakan itu semua'."...Katakan kepada mereka, "Apakah kalian berpikir lalu melihat bahwa tuhan-tuhan, selain Allah, tempat kalian...berdoa itu dapat mengusir bahaya yang ada pada diriku, jika Allah menghendaki demikian?...Atau, apakah mereka dapat menghalangi pemberian rahmat kepada dariku jika Allah menghendaki demikian?
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 107
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.
Dia akan memberi rahmat kepada kalian jika Dia menghendaki) sehingga kalian mau bertobat dan beriman...(atau jika Dia menghendaki) untuk mengazab kalian (akan mengazab kalian) dengan mematikan kalian dalam
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 35
Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di...Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk sebab itu janganlah
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 107
mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain).
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 17
Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 24
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah"....Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 86
Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu,