Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 puasa 4 Nabi ismail 5 surat al qadr 6 Bumi 7 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 8 ramadhan 9 surat al-'ankabut ayat 33 10 surat+an-an'am+ayat++121 11 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 12 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 13 langit 14 BIDARA 15 ibnu majah 16 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 17 Ali imran 18 surat+an nisa+ayat+11 19 pemimpin 20 al baqarah ayat 30 21 Ibnu Majah 987 22 Lembut 23 Maksiat 24 ilmu 25 Surat+Al+ikhlas 26 luqman 27 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 28 Pemberian ahli waris 29 Surat Al-baqarah ayat 237 30 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 31 Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau meng 32 surat al an'am ayat 21 33 Hadits Abu Daud Nomor 60 34 Taha ayat 10 35 Sisi Allah 36 Sabar 37 Menunggu 38 surah an nisa ayat 7 39 kematian 40 al baqarah ayat 45 41 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 42 berbuat baik 43 Surga 44 iman 45 Surat yaasin ayat 68 46 al+ahzab+ayat+70 47 al baqarah ayat 216 48 pendidikan 49 ali imran 190 50 perempuan 51 al+alaq+ayat+4 52 surah al mu'minun ayat 12-14 53 al anfal ayat 29 54 al ikhlas 55 rahmat 56 al+alaq+ayat+5 57 al+maun+ayat+3 58 surat+al-baqarah++ayat+233 59 Q.S Yunus ayat 41 60 al+maun+ayat+2 61 Tajwid bacaan surah Al anbiya ayat 30 62 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 63 al isra ayat 23 64 Ahmad 65 ayat-ayat tentang lautan 66 Ayat tentang munafik 67 Zina 68 Maka ketika mereka telah melupakan 69 Alam akhirat 70 bani+israil+ayat+111 71 Al-Baqarah ayat 168 72 Curang 73 hari akhirat 74 kemudahan 75 Alasan yakub menyuruh masuk ke pintu yg lain 76 SURAH AN NISA AYAT 36 77 sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus 78 Ali Imran 104 79 Alkahfi ayat 19 80 assyu'arra+ayat+88 81 Terkait akhlak anak terhadap orang tua mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam, karena banyak ayat – ayat Al quran yang menerangkan tentang hak kedua orang tua, anjuran untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Sudah sewajarnya sebagai seoran 82 al bayyinah ayat 7 83 mengenal allah 84 surat al-baqarah ayat 180 85 Al Alaq ayat 1-5 86 al qashash ayat 7 87 ali imran 110 88 “Barangsiapa yang membeli sesuatu maka ia harus memeriksa barang yang dibelinya, jangan sampai membeli barang yang cacat” (HR Bukhari dan Muslim) 89 Prinsip perkawinan adat 90 Penyakit hiv 91 Malu 92 Ayat 120 albaqarah 93 amal saleh 94 allah 95 Hadits tentang kedudukan niat 96 Al kahfi ayat 69 97 al+hijr+ayat+9 98 al-a'la ayat 2 99 surat+al An 'am ayat 130 100 allah menebarkan rejeki

Hasil pencarian tentang Jika+Allah+menghendaki

-deskripsi"> Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah dan diatur-Nya, oleh...tanpa bapak, karena Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki....Jika Dia menghendaki, Dia menciptakan manusia dari laki-laki dan wanita seperti halnya manusia semuanya..., dan jika Dia menghendaki, Dia ciptakan seseorang dari laki-laki tanpa wanita seperti halnya Hawa',...dan jika Dia menghendaki, Dia ciptakan seseorang dari wanita tanpa laki-laki seperti Isa, dan jika Dia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 11
Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki...kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu....Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
"Siapakah yang dapat melindungi kalian) yang dapat menyelamatkan kalian (dari takdir Allah jika Dia menghendaki...atas kalian) kebinasaan dan kekalahan (atau) siapakah yang dapat menimpakan keburukan kepada kalian jika...(telah menghendaki) Allah (atas diri kalian rahmat) yakni kebaikan....(Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka selain Allah) (pelindung) yang bermanfaat bagi
karena orang-orang kafir itu mendapat nikmat yang besar di dunia, maka berarti mereka dikasihi oleh Allah...Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjawab pada ayat selanjutnya, bahwa Dia melapangkan rezeki dan membatasinya...bukanlah menunjukkan seperti yang mereka sangka, karena rezeki di bawah kehendak Allah, jika Dia menghendaki..., maka Dia melapangkannya kepada hamba-Nya dan jika Dia menghendaki, maka Dia membatasinya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 17
Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu...atau menghendaki rahmat untuk dirimu?"...Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
-deskripsi"> Yakni apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia berkuasa melakukannya....Jika Dia menginginkan sesuatu, maka Dia hanya berfirman, “Terjadilah.” Maka terjadilah hal itu....Adapun makhluk, jika mereka menghendaki sesuatu, maka terhadap kehendaknya itu butuh pembantunya dan...ada penghalangnya, sedangkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak ada yang membantu untuk melaksanakan kehendak-Nya
mereka tentu akan menjawab, 'Allah yang menciptakan itu semua'."...Katakan kepada mereka, "Apakah kalian berpikir lalu melihat bahwa tuhan-tuhan, selain Allah, tempat kalian...berdoa itu dapat mengusir bahaya yang ada pada diriku, jika Allah menghendaki demikian?...Atau, apakah mereka dapat menghalangi pemberian rahmat kepada dariku jika Allah menghendaki demikian?
kabar gembira dan peringatan, maka Dia berfirman, “Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia...Ayat ini dibatasi dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah Ta’ala, “Dan kamu tidak dapat menghendaki...(menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.” (Terj...., jika Dia menghendaki maka akan terjadi dan jika Dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi....ia pun meminta kepada Allah hidayah-Nya kepada apa yang dicintai-Nya dan diridhai-Nya.
(Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat)...yakni surga (maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian) yang...menghendaki pahala di akhirat (pahala yang besar.") yaitu surga.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 54
Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu, jika Dia menghendaki.
Jika tidak demikian, apa yang melebihkannya di atas kamu sedangkan dia manusia seperti kamu?...Allah menghendaki) ini pun batil, karena jika Allah menghendaki, Dia akan menurunkan malaikat....Hikmah dan rahmat-Nya menghendaki Rasul itu dari kalangan manusia, karena malaikat tidak bisa berbicara...dengan manusia kecuali jika ia menjelma menjadi manusia....rasul, maka kemungkinan sebelum mereka berada di atas petunjuk sehingga tidak perlu diutus rasul, dan jika
(Dan jika makin bertambah besar) makin menjadi (berpalingnya mereka darimu) dari agama Islam padahal...kamu masih berharap agar mereka beriman (maka jika kamu dapat membuat lubang) membuat terowongan (di...akan kuat untuk melakukan hal itu oleh karena itu bersabarlah hingga datang kepada mereka keputusan Allah...(Dan kalau Allah menghendaki) memberikan hidayah kepada mereka (tentu saja Allah menjadikan mereka semua...dalam petunjuk) akan tetapi Ia tidak menghendaki demikian oleh karenanya mereka tidak mau beriman (janganlah
Kecuali jika kamu mengaitkannya dengan kehendak Allah dengan mengatakan, "Insya Allah (jika Allah menghendaki...Apabila kamu melupakan sesuatu, maka tutupilah kekurangan dirimu dengan mengingat Allah....Katakan pula jika kamu berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, dan kamu telah mengaitkannya dengan kehendak
Atau, jika Allah berkehendak lain, Dia akan menghancurkan bahtera-bahtera itu dengan cara mendatangkan...Atau, jika Allah menghendaki pula, Dia akan memaafkan mereka dan tidak akan menghukum mereka dengan menjadikan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 28
Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya..., jika Dia menghendaki....Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 107
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 133
Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai...Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 149
Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 35
Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di...Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk sebab itu janganlah
Dia akan memberi rahmat kepada kalian jika Dia menghendaki) sehingga kalian mau bertobat dan beriman...(atau jika Dia menghendaki) untuk mengazab kalian (akan mengazab kalian) dengan mematikan kalian dalam
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 33
Nuh menjawab: "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 29
Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat..., maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.
-deskripsi"> Dosa syirk tidak diampuni Allah karena di dalamnya mengandung pencacatan...

-deskripsi"> Dosa-dosa di bawah syirk tahta masyii'atillah (di bawah kehendak Allah...); jika Allah menghendaki, maka Dia mengampuninya dengan rahmat dan kebijaksanaan-Nya, dan jika Dia menghendaki
Jika Allah menghendaki untuk membinasakan kalian, niscaya Dia--karena kemahasempurnaan kekuasaan-Nya-
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 89
Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah...Allah melepaskan kami dari padanya....Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki(nya)....Kepada Allah sajalah kami bertawakkal.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 19
Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak?...Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru,
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang berlakunya masyi’ah...(kehendak)-Nya, dan bahwa jika Dia menghendaki tentu Dia kirim seorang rasul di setiap kota untuk memberi...tetapi hikmah dan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan kepada manusia menghendaki
(Katakanlah) apabila kamu tidak mempunyai hujah ("Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat) yang sempurna...(maka jika Dia menghendaki) memberikan hidayah kepadamu (pasti Dia memberi hidayah kepada kamu semuanya
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 41
tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika...Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah).
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 23
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan