Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Hadist tentang muamalah 4 riba 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 al ahzab ayat 21 11 ali+imran+191 12 Hadits Muslim 13 an nisa ayat 58 14 ali+imran+190 15 Ali imran 31 16 al baqarah ayat 30 17 pinjaman 18 Menuntut ilmu 19 Hadis tentang Musa dan khidir 20 Kecurangan 21 al maidah ayat 2 22 adil 23 iman 24 Hukum 25 tanggung jawab 26 Al-Imran 182 27 Hadist tentang mu'amlah 28 gunung 29 Surat+al+ghafir+ayat+60 30 ibrahim 31 Surat+al+ghafir+ayat+40 32 ali imran ayat 7 33 at tahrim ayat 6 34 khalifah 35 pendidikan 36 jual beli 37 al+maarij+ayat+35 38 akhlak 39 al anfal ayat 2 40 annisa ayat 9 41 al hujurat ayat 9 42 surat+al hijr+AYAT+36 43 zakat 44 al ankabut ayat 51 45 Al hasyr ayat 7 46 al baqarah ayat 4 47 Al+maidah+ayat+135 48 al baqarah ayat 285 49 Sabar 50 Ar Rahman 51 Sedekah 52 zabur 53 an nisa ayat 59 54 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 55 yusuf ayat 87 56 Pemerintahan 57 ikhlas 58 pemimpin 59 surat+ibrahim+AYAT+44 60 Az Zariyat ayat 56 61 Tentang masjid 62 ali imran 7 63 Pinjaman uang 64 An nisa ayat 4 65 Tolong menolong 66 Hadits tentang filsafat 67 Niat 68 nikah 69 al maidah ayat 3 70 al+maarij+ayat+32 71 ilmu 72 an nahl ayat 72 73 Anggur 74 al+maarij+ayat+30 75 ali imran 190 76 al ikhlas 77 al baqarah ayat 2 78 Al-Baqarah ayat 151 79 yusuf 87 80 ali imran 92 81 tentang murabahah 82 2154 hadist muslim 83 an nisa ayat 1 84 Surat+Ibrahim+Ayat+52 85 bertakwa+sembah+manusia 86 Surah al-qasas ayat 26 87 Surat Al lkhlas 88 al+maarij+ayat+39 89 ALI IMRAN AYAT 110 90 puasa 91 Zikir 92 surat al ikhlas 93 ibrahim 7 94 ali Imran 186 95 surat+ibrahim+AYAT+42 96 Surat Annahl 69 97 an-nisa ayat 29 98 Maryam 99 ALI IMRAN 12 100 sihir

Hasil pencarian tentang Menerima+harta+dengan+nafsu+serakah

Tetapi kebanyakan mereka memang tidak menyukai kebenaran karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsu...mereka sehingga membuat mereka tidak menerima keimanan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan juga, mujahidin itu tidak mengeluarkan harta, baik kecil maupun besar, dan juga tidak bepergian di...Dengan demikian, mereka menerima pahala terbaik yang berhak diterima oleh orang-orang yang mengerjakannya
sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka) atas diri mereka, dan anak-anak serta harta...benda mereka (dan orang-orang kafir akan menerima hal yang seperti itu) yaitu mereka akan menerima akibat-akibat...yang sama dengan apa yang telah diterima oleh orang-orang kafir sebelum mereka.
Pertama, golongan yang menerima dan menyambut baik ajakan Allah, Sang Pencipta dan Pengatur....Kedua, golongan yang tidak mau menerima ajakan Tuhan yang telah menciptakan mereka....harta itu--dari akibat buruk yang mereka rasakan itu....Tetapi, dari mana mereka dapat memiliki harta sebanyak itu?...Oleh karena itu, mereka memiliki perhitungan jelek yang berakhir dengan neraka jahanam.
(Dan kalian memakan harta pusaka) harta peninggalan (dengan cara mencampur-aduk) tanpa segan-segan lagi..., maksudnya kalian mencampur-baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian;...atau kalian mencampur-baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri.
Sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara- saudara setan...Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan...harta secara tidak benar.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang munafik yang hendak menyembunyikan kemunafikan mereka dengan...menyedekahkan harta mereka untuk berjihad dan untuk kepentingan lain, "Infakkanlah apa yang kalian cintai...secara suka rela atau dengan terpaksa....Allah tidak menerima perbuatan kalian yang dicemarkan rusak oleh sikap munafik.
