Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 annissa ayat 19 3 al+araf ayat 200 4 Al Araf ayat 200 5 keistimewaan berpikir 6 binatang+melahirkan 7 distribusi 8 Takdir 9 al maidah ayat 3 10 luqman 11 Al iklash halaman berapa 12 ali imran 133 13 Dengki 14 Quran 15 at+taubah+ayat+128 16 Muhammad 17 Maryam 18 hadits tentang utang 19 surah+al-alaq+ayat+1-5 20 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 21 ali imran 159 22 Surat Yasin ayat 36 23 al-baqarah+ayat+24 24 ali imran 104 25 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 26 Adam 27 Yunus 62-63 28 QS Al Araf ayat 200 29 Kiamat 30 ali imran 31 Zina 32 Al-Baqarah ayat 143 33 al-Tagabun ayat 2 34 Imran 35 Murka Allah 36 Kaya 37 al-Maidah ayat 6 38 ali+imran+134 39 qs al isra ayat 32 40 al ahzab ayat 21 41 Al Maidah ayat 6 42 ali+imran+135 43 an-nahl ayat 91 44 ali+imran+136 45 an-nisa-ayat-11 46 Surah Al Ikhlas 47 al insyirah ayat 7 48 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 49 Kontrol diri 50 ali imran 165 51 Surat Al Baqarah 159 52 Rezeki 53 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 54 menghapus amal 55 langit 56 an-nur yang buruk untuk yang buruk 57 taubat 58 at+taubah+ayat+129 59 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 60 tafsir al araf ayat 200 61 Surat 47 62 al ikhlas 63 hadits rakaat shalat tarawih 64 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 65 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 66 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 67 surat annisa 58 68 al hujurat ayat 10 69 Tumbuhan+ obat 70 Al-Hijr ayat 49-50 71 yunus+100 72 jual beli 73 ar rum ayat 39 74 kepemimpinan+wanita 75 tafsir al a'raf ayat 200 76 mencuri 77 Surah at Taubah ayat 122 78 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 79 Tafsir Al Baqarah ayat 45 80 al isra ayat 7 81 surat al hujurat ayat 11 82 Shalat 83 surat al maidah ayat 2 84 al+madinah+ayat+3 85 anak 86 hadis tentang memberkatinya dan memberi kedamaian 87 Al-Rum ayat 41 88 Wafatkan 89 Allah+Meliputi 90 yusuf 88 91 albaqarah ayat 1 92 Yunus+70 93 Yusuf 94 Al-Kahfi ayat 110 95 Orang orang yang berdosa 96 Bathil 97 yunus ayat 71 98 al a'raf ayat 58 99 surat+ali imran ayat 164 100 At thalaq ayat 7

Hasil pencarian tentang Lembut

(Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut) yakni lemah lembut
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
™na bil qauli” (jangan kamu tunduk dalam bicara) tidak “Falaa talinna bil qauli” (jangan kamu lembut...dalam suara), karena yang dilarang adalah ucapan lembut yang di sana terdapat ketundukan wanita kepada...Ucapan lembut yang disertai ketundukan itulah yang membuat laki-laki tergoda, akan tetapi ucapan lembut...kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan Musa dan Harun ‘alaihimas salam untuk berkata lembut...ucapkanlah perkataan yang baik.” Yakni ucapkanlah perkataan yang tidak kasar, namun tidak pula terlalu lembut
-deskripsi"> Yakni dengan lembut dan beradab, tidak membual (mengada-ada), tidak keras...Ucapan yang lembut dapat membuat orang lain menerima, sedangkan ucapan yang keras dapat membuat orang...˜alaihs salam kemudian mengikuti perintah Allah tersebut, dan ketika sampai kepada Fir’aun dengan lembut...Namun ternyata Fir’aun tidak menerima nasehat yang lembut itu, maka semakin jelaslah, bahwa peringatan
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 3
yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 148
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
demi yang diberi kekuatan untuk mengeluarkan sesuatu dengan cara yang ringan dan lembut,
Serta tanam-tanaman yang siap dituai dan pepohonan kurma yang buahnya matang dan lembut.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 44
maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 55
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
(Dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut) maksudnya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 34
Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 19
Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah
Selain balasan ini, di dalam surga mereka Kami kawinkan dengan bidadari yang putih dan lembut karena
Kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya) yakni berembus dengan lembut
Ajaklah ia untuk beriman kepada-Ku dengan lemah lembut.

-deskripsi"> Dengan lembut dan bicara yang baik.
Dengan bersikap lembut karena benar-benar menginginkan keimanan Fir'aun, Mûsâ berkata, "Benarkah kamu

-deskripsi"> Dengan lembut dan bicara yang baik.
laranglah dia dari bersikap melampaui batas, melakukan kemusyrikan dan kedurhakaan dengan kata-kata yang lembut
(Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut) terhadap kekasih-kekasih-Nya (lagi Maha Mengetahui) terhadap
("Rabbku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya,) seumpamanya Dia meleburkannya menjadi debu yang lembut
Ingatlah ketika Ibrâhîm berkata dengan lemah lembut kepada bapaknya, "Wahai Bapak, mengapa engkau menyembah
Ibrâhîm bersikap lembut terhadap bapaknya, lalu mengucapkan salam perpisahan seraya berkata, "Semoga
sakit yang diakibatkan api neraka jauh lebih memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut
berta'alluq kepada lafal Rahmah (ia berdoa kepada Rabbnya dengan seruan) yang mengandung doa (yang lembut
Para pelayan menjajakan kepada mereka bejana-bejana minuman dari perak dan gelas-gelas lembut dan putih
Para pelayan menjajakan kepada mereka bejana-bejana minuman dari perak dan gelas-gelas lembut dan putih
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri) menjadi hal, yakni merendahkan diri (dan dengan suara yang lembut
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut