Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 ali imran 67 6 al ankabut ayat 3 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 darah 9 ibrahim 10 ali imran 159 11 cinta 12 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 13 al jumuah ayat 10 14 al imran ayat 104 15 Pakaian 16 Muhammad 17 an+nisa+ayat+59 18 pikun dan beruban 19 Sedih 20 QS. Ali Imran (3): 67 21 AL IKHLAS 22 Muslim 4969 23 AL-BAQARAH AYAT 148 24 sabar 25 an nisa ayat 58-59 26 yunus 27 AN NISA AYAT 58 28 al baqarah ayat 111 29 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 30 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 31 an nisa ayat 5 32 ali imran 134 33 al maidah ayat 8 34 al baqarah ayat 151 35 Ar rahman 36 yusuf 37 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 38 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 39 al maidah ayat 2 40 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 41 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 42 quran 43 Hadits cinta 44 surat al-a'la 45 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 46 bekerja 47 Surat asyuaro ayat 214 48 an nisa ayat 29 49 Asy-syu'ara+ayat+8 50 Ali Imran ayat 185 51 al araf ayat 185 52 surat ar rum 21 53 Al Hajj ayat 54 54 Ali Imran ayat 26. 55 mimpi 56 an nisa ayat 59 57 Putus asa 58 luqman 59 al+imran+ayat+38 60 ibrahim ayat 7 61 ali imran ayat 67 62 al baqarah ayat 10 63 +surat+at+taubah+ayat+24 64 surah al baqarah ayat 151 65 Al maidah ayat 18 66 al mujadilah ayat 11 67 menuntut ilmu 68 Saba ayat 16 69 1. Jangan mudah mengobral sumpah 70 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 71 ali imran 14 72 Surat Ar-Ra’d 73 Al hujurat ayat 13 74 hewan 75 al ankabut ayat 45 76 al baqarah ayat 198 77 al+insyirah+ayat+5 78 Talak 79 al+baqarah+ayat+69 80 an nur ayat 9 81 riba 82 Al Maidah ayat 1 83 al baqarah ayat 43 84 Kisah nabi 85 al+insyirah+ayat+6 86 al+baqarah+ayat+70 87 maryam 88 al ahzab ayat 59 89 al alaq ayat 2 90 akhlak 91 surah fatir ayat 29 92 al baqarah ayat 195 93 Peristiwa dimasa lalu 94 Darah manusia 95 al imran 96 al insyirah ayat 5 97 albaqarah ayat 2 98 al imron ayat 198 99 an nahl ayat 97 100 al+kahfi+ayat++4

Hasil pencarian tentang Kami+wariskan+bumi+ini+untuk+orang+yang+beriman+

(Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang...yang berbuat kerusakan di muka bumi?...Patutkah pula Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?...Ayat ini diturunkan sewaktu orang-orang kafir Mekah berkata kepada orang-orang yang beriman, "Sesungguhnya...Lafal Am di sini untuk menunjukkan makna sanggahan, yakni jelas tidak sama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kemudian Kami wariskan) Kami berikan (Kitab itu) yakni Alquran (kepada orang-orang yang Kami pilih di...antara hamba-hamba Kami) mereka adalah umatmu (lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka...(dan di antara mereka ada -pula- yang lebih cepat berbuat kebaikan) di samping mengamalkan Alquran,...juga mempelajarinya, mengajarkannya dan membimbing orang lain untuk mengamalkannya (dengan izin Allah...(Yang demikian itu) yakni diwariskannya Alquran kepada mereka (adalah karunia yang amat besar.)
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir Mekah berkata kepada Nabi saw., "Jika engkau ini benar-benar...kami yang telah mati menjadi hidup kembali, untuk berbicara kepada kami."...Oleh sebab itu maka tiada beriman melainkan orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah untuk beriman...Sedangkan ayat selanjutnya ini diturunkan ketika para sahabat berkehendak untuk menampakkan apa yang...mengetahui) mengerti (orang-orang yang beriman itu, bahwasanya) huruf an di sini adalah bentuk takhfif
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 106
Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat..., maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang...nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang...sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan...persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".
(Demikianlah) lafal Kadzaalika ini menjadi Khabar dari Mubtada; maksudnya, perkaranya demikianlah....(Dan Kami wariskan semua itu) yakni harta benda mereka (kepada kaum yang lain) yakni, kaum Bani Israel
(Itulah surga yang akan Kami wariskan) Kami anugerahkan dan Kami tempatkan di dalamnya (kepada hamba-hamba...Kami yang selalu bertakwa) yang berlaku taat kepada-Nya....beberapa hari, kemudian Nabi saw. berkata kepada malaikat Jibril ketika datang kepadanya, "Apakah gerangan yang...menyebabkan engkau tidak menziarahi aku selama ini".
Jika Kami menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang baik, niscaya Kami lakukan dengan...memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang Kami turunkan....Akan tetapi dia lebih memilih tersungkur di bumi dan tidak mengangkat derajatnya ke langit....Sesungguhnya ini merupakan perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang Kami turunkan....Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat
Lalu Kami wariskan kitab ini kepada para hamba yang Kami pilih....Sebagian mereka ada yang menzalimi diri sendiri karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya...Sebagian lainnya ada yang berada di tengah-tengah, di mana keburukannya tidak berlebihan dan kebaikannya...Sebagian lainnya ada yang Allah berikan kemudahan sehingga lebih cepat melakukan kebaikan mendahului...Kesegeraan melakukan pelbagai kebaikan ini tentu akan diberi balasan oleh Allah berupa karunia yang besar
Mereka, orang-orang kafir itu, kemudian diajak untuk mengingat kembali nasib yang diderita bangsa-bangsa...beriman, juga disinggung dalam surat ini....Terakhir, surat ini diakhiri dengan ajakan kepada umat manusia untuk berjalan menjelajahi bumi, agar...Nah, ketika mereka tertimpa azab Allah, mereka berkata, "Sekarang kami beriman kepada Allah dan mengingkari...semua yang dulu kami anggap sebagai sekutu-sekutu-Nya."
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 32
Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu...di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan...diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah....Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.
-deskripsi"> Ibnu Katsir berkata, “(Ayat) ini merupakan berita tentang orang-orang...kafir yang mendatangi orang-orang yang beriman kepada Allah ‘Azza wa Jalla di dekat mereka, mereka...memaksa orang-orang yang beriman agar murtad dari agamanya, namun mereka menolak, maka mereka (orang-orang...kafir) membuat parit di bumi dan menyalakan api di dalamnya serta menyiapkan kayu bakar untuk menyalakannya..., lalu mereka meminta orang-orang yang beriman (untuk murtad), namun mereka (orang-orang yang beriman
Apakah mereka pura-pura buta lalu tidak melihat bahwa Kami mengurangi sisi-sisi bumi dengan cara penaklukan...Merekakah yang menang, atau orang-orang Mukmin yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. untuk diberi kemenangan...Bumi, seperti ditunjukkan oleh ayat ini, tidak sepenuhnya bulat....Ini berarti bahwa bumi mengalami penyusutan pada sisi-sisinya yang tampak pada kutub utara dan kutub...Bentuk dan dimensi bumi adalah dasar untuk menggambar peta.
Maka janganlah kamu merasa menyesal dan bersedih hati mendapati penolakan mereka untuk beriman....Dia akan menerima amal perbuatan orang-orang beriman dan menolak amal perbuatan orang-orang kafir....Tetapi waktu untuk melakukan amal saleh, yang hanya dapat dipergunakan oleh orang-orang beriman, telah...Sebelumnya, orang-orang yang ingkar itu telah berjanji untuk mengikuti jejak pemberi peringatan yang..., niscaya tak akan ditemui satu binatang melata pun di muka bumi ini.
Kami mengokohkan hati mereka untuk beriman dan tabah menghadapi berbagai kesulitan hidup....Yang Mahabenar....Engkaulah Pemelihara langit dan bumi....Kami tidak akan mempertuhankan sesuatu selain Engkau dan kami akan memegang teguh kepercayaan ini dan...Demi Engkau, ya Allah, jika kami mengatakan sesuatu yang lain, maka perkataan kami itu akan sangat jauh
Setelah itu semua, berikut ini Aku sampaikan kisah Nûh yang hidup sebelum Ibrâhîm dan Lûth....Dia memohon kepada Tuhannya agar membersihkan bumi dari orang-orang yang keluar dari aturan agama....Doa itu Kami kabulkan, dan dia Kami selamatkan bersama keluarganya yang beriman dari bencana topan yang
ada di langit dan di bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan keesaan Tuhan....Di situ akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk menerima ajakan beriman....Sebab, ketika orang-orang kafir itu memutuskan untuk tidak beriman, mereka pun tak bakal bersedia melakukan...Ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya....Sebab, alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi melalui pengamatan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 63
Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.
Sertakan pula keluargamu kecuali orang yang telah Kami tetapkan untuk disiksa karena tidak mau beriman...Jangan meminta-Ku menyelamatkan orang-orang yang menganiaya diri sendiri dengan bersikap ingkar dan zalim...Secara etimologis, kata "tannûr" berarti 'tempat pembakaran roti', 'permukaan bumi yang dapat memancarkan...Apa pun yang terjadi, kita memang tidak mempunyai data yang cukup lengkap untuk memastikan kapankah zaman...kaumnya tidak akan ada yang beriman selain orang yang sudah benar-benar beriman sebelumnya.
(Hai orang-orang yang beriman!...(di muka bumi lalu kamu tertimpa bahaya kematian....Kamu tahan kedua saksi itu) kamu pegang kedua orang itu; kalimat ini menjadi kata sifat dari lafal aakharaani...untuk meraih imbalan itu (walaupun dia) orang yang disumpahi atau orang yang disaksikan itu adalah (...untuk melaksanakannya (sesungguhnya kami kalau demikian) kalau kami menyembunyikannya (termasuk orang-orang
al-Qur'ân dan mereka tidak dapat menyangkal hujjah itu, mereka pun mulai meminta ayat dan mukjizat, seperti yang...dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu berdalih dan orang-orang yang kebingungan....Mereka kemudian berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu, sebelum kamu mengeluarkan mata air yang terus...memancar dan tak pernah habis dari bumi Mekah untuk kami.
(Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka) yaitu akan berbicara...Lafal Anna menurut qiraat yang lain dibaca Inna; qiraat ini dapat dipakai pula bilamana diperkirakan...Dengan keluarnya binatang melata ini, maka terhentilah fungsi Amar Makruf dan Nahi Mungkar dan orang...kafir yang beriman pada saat itu tidak dianggap lagi keimanannya, sebagaimana yang telah diwahyukan oleh...kaummu, kecuali orang-orang yang telah beriman saja."
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 28
Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
dari mudhaf ilaih, artinya semua kisah rasul-rasul yang diperlukan (Kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah...para rasul) lafal maa di sini menjadi badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami...kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat ini (serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang...beriman) orang-orang yang beriman disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat...memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat ini untuk mempertebal keimanan mereka, berbeda dengan
(untuk) artinya untuk menyerukan ('Sembahlah Allah) esakanlah Dia (dan jauhilah thaghut,') berhala-berhala...itu janganlah kalian sembah (maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...) lalu ia beriman (dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti) telah ditentukan (kesesatan...(Maka berjalanlah kalian) hai orang-orang kafir Mekah (di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan...orang-orang yang mendustakan) rasul-rasul mereka, yakni kebinasaan yang akan mereka alami nanti.
Surat ini kemudian beralih kepada pembicaraan mengenai orang-orang yang kafir dan mendurhakai rasul sebelum...Surat ini mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan cahaya yang telah diturunkan kepadanya...Saat itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh keberuntungan yang besar, sedangkan...Akhirnya, surat ini ditutup dengan perintah kepada mereka untuk berinfak di jalan kebaikan, pernyataan...Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi selalu menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas
Kalaulah Allah menghendaki seluruh penduduk bumi ini beriman, niscaya semuanya akan beriman....Maka janganlah kamu merasa sedih melihat kekufuran orang-orang musyrik....Karenanya, kamu tak bakal mampu memaksa mereka untuk patuh dan menerima kebenaran....Dari itu janganlah memaksa mereka untuk beriman, karena--sekuat apa pun usahamu--kamu tidak akan dapat
(Katakanlah, "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?"...Ungkapan ini mengandung seruan yang lembut untuk mengajak mereka agar beriman (Dia sungguh-sungguh akan...menghimpun kamu pada hari kiamat) untuk membalas kamu atas perbuatan-perbuatan kamu (tidak ada keraguan...Orang-orang yang merugikan dirinya) karena mereka menjerumuskan dirinya ke dalam siksaan....Alladziina adalah mubtada sedangkan khabarnya ialah (mereka itu tidak beriman).
Meskipun Nûh telah mncurahkan segala daya dan upaya untuk memberi petunjuk, mereka tetap bersikeras mendustakan...Maka Allah menyelamatkannya bersama orang-orang beriman yang menyertainya dalam sebuah bahtera....Kami jadikan mereka sebagai pembangun bumi setelah kemusnahan orang-orang kafir yang dihancurkan topan...Maka renungkanlah, wahai Muhammad, betapa buruknya akhir perjalanan orang-orang yang meremehkan peringatan
(Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja) di mana saja kalian...dapat melakukannya dengan mudah, umpamanya kalian berhijrah dari suatu tempat yang kalian mendapat kesukaran...untuk melakukannya, ke tempat yang kalian akan mendapat kemudahan untuk melakukannya....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Muslimin Mekah yang lemah, karena mereka mendapat tekanan dari...orang-orang kafir Mekah yang tidak menghendaki Islam berkembang di negerinya.
Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi itu....Hal ini disebabkan karena orang-orang Yahudi yang jahat itu selalu berpura-pura mengikuti kalian untuk...Hingga, lama kelamaan, menjadi sesuai dengan kata-kata celaan yang ditujukan kepada Rasulullah untuk...Tetapi pakailah, wahai orang-orang yang beriman, kata lain yang tidak dapat digunakan mereka untuk mengejek...Katakan, "Unzhurnâ" (lihatlah kami). Dengarkan dengan baik apa yang dibacakan Rasul kepada kalian.