Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 Tafsir ayat 22 9 al imran 10 yunus 11 Hukum+al+ankabut 12 surat an nisa ayat 135 13 ar rahman 14 luqman+ayat+14 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Ali imran 104 17 zakat 18 Dalil+tentang+kreatif 19 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 20 waris 21 Riba 22 ikhlas 23 ali imran 24 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 25 Ayat 1 26 shaad 27 Surat albakoroh 20_28 28 shalat 29 Ibrahim 7 30 AL MAIDAH AYAT 3 31 ali imran 97 32 petunjuk 33 hadits shalat 34 wanita 35 Surat nuh 36 Takwa 37 Tajwid+surat+al+anbiya 38 Surat Lukman ayat 32 39 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 40 Al-Hajj+ayat+41 41 al-quran 42 Ali imran 185 43 Pendusta 44 akhlak 45 muhammad 35 46 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 47 Surat al isra 48 Hadis hutang piutang 49 al+maidah+ayat+122 50 Al insyirah ayat 5 51 al-baqarah ayat 275 52 Haji 53 katak 54 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 55 musibah 56 ular 57 al hujurat ayat 12 58 Zikir 59 Al+hujurat+ayat+56 60 Surah Al hujurat ayat 6 61 an nisa ayat 58 62 an nisa ayat 59 63 tajwid+al+a-raf+ayat+34 64 yunus 107 65 al baqarah ayat 163 66 surga 67 Jihad 68 Kisah kaum sodo 69 Ali Imran 134 70 ibadah 71 Ali imran 103 72 Unsur surat Ibrahim ayat 18 73 al hajj ayat 78 74 Surat Al baqarah ayat 284 75 Al ahzab ayat 21 76 ali imran 190 77 al maidah ayat 2 78 Surat+al+al+isra+ayat+36 79 AL MAIDAH AYAT 76 80 al+maidah+ayat+3 81 tauhid 82 al+anbiya+ayat+90 83 Al hijr 94 84 Al mulk ayat 2 85 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 86 Muslim 87 al ikhlas 88 ali+imran+146 89 al+anbiya+ayat 90 90 waktu 91 surat muhammad ayat 15 92 ayat Quran tentang sejarah 93 unta 94 surat 1 ayat 1 95 al-ahqaf+ayat+15 96 surat al-hasyr 97 Anak allah 98 an nahl ayat 7-8 99 Surat Qaf 100 Annisa ayat 4

Hasil pencarian tentang Lingkungan+pendidikan+Islam

karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepadaku dan kepada kamu sekalian dengan memberikan pendidikan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
maupun maknanya--membedakan antara yang benar dan yang palsu, antara kabar gembira dan peringatan, pendidikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan
memerintahkan para pengawal agar memanggil Yûsuf untuk dijadikan sebagai orang yang dekat dan terhormat di lingkungan
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".