Wahai Rasul, ingatkanlah orang-orang yang tertipu dengan harta benda dan kekuasaan mengenai kematian...Allah telah mengirim Mûsâ kepada mereka dengan mukjizat yang jelas, yang menunjukkan kebenarannya....Kemudian, dengan sikap sombong, mereka mendustakannya dan enggan untuk menerima seruannya....Mereka tidak akan dapat mengungguli kekuasaan Allah dengan berusaha menghindari azab-Nya.
(Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir) memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap...mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad yang besar).
Mereka mendustakan rasul-rasul dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap perkara akan berakhir...dengan ketetapannya masing-masing.
Diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar....Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. (1) Untuk mendapatkan harta saudaranya...itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi...Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan...wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya. }
Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang melampaui batas dengan melakukan kemusyrikan dan terbuai...oleh syahwat dan hawa nafsu yang rendah.
Allah memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, "Hai Dâwûd, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu...Oleh karena itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat Kami....Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah....Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab
("Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian membuat aku terhina.") dengan niat kalian yang ingin...melampiaskan nafsu homo kalian terhadap mereka itu.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan...dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya....Bagian cucu sama dengan bagian anak seperti di atas....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda...mereka, yang mengharapkan tambahan harta dan perkenan Allah, dan yang menolong Allah dengan jiwa dan...harta mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 53
Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada...kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian...yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri..., mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini...ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan...tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 20
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
Pemilik harta berhak menetapkan wasiat yang baik sepertiga dari harta peninggalan sebagai pengganti dari...Bila tidak, seluruh harta dibagikan kepada yang berhak menerima...., kakek, walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit....Maka, dengan demikian, keadilan diukur sesuai dengan kebutuhan....Wanita juga berhak menerima.
Ia adalah salah seorang kaum Mûsâ yang bersikap sombong kepada mereka dengan diri dan hartanya....dengan berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan harta bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta...Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda."...diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw. telah tertipu oleh harta...Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta
Apakah mereka yang mengetahui Pencipta dan Pemeliharanya dengan jelas lalu menaati-Nya itu sama dengan...mereka yang dihiasi dengan perbuatan buruk dan mengikuti hawa nafsu setiap kali melakukan atau tidak
Kalian dan bapak- bapak kalian memberinya nama sesuai dengan hawa nafsu buruk....Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari fitrah yang benar.
Lalu Tuhan memilihnya dengan menerima tobatnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
Janganlah kalian kurangi apa yang menjadi hak orang lain, dan jangan pula membuat kerusakan di muka bumi dengan...membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu yang rendah.
sesungguhnya Engkau telah memberi Fir'aun dan orang-orang dekatnya perhiasan dan kemewahan dunia berupa harta...Tetapi dengan adanya nikmat-nikmat itu, mereka semakin terpuruk dalam kesesatan dan menyesatkan orang...Maka musnahkanlah harta kekayaan mereka dan biarkanlah mereka dalam kegelapan hati sehingga tidak dapat...menerima petunjuk untuk beriman sampai suatu saat nanti mereka akan lihat sendiri azab menyakitkan yang
Kemudian Kami mengutus rasul-rasul kepada mereka untuk memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan wahyu...Tabiat manusia yang berpotensi untuk menerima kebaikan dan keburukan adalah penyebab berkuasanya keburukan..., hawa nafsu dan godaan setan kepada sebagian mereka....Kalau bukan karena ketetapan terdahulu dari Tuhanmu dengan menangguhkan perkara orang kafir itu denganmu
Wanita-wanita yang dijatuhi talak suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan...Harta itu diberikan dengan cara yang terbaik dengan melihat kondisi finansial suami.
Sesungguhnya penyelewengan dan kekufuran mereka itu tidak lain disebabkan oleh nafsu duniawi....Adapun kelebihan orang-orang kafir dalam harta dan perhiasan dunia tidak berarti mereka lebih utama....Dari itu, ada yang diuji dengan rezeki yang berlimpah, sementara yang lain dicoba dengan rezeki amat