Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Al Jaatsiyah ayat 13 6 sedekah 7 Etika murid kepada guru 8 ali imran 9 kejadian manusia 10 iblis 11 ali imran 104 12 Akhlak 13 Zakat 14 al hujurat ayat 13 15 al maidah ayat 2 16 At Taubah ayat 36 17 Waktu 18 al maidah ayat 1 19 nikah 20 Sabar 21 AL HUJURAT AYAT 10 22 riba 23 Iman 24 Ali Imran ayat 159 25 Masjid 26 jujur 27 zina 28 an nahl ayat 125 29 an-Nahl ayat 125 30 Pasar modal 31 an nisa ayat 29 32 al baqarah ayat 2 33 jual beli 34 sholat 35 Ibrahim 42 36 luqman 13 37 luqman 38 al maidah ayat 3 39 akal 40 al imran 41 an nisa ayat 58 42 QS. Ali Imran (3): 67 43 Pohon 44 al isra ayat 23 45 luqman 34 46 Menuntut ilmu 47 q.s An- nisaa ayat 59 48 Musnad Ahmad 5364 49 Takdir 50 Hud ayat 61 51 yunus 41 52 ali+imran+105 53 al qalam ayat 4 54 Puasa 55 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 56 Al-A’raf+ayat+129 57 al- Baqarah ayat 195 58 hud ayat 13 59 Agama 60 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 61 Ibrahim+ayat+34 62 ikan 63 Ziarah kubur 64 Perang 65 al ahzab ayat 21 66 yusuf 67 maha lembut 68 Rukun Maqam 69 Memaafkan 70 Taubat 71 Khalifah 72 An-Nisa+ayat+8+ 73 al hijr 41 74 al ikhlas ayat 1 75 Lingkungan pendidikan Islam 76 jual beli dan riba 77 Adz-Dzariyat ayat 56 78 surat Yunus ayat 57 79 muslim, bab pakaian (2125) 80 anggota badan tanggu 81 ali imran 97 82 ibrahim 7 83 Surah al baqarah ayat 30 84 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 85 Allah 86 Al-An'am Ayat 165 87 zikir 88 al hijr 94 89 Hadits Abu+daud+35 90 Diganti di akhirat 91 Ibrahim+ayat+32 92 ali imran ayat 185 93 tafsir surat al ma'un ayat 1-3 94 Bani Quraizhah 95 YUNUS 101 96 ikhlas 97 Hadis pasar modal 98 Al+furqon+ayat+1 99 an nisa ayat 9 100 gigi

Hasil pencarian tentang Melihat+diri+sendiri

Setelah mereka melihat apa yang terjadi pada tuhan-tuhan mereka itu, mereka pun berkata bahwa siapa yang...melakukan hal ini terhadap tuhan-tuhan mereka sungguh termasuk orang yang menzalimi diri sendiri dengan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 45
Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat...orang-orang yang beriman berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri...mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 26
Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya..., dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
(Dapatkah mereka menolong kalian) menolak azab yang akan menimpa diri kalian (atau menolong diri mereka...sendiri?")...yaitu menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab?, tentu saja tidak bisa.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 93
Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 76
Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 35
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
(Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.)
Ingatlah (suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela) berhujah untuk membela (dirinya sendiri...) ia tidak menghiraukan selain daripada dirinya sendiri, yaitu hari kiamat (dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan
Jika yang mengikuti mereka hanya orang-orang yang menzalimi diri sendiri, maka kamu akan melihat betapa...kepura-puraan orang munafik, sehingga mereka menyesali keingkaran dan keraguan yang mereka sembunyikan dalam diri
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 130
Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang...Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", kehidupan dunia telah menipu mereka, dan...mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 117
perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri...sendiri, lalu angin itu merusaknya....Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 104
Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa melihat (kebenaran itu...), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 111
(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap...diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka) oleh para malaikat, sedangkan mereka membenci diri...mereka sendiri sewaktu mereka dimasukkan ke dalam neraka ("Sesungguhnya kebencian Allah) kepada kalian...(lebih besar daripada kebencian kalian kepada diri kalian sendiri karena kalian diseru) sewaktu di dunia
Mereka disiksa lantaran kezaliman mereka pada diri sendiri dengan perbuatan durhaka.
Janganlah kalian merasa heran melihat orang-orang kafir yang selalu mengada-ada dalam perbuatan mereka...Mereka memuji diri sendiri dengan mengaku sebagai orang-orang suci.
Orang itu beriman, tetapi kalian menyombongkan diri....Bukankah, dengan begitu, kalian menjadi orang yang paling sesat dan paling zalim terhadap diri sendiri...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang menzalimi diri sendiri dan menentang kebenaran
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 44
tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri...mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 64
kepada kesadaran dan lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri...sendiri)",
Tampakkanlah diri-Mu agar aku dapat melihat-Mu, sehingga kehormatanku semakin bertambah."...Allah berfirman, "Kamu tidak akan sanggup melihat-Ku."...Jika--saat kemunculan-Ku--bukit itu tetap tegar, maka kamu pun bakal mampu melihat-Ku saat Aku muncul...Tatkala Tuhan menampakkan diri-Nya ke bukit, tiba-tiba bukit itu hancur lebur hingga sama rata dengan...Mûsâ sendiri jatuh pingsan tak sadarkan diri menyaksikan peristiwa dahsyat itu.
Hamba saleh itu berkata lagi, "Kalau kamu mengikuti aku, lalu melihat sesuatu yang tidak kau sukai, jangan...bertanya tentang hal itu sebelum aku sendiri menjelaskannya kepadamu."
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 24
Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan
tidak berbuat lalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat lalim kepada diri...mereka sendiri).
Akibat buruk perbuatan dosa hanya akan kembali kepada pelakunya sendiri....Maka, barangsiapa berbuat dosa, berarti telah merugikan diri sendiri dan akan merasakan sendiri akibatnya
Mereka melarang manusia untuk beriman kepada al-Qur'ân, setelah mereka sendiri menjauhinya....Mereka hanya merugikan diri sendiri, tetapi tidak menyadari kejelekan yang mereka kerjakan.
imbalan pahala kepada Ibrahim (kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik) terhadap diri...mereka sendiri.
(Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya) dia tergadaikan, yaitu diazab di...dalam neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri.
Merekalah yang yang menzalimi diri sendiri, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk.
Ataukah mereka tercipta tanpa Pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, sehingga mereka