Paling Sering Dicari

1 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 2 kiamat 3 Al-luqman+ayat+13-17 4 Jelaskan+pengertian+interaksi+sosial+! 5 ali imran 6 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 7 Al Hujurat ayat 13 8 Al+imran+191 9 Ali imran 159 10 Menuntut ilmu 11 ali imran 190 12 Surga 13 niat 14 Surat al maidah ayat 90 15 ayat kursi 16 makan 17 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 18 Maryam 19 muhammad 19 20 anak 21 Sabar 22 dalil+kitab+zabur 23 Sholat 24 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 25 Ibrahim 26 al baqarah ayat 2 27 obat 28 al+maidah+ayat+122 29 an nisa ayat 58 30 Akal 31 Zina 32 Zabur 33 al+luqman+9 34 Latin dan arab 35 al+luqman+8 36 Luqman 37 al mulk ayat 30 38 9 surat al-hadid ayat 3 39 yusuf 87 40 nusyuznya 41 Al+waqi'ah+ayat+68 42 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 43 al+maidah+ayat+9 44 al hijr ayat 9 45 al ikhlas 46 ali imran 130 47 Surah Al Maidah Ayat 90 48 Isi kandungan 49 iman 50 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 51 Ibrahim ayat 7 52 al imran 53 ali imran 18 54 Berfikir 55 petunjuk 56 wanita 57 Solawat nabi 58 al-maidah ayat 3 59 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 60 Alam 61 Nikah 62 dalil+kitab+injil 63 al-a'raf ayat 56 64 Keutamaan belajar 65 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 66 keburukan 67 Menjelaskan 68 Nyawa 69 Hadits Apabila Aku mencintainya, aku adalah pendengarannya 70 Surah al kahfi ayat 1 71 Hidayah 72 yunus 73 An nisa ayat 141 74 Larangan bersifat lemah 75 al alaq ayat 1-5 76 Musa mariam isa 77 Bunyi bacaan tasbih tahmid dan takbir 78 Sulaiman 79 al baqarah ayat 21 80 dosa 81 ali imran 26 82 Hari kiamat 83 Tumbuh tumbuhanitu menjadi kering 84 mencuri dalam solat 85 Surat al ankabut ayat 52 86 al quran 87 Al hasyr ayat 7 88 menjaga+al+quran 89 Ar+rum+ayat+31 90 ali imran 173 91 Zikir 92 an nahl ayat 90 93 ali imran 103 94 ibrahim 7 95 Melunasi hutang 96 Hadist berfikir kritis 97 Al Qasas ayat 77 98 Hukum tajwid 99 Asy-Syu’ara Ayat 214 100 Bagian isteri

Hasil pencarian tentang Malaikat+nakir

(Dan malaikat-malaikat) lafal al-malaku adalah bentuk jamak dari lafal malaa'ikah, artinya malaikat-malaikat...(Dan diangkatlah Arasy Rabbmu di atas mereka) oleh malaikat-malaikat tersebut (pada hari itu yang jumlahnya...ada delapan malaikat) ada delapan malaikat atau delapan barisan malaikat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim) yaitu malaikat-malaikat yang berjumlah dua...belas malaikat, atau sepuluh malaikat, atau tiga malaikat yang salah satu di antara mereka adalah malaikat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 61
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat...penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat...Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 73
Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
(Dan demi malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan) yakni malaikat-malaikat yang turun untuk menyampaikan
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 1
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 1
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
, bahwasanya Kami membinasakan mereka) sebagai balasannya (dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat...Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat...itu tetapi para malaikat melihat mereka.
Dia yang menaklukkan hamba-hamba-Nya dengan kekuasaan-Nya, dan yang mengutus malaikat- malaikat-Nya untuk...Lalu nyawanya akan dicabut oleh malaikat-malaikat Kami yang Kami utus khusus untuk itu....Malaikat-malaikat itu tidak pernah melalaikan tugas yang dilimpahkan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 21
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).
(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau...sepuluh atau tiga malaikat; di antara mereka terdapat malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit....Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 10
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
(Yang disaksikan oleh yang didekatkan) yakni malaikat-malaikat yang didekatkan.
(Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai...Apakah mereka menyaksikan) apakah mereka hadir menyaksikan (penciptaan malaikat-malaikat itu?...Kelak akan dituliskan persaksian mereka) yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah orang-orang
(Di tangan para penulis) yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lohmahfuz.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 95
Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya...Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 24
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
(Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah) mereka adalah malaikat-malaikat yang terkenal sangat bengis...hadis, yaitu, "Seandainya dia benar-benar memanggil golongan senadinya, niscaya dia akan diazab oleh malaikat