Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Iman 7 palestina 8 Puasa syawal 9 niat 10 al-Baqarah ayat 143 11 kemenangan 12 Asy-Syu’ara ayat 214 13 Ibrahim 14 An-nisa ayat 59 15 al baqarah ayat 256 16 adil 17 al maidah ayat 3 18 ibrahim+ayat+25 19 Sholat ied 20 Zakat fitrah 21 surat+Ali+'imran+180 22 ali imran 103 23 al baqarah ayat 275 24 Yunus+85 25 Haram 26 Talak 27 Bicara yang baik 28 Israil 29 Shalat 30 Yunus+87 31 ali imran ayat 33 32 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 33 Akhir Ramadhan 34 Penyakit hati 35 Maryam 36 al jumuah ayat 10 37 al maidah ayat 6 38 Anak yatim 39 matahari 40 makanan halal 41 kebahagiaan 42 ali imran 112 43 Ramadhan 44 as-sajdah+ayat+7 45 Al+ahzab+ayat+31 46 Kiblat 47 at taubah ayat 7 48 pamer ibadah 49 Surat al isra 50 riba 51 telah aku tinggalkan dua perkara 52 ibrahim+ayat+27 53 menuntut ilmu 54 ali imran 133 55 IKHLAS 56 ibrahim+ayat+26 57 Surat Al anbiyah 96 58 pembelaan qur-an pada hari kiamat 59 ar rahman 60 Baitul Maqdis 61 ali imran 104 62 Dalil Nabi Muhammad di al quran 63 al+baqorah+ayat+207 64 Yunus ayat 44 65 Suraj Ibrahim 147 66 An nasr 67 Al baqarah ayat 185 68 ar-rad ayat 11 69 Ayat Petra 70 Daud 71 +al+qariah+ayat+5 72 surah yunus 73 Yusuf 85 74 6 tanda kiamat 75 Maryam 90 76 surat+al-baqarah+ayat+9 77 Hukum zakat fitrah istri 78 sholat 79 surah al anfal muka surah 186 80 surah al-baqarah ayat 45 81 gafir ayat 23 82 maaf 83 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 84 amin 85 ziarah+kubur 86 an najm ayat 39 87 al maidah ayat 8 88 Pendusta 89 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 90 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 91 kebaikan 92 Sebab turun ayat 19surat al taubat 93 Yunus 86 94 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 95 Zikir 96 al+baqarah+ayat+215 97 Muhammad 98 Isi kandungan 99 hud ayat 6 100 Keledai

Hasil pencarian tentang Jika+kau+mensyukuri+nikmat+ku+maka+akan+ku+tambahkan

terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 7
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan...menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan ingatlah pula ketika mempermaklumkan) memberitahukan (Rabb kalian sesungguhnya jika kalian bersyukur...) akan nikmat-Ku dengan menjalankan ketauhidan dan ketaatan (pasti Kami akan menambah nikmat kepada kalian...dan jika kalian mengingkari nikmat-Ku) apabila kalian ingkar terhadap nikmat-Ku itu dengan berlaku kekafiran...dan kedurhakaan niscaya Aku akan menurunkan azab kepada kalian....Pengertian ini diungkapkan oleh firman selanjutnya: ("Sesungguhnya azab-Ku sangat keras.")
Tatkala Allah menolak permintaan Mûsâ untuk melihat-Nya, Dia telah menyiapkan untuk Mûsâ nikmat- nikmat...orang sezamanmu, Aku memilih kamu untuk menyampaikan sifr-sifr Tawrât dan berbicara langsung dengan-Ku...Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan...orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat-Ku."
(Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian) yakni nikmat yang telah dilimpahkan...kepada kalian (dan janganlah melampaui batas padanya) seumpamanya kalian mengingkari nikmat-nikmat itu...(yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpa kalian) bila dibaca Yahilla artinya wajib kemurkaan-Ku menimpa...Dan jika dibaca Yahulla artinya, pasti kemurkaan-Ku menimpa kalian (Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku...) lafal Yahlil dapat pula dibaca Yahlul (maka sungguh binasalah ia) terjerumuslah ia ke dalam neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 40
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku..., niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 122
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melabihkan
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang...tidak dapat kau sesatkan....Tetapi, orang-orang tersesat yang mengikutimu, jiwa mereka dapat kau kuasai dan kau sesatkan.
(Karena itu ingatlah kamu kepada-Ku) yakni dengan salat, tasbih dan lain-lain (niscaya Aku ingat pula...Dalam sebuah hadis qudsi diketengahkan firman Allah, "Barang siapa yang mengingat-Ku dalam dirinya niscaya...Aku akan ingat dia dalam diri-Ku dan barang siapa mengingat-Ku di hadapan khalayak ramai, maka Aku akan...(Dan bersyukurlah kepada-Ku) atas nikmat-Ku dengan jalan taat kepada-Ku (dan janganlah kamu mengingkari-Ku...) dengan jalan berbuat maksiat dan durhaka kepada-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 152
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan...janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
Ingatlah, wahai Banû Isrâ'îl, ketika kalian diberitahu Tuhan dengan mengatakan, "Apabila kalian mensyukuri...nikmat penyelamatan dan lain-lain yang pernah Aku berikan kepada kalian berupa keteguhan iman dan ketaatan..., niscaya Aku akan menambah nikmat-nikmat yang telah Aku berikan itu....Tetapi apabila kalian mengingkarinya dengan kekafiran dan perbuatan maksiat niscaya Aku akan menyiksa...Siksaan-Ku memang sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar."
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 123
Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak...akan sesat dan tidak akan celaka.
., "Apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepada-Nya, atau apakah Dia jauh, maka kami akan...Maka turunlah ayat ini....("Dan apabila hamba-hamba-Ku menanyakan kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku Maha Dekat) kepada..., jika ia berdoa kepada-Ku) sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan....(Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintah-Ku) dengan taat dan patuh (serta hendaklah mereka beriman
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 39
Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 150
Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram....Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi...Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja)....Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Kuanugerahkan kepadamu), yaitu mensyukurinya dengan jalan menaati-Ku
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 39
Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
(Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku)
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 16
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 21
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
(Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku)
dari surga (semuanya) diulanginya dan dihubungkan-Nya dengan kalimat yang mula-mula tadi (kemudian jika...) asalnya dari 'in maa' yang diidgamkan menjadi 'immaa' yang berarti jika; 'in' huruf syarat dan 'maa...(datang petunjuk-Ku kepada kalian) berupa Kitab dan rasul, (maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku...) lalu ia beriman kepada-Ku dan beramal serta taat kepada-Ku (niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka...dan tidak pula mereka berduka cita), yakni di akhirat kelak, karena mereka akan masuk surga.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 37
Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku....Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 38
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 47
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya
Jika dahulu mereka meminta agar siksaan untuk mereka disegerakan, itu memang sudah merupakan tabiat manusia...Akan Aku perlihatkan kepada kalian, wahai orang-orang yang menginginkan disegerakannya siksa, nikmat-Ku...di dunia dan siksa-Ku di akhirat....dimaksud dengan kata "âyâtî" ('ayat-ayat-Ku') dalam ayat ini adalah âyât kawniyyah, yaitu tanda-tanda...Maka, apabila waktu yang ditentukan itu telah tiba, Allah akan memudahkan manusia untuk dapat menyingkap
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 18
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 56
Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja.
memilih melebihkan kamu) yakni Aku memilihmu (dari manusia) yang hidup di masamu (untuk membawa risalah-Ku...) dengan memakai jamak dan mufrad/tunggal (dan untuk berbicara langsung dengan-Ku) Aku berbicara kepadamu...Aku berikan kepadamu) berupa keutamaan (dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur") atas nikmat-nikmat-Ku
(Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku) peringatan-Ku kepada mereka, bahwa mereka akan
"Maka," lanjut Shâlih, "hendaknya kalian takut akan siksa Allah karena kalian tidak mensyukuri berbagai...nikmat-Nya itu.