Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 hari+kiamat 3 kiamat 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 Hari kiamat 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 dalil+kitab+injil 10 Hadits+muslim+nomor+2789 11 Ali imran 159 12 ilmu 13 Al Hujurat ayat 13 14 Al imran 15 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 16 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 17 al ikhlas 18 al hadid ayat 22 19 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 20 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 21 ali+imran+191 22 Al sajdah ayat 29 23 an-nisa' ayat 100 24 Ibrahim ayat 7 25 kontrol diri 26 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 27 Surat Al sajdah ayat 29 28 Al hadid ayat 3 29 Sombong 30 BOHONG 31 ali+imran+190-191 32 Membunuh Rasul 33 at taubah ayat 105 34 Al-luqman+ayat+13-17 35 jujur 36 Zina 37 Al isra ayat 13 38 Menyesatkan 39 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 40 kebijaksanaan 41 harta 42 yusuf 111 43 al bayyinah ayat 5 44 annahl ayat 90 45 An nisa ayat 125 46 Amal tanpa ilmu 47 al ahzab ayat 59 48 Yusuf 49 at Taubah ayat 103 50 an-najiah ayat 17 51 Az zumar ayat 62 52 Hukum bacaanya 53 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 54 Harakat al-Baqarah ayat 2 55 ali imran 56 sihir 57 Al an'am ayat 82 58 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 59 kontrol+diri 60 Al-Baqarah ayat 2 61 Al isra ayat 55 62 Ali imran ayat 138 63 Ali imran ayat 159 64 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 65 dalil+kitab+taurat 66 Khalifah 67 Ali imran ayat 9 68 Al baqarah ayat 2 69 Surah taha ayat 15 70 Pertengkaran 71 Al kahfi ayat 109 72 Cintailah arab 73 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 74 ali imran 103 75 Makan 76 ibrahim 7 77 beriman pada hari kiamat 78 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 79 Menerangkan kejadian alam semesta 80 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 81 hadist+al-hujurat+ayat+12 82 riba 83 al baqarah ayat 281 84 Ibrahim ayat 53 85 Yasin+ayat+37 86 yusuf 53 87 hadis bermanfaat bagi orang lain 88 Surat+alq 89 Al-maidah ayat 46 90 Al mukmin ayat 17 91 al hasyr ayat 24 92 Jelaskan maksud hadist tersebut! 93 Rezeki 94 al baqarah ayat 282 95 al hijr ayat 9 96 Surah at-tin ayat 4 memaki huruf Hijaiyah 97 Ar rad ayat 11 98 madu 99 al ahzab ayat 39 100 awan

Hasil pencarian tentang Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat

ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar r. a, ia bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi...kepada Misthah saudara sepupunya yang miskin lagi seorang Muhajir, padahal Misthah adalah sahabat yang...seorang yang terlibat membicarakan masalah berita bohong tersebut (dan hendaklah mereka memaafkan dan...berlapang dada) terhadap mereka yang terlibat, dengan mengembalikan keadaan seperti semula....Sahabat Abu Bakar r.a. berkata sesudah turunnya ayat ini, "Tentu saja, aku menginginkan supaya Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan permohonan ampunan Nabi saw. buat pamannya, yaitu Abu Thalib dan...sekaligus berkenaan pula dengan permohonan ampunan sebagian para sahabat terhadap kedua orang-orang
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Hamzah dan Abu Jahal....mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar) lalu ia beriman kepadanya (sama dengan
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat yang mencium perempuan bukan muhrimnya....Kemudian sahabat itu menceritakannya kepada Nabi saw....Maka Nabi saw. bersabda sampai dengan perkataannya berikut ini, "... hal ini berlaku bagi umatku seluruhnya
orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului) berasal dari lafal Qadima yang maknanya sama dengan...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdebatan antara Abu Bakar r.a., dan sahabat Umar r.a....Ayat selanjutnya diturunkan berkenaan dengan orang yang mengangkat suaranya keras-keras di hadapan Nabi
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah...Ayat ini diturunkan pula berkenaan dengan segolongan orang-orang Anshar yang baru datang dari negeri
(Dan tidak menganjurkan) dirinya atau orang lain (memberi makan orang miskin) ayat ini diturunkan berkenaan...dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-'Ash bin Wail atau Walid bin Mughirah.
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...berkenaan dengan sikap Abu Jahal.
(Keadaan mereka serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya...Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka Kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan Kami...Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Quraizhah.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan jawaban terhadap perkataan orang-orang musyrik, yaitu firman Allah
(Di antara manusia ada seorang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu) tetapi sebaliknya...tidak demikian halnya tentang kehidupan akhirat karena berbeda dengan pandangan dan keyakinannya (dan...dipersaksikannya kepada Allah atas isi hatinya) bahwa itu benar-benar cocok dengan apa yang diucapkannya...Orang ini namanya Akhnas bin Syuraiq, seorang munafik yang manis mulut terhadap Nabi saw....sahabat, maka dibakarnya tanaman dan disembelihnya hewan-hewan milik sahabat itu di waktu malam, sebagaimana
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang
Di antara mereka yang menjadi bahan ejekan orang-orang musyrik adalah sahabat Bilal, sahabat Shuhaib,...sahabat Ammar, sahabat Salman (sehingga menjadikan kalian lupa mengingat Aku) kalian melupakannya disebabkan...kalian sibuk dengan memperolok-olokkan mereka.
(Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang...itu) yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya (maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan...pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang makruf) yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan menghubungkan...silaturahmi dengan keduanya (dan ikutilah jalan) tuntunan (orang yang kembali) orang yang bertobat (...Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
(Itu), maksudnya ayat-ayat tadi (adalah ayat Allah yang Kami bacakan) atau ceritakan (kepadamu) hai Muhammad...(dengan benar) (dan sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari para rasul)....Penegasan dengan 'inna' dan lain-lainnya, bertujuan untuk menolak ucapan orang-orang kafir terhadapnya...yang mengatakan, "Kamu bukanlah salah seorang rasul."
Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a. diturunkan berkenaan dengan...Akan tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perihal orang-orang...untuk menyembunyikan diri daripada-Nya) daripada Allah (Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan...kain) menutupi dirinya dengan kain (Allah mengetahui) Maha Tinggi Allah (apa yang mereka sembunyikan
diuji lebih dulu dengan hal-hal yang akan menampakkan hakikat keimanan mereka....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang masuk Islam, kemudian mereka disiksa oleh orang-orang
dan boleh pula dibaca lissalmi, artinya perdamaian (maka condonglah kepadanya) adakanlah perjanjian dengan...Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang...Mujahid mengatakan, bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat ini khusus hanya menyangkut ahli kitab...sebab ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizhah (dan bertawakallah kepada
kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka) ayat...ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar.
(Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja) artinya sengaja hendak membunuhnya dengan alat...Ini ditakwilkan jika seseorang menganggapnya halal dengan pernyataan bahwa inilah balasannya yang setimpal...Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat...Ayat berikut ini turun tatkala serombongan sahabat lewat pada seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang...Orang itu memberi salam kepada rombongan sahabat itu tetapi kata mereka, "Ia mengucapkan salam itu hanyalah
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadhr bin Harits (Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 252
Itu adalah ayat-ayat dari Allah, Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar...salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus.
(Belumkah datang) maksudnya apakah belum tiba saatnya (bagi orang-orang yang beriman) ayat ini diturunkan...berkenaan dengan kelakuan para sahabat, yaitu sewaktu mereka banyak bergurau (untuk tunduk hati mereka
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik yang hendak membunuh Nabi saw.
peristiwa ini atau pengakuan mereka atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan; atau dosa-dosa yang lainnya (dengan...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya...tiang-tiang mesjid, hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah swt. yang diturunkan berkenaan...dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat....Kemudian setelah ayat ini diturunkan Nabi saw. melepaskan ikatan mereka.
(Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah) yakni Alquran (tanpa alasan) tanpa...Sesungguhnya Dia Maha Mendengar) akan semua perkataan mereka (lagi Maha Melihat) keadaan mereka; ayat...ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang ingkar kepada hari berbangkit.
(Dan siapakah) maksudnya tidak ada seorang pun (yang lebih lalim daripada orang yang membuat kedustaan...terhadap Allah) dengan mengaku menjadi seorang nabi padahal tidak ada yang mengangkatnya menjadi nabi...ini diturunkan berkenaan dengan sikap Musailamah si pendusta itu (dan) lebih aniaya daripada (orang...wahyu padahal dusta (dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya) kamu merasa tinggi...diri tidak mau beriman kepada ayat-ayat-Nya.
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Nabi saw. akan keimanan pamannya yaitu Abu Thalib
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi saw. dan orang-orang mukmin
kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu