Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 tafsir surat al a 7 rezeki 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 ali imran 13 al maidah ayat 2 14 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 15 penciptaan manusia 16 al maidah ayat 3 17 Doa nabi adam 18 Al Anfal ayat 39 19 rumput rumputan 20 hewan 21 umrah 22 Sholat 23 Berpuasa 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Yunus 57 26 al lahab 27 Al baqarah ayat 183 28 al maidah ayat 32 29 al hujurat ayat 13 30 al-baqarah ayat 183 31 al maidah ayat 1 32 ali imran 190 33 an nisa ayat 58 34 Bumi 35 langit 36 ibrahim 37 Ali Imran 185 38 doa ziara kubur 39 Takwa 40 maryam+20 41 hati 42 ali+imran+190 43 surat+al-'alaa+ayat+2 44 Bersyukur 45 Allah berbicara kepada nabi muhammad 46 al anam ayat 141 47 Thalut sungai 48 Ad dhuha ayat 2 49 RUMPUT 50 Riba 51 surat Al baqarah ayat 183 52 yusuf 53 al-baqarah+ayat+186 54 Anjing 55 Saham 56 Tafsir surat alfatihah 57 yunus 62 58 kasih sayang 59 al baqarah ayat 155 60 Imran 61 hadist tentang qunut shubuh 62 ilmu tumbuh tumbuhan 63 al maidah ayat 5 64 ali imran 31 65 alam 66 yunus 40 67 kerajaan 68 al anfal ayat 11 69 ibrahim ayat 40 70 sikap 71 yunus 38 72 Hadis tentang qunut 73 Quran 74 dikembalikan 75 Kematian 76 surat al baqoroh 77 mudatsir+ayat+5 78 AR RUM AYAT 50 79 luqman 13 80 utusan 81 al hujurat ayat 10 82 Al+hujurat+ayat+56 83 ar rahman 84 Al+ahzab+ayat+65 85 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 86 at tahrim ayat 6 87 ali imran 159 88 Surat al an am 89 al-mujadalah ayat 11 90 ali imran 110 91 cinta 92 an nisa ayat 29 93 Harta 94 zina 95 Ali+Imran+159 96 ali+imran+113 97 ibrahim 32 98 maryam+21 99 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 100 pohon

Hasil pencarian tentang Mereka+itulah+yang+tetap+mendapat+petunjuk+dari+Tuhan+mereka,+dan+merekalah+orang-orang+yang+beruntung.+

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 5
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 5
Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang...beruntung.
(Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya dan mereka itulah orang-orang yang...beruntung) yakni orang-orang yang memperoleh keberuntungan.
(Mereka itulah yang mendapat selawat) artinya ampunan (dari Tuhan mereka serta rahmat) atau nikmat (dan...merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk) ke arah yang benar.
(Merekalah), yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas (yang beroleh petunjuk...dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung) yang akan berhasil meraih surga dan terlepas...dari siksa neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka...dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 157
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang...yang mendapat petunjuk.
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya....(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
(Barang siapa yang berat timbangannya) karena amal-amal kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang...mendapat keberuntungan) yakni orang-orang yang beruntung.
Orang-orang Mukmin yang selalu berbuat kebajikan dalam setiap perbuatan mereka itu selalu mendapatkan...petunjuk dari Tuhan mereka....Hanya mereka sendirilah yang benar-benar beruntung.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 82
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah...yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 18
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian..., serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah..., maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 178
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang...disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.
(Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan) tidak mencampurkan (keimanan mereka dengan kelaliman...) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan...Muslim (mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan) dari siksaan (dan mereka itu adalah orang-orang...yang mendapat petunjuk.)
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang...disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 88
Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka....Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Orang-orang yang mengingkari Allah dan rasul-rasul-Nya serta mengingkari ayat-ayat yang diturunkan kepada...mereka sebagai petunjuk kebenaran, hanya merekalah yang mendapat siksaan yang pedih di dalam neraka
(Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir anak-anak...sungai, kekal mereka di dalamnya) menjadi hal artinya ditakdirkan kekal jika mereka beruntung memasukinya...(dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal) artinya pahala bagi orang-orang yang mengerjakan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 61
mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 104
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang...ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 53
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari...Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan...ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami).
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 54
dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu...lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk...bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
Orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan...akan memberi mereka ketakwaan yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 38
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang...yang dalam perjalanan....Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 16
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah...nafkah yang baik untuk dirimu....Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung
(Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan...hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut) kepada seorang pun (selain...kepada Allah, maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk).
(Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka....Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan) di dunia dan di akhirat (dan mereka itu pulalah...orang-orang yang beruntung) orang-orang yang mendapatkan keberuntungan.
Itulah perangai orang-orang munafik....Adapun Rasulullah saw. dan orang-orang yang bersamanya beriman kepada Allah, telah berjuang dengan mengorbankan...harta dan jiwa demi mendapat keridaan Allah dan demi menegakkan agama-Nya....Hanya merekalah yang akan memperoleh kebaikan dunia berupa kejayaan, kemenangan dan amal saleh....Dan hanya mereka pulalah yang memperoleh keberuntungan.
(Mereka itulah) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya...telinga mereka) dari mendengarkan perkara yang hak (dan dibutakan-Nya mata mereka) dari jalan petunjuk
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 8
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka...itulah orang-orang yang beruntung.