Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 surga 5 Surat+al+al isra+ayat+36 6 an+nisa+ayat+21 7 Riba 8 Hukum+al+ankabut 9 surat an nisa ayat 135 10 waktu 11 ikhlas 12 shalat 13 tolong menolong 14 Ar rahman 15 al imran 16 surat+An-Najm+ayat+38 17 luqman+ayat+14 18 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 19 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 20 Muslim 21 puasa 22 ali imran 104 23 AL MAIDAH AYAT 3 24 al kahfi ayat 2 25 zakat 26 Allah 27 Surat albakoroh 20_28 28 Zikir 29 surah+al+baqoh+ayat+222 30 QS. Al-Baqarah ayat 124 31 ali imran 97 32 Al maidah ayat 2 33 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 34 wanita 35 Nabi saw 36 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 37 yunus 5 38 dimana Allah 39 hujan 40 hadits shalat 41 Sabar 42 ayat 145 43 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 44 pecahan 45 ular 46 Tajwid+surat+al+anbiya 47 al hajj ayat 78 48 kera 49 ibrahim ayat 7 50 pendidikan 51 Anak allah 52 Jujur 53 Surat an Nisa ayat 142 54 tajwid+al+a-raf+ayat+34 55 Hutang 56 Al hadid ayat 20 57 ali imran 110 58 surah al ikhlas 59 Pendusta 60 at tahrim ayat 6 61 al+maidah+ayat+122 62 ali imran 139 63 Nabi Isa adalah anak Allah 64 Al ahzab ayat 21 65 ali imran 103 66 Surat al isra 67 ali+imran+19 68 Ali Imran 69 Maryam ayat 54 - 65 70 ali imran 190 71 Kisah kaum sodo 72 Ali imran 159 73 yusuf 24 74 Takwa 75 ayat Quran tentang sejarah 76 waris 77 ibrahim 1 78 al baqarah ayat 163 79 Al Qashas ayat 77 80 Ali imran 133 81 Ayat 42 82 unta 83 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 84 Jihad 85 muhammad 35 86 akhlak 87 al hijr ayat 9 88 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 89 Al+hujurat+ayat+56 90 Surat Nuh 91 Al mulk ayat 2 92 Petunjuk 93 ali+imran+146 94 Surat+al+al+isra+ayat+36 95 QS. al-Luqman ayat 10 96 al baqarah ayat 2 97 yusuf 87 98 tauhid 99 an-nisa ayat 124 100 luqman ayat 12

Hasil pencarian tentang Menasehati+anak

terjemahan ayat Surat Al-'Asr Ayat 3
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran...dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 164
Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan...Dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.)
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap anak-anak...laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 13
dan anak-anak yang selalu bersama dia,
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 40
Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 17
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 149
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan...dan untuk mereka anak laki-laki,
Tanyakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, apakah Tuhanmu, bukan mereka, memiliki anak-anak perempuan...dan mereka, bukan Tuhanmu, memiliki anak laki-laki?
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 133
Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 88
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
(Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak dan anak-anak).
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
("Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah -anak -perempuan?").
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam