Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 Nabi ismail 4 puasa 5 surat al qadr 6 ramadhan 7 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 8 Bumi 9 surat+an-an'am+ayat++121 10 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 11 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 12 surat al-'ankabut ayat 33 13 BIDARA 14 Menunggu 15 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 16 Langit 17 kematian 18 Ibnu Majah 987 19 Lembut 20 ilmu 21 luqman 22 at tahrim ayat 6 23 Munafik 24 Surat+Al+ikhlas 25 pemimpin 26 ibnu majah 27 surat+an nisa+ayat+11 28 al baqarah ayat 30 29 Malu 30 Surat Al-baqarah ayat 237 31 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 32 surat al an'am ayat 21 33 Al Hujurat ayat 13 34 Taha ayat 10 35 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 36 al baqarah ayat 45 37 surah an nisa ayat 7 38 Sabar 39 surah al mu'minun ayat 12-14 40 harta 41 iman 42 al+ahzab+ayat+70 43 perempuan 44 Surat yaasin ayat 68 45 al+alaq+ayat+4 46 ali imran 190 47 hud ayat 6 48 al+alaq+ayat+5 49 al ikhlas 50 surat+al-baqarah++ayat+233 51 Hadits Ahmad Nomor 15455 52 berbuat baik 53 al baqarah ayat 216 54 al anfal ayat 29 55 Zina 56 al+maun+ayat+3 57 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 58 rahmat 59 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 60 Q.S Yunus ayat 41 61 al+maun+ayat+2 62 ayat-ayat tentang lautan 63 ali imran 159 64 ali imran 65 Hadits Abu Daud Nomor 60 66 Ibrahim 7 67 Sisi Allah 68 al+hijr+ayat+9 69 Hukum+tajwid+an+nisa+ayat+18 70 Abu daud 4547 71 allah menebarkan rejeki 72 suhu tubuh 73 Maha Mendengar 74 matahari 75 yusuf 31 76 allah 77 surat al a'raf ayat 54 78 Datangnya penyakit 79 burung 80 Ayat+120+albaqarah 81 al baqarah ayat 177 82 Alasan yakub menyuruh masuk ke pintu yg lain 83 an nisa ayat 29 84 kerusakan+bumi+jika+manusia+tidak+menjaganya 85 Palestina 86 manusia 87 albaqarah ayat 129 88 Al-Ahzab ayat 21 89 angin 90 surat an nisa ayat 1 91 al+alaq+ayat+1 92 prinsip waris adat 93 perang berlangsung 7 bulan 94 ali+imran+134 95 Tentang setan 96 tentang cahaya 97 berbeda 98 kenapa langit itu biru 99 Hadits imam Bukhari 4789 100 yusuf+55

Hasil pencarian tentang Mereka+itulah+yang+tetap+mendapat+petunjuk+dari+Tuhan+mereka,+dan+merekalah+orang-orang+yang+beruntung.+

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 5
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 5
Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang...beruntung.
(Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya dan mereka itulah orang-orang yang...beruntung) yakni orang-orang yang memperoleh keberuntungan.
(Mereka itulah yang mendapat selawat) artinya ampunan (dari Tuhan mereka serta rahmat) atau nikmat (dan...merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk) ke arah yang benar.
(Merekalah), yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas (yang beroleh petunjuk...dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung) yang akan berhasil meraih surga dan terlepas...dari siksa neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka...dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 157
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang...yang mendapat petunjuk.
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya....(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 18
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian..., serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah..., maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
Ia pun telah menghalalkan untuk mereka setiap sesuatu yang dapat diterima oleh naluri manusia, dan mengharamkan...Dia juga akan menghilangkan segala beban dan kesulitan yang mereka tanggung sebelumnya....Maka barangsiapa yang membenarkan pesan-pesan suci Tuhan yang dibawanya, mendukung dan membelanya, dan...menjadikan al-Qur'ân sebagai cahaya petunjuk, mereka itulah orang-orang yang beruntung....Sebaliknya, mereka yang ingkar, adalah orang-orang yang merugi."
(Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir anak-anak...sungai, kekal mereka di dalamnya) menjadi hal artinya ditakdirkan kekal jika mereka beruntung memasukinya...(dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal) artinya pahala bagi orang-orang yang mengerjakan
-deskripsi"> Mereka sungguh tertipu karena mereka menggabung antara bersikap buruk dengan...merasa aman di dunia, seakan-akan mereka telah mendapatkan informasi dan jaminan dari Allah, bahwa mereka...tergolong orang-orang yang berbahagia, bahkan mereka menyatakan bahwa diri merekalah yang mendapat petunjuk...sedangkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang sesat dengan mengadakan kedustaan terhadap Allah
Orang-orang Mukmin yang selalu berbuat kebajikan dalam setiap perbuatan mereka itu selalu mendapatkan...petunjuk dari Tuhan mereka....Hanya mereka sendirilah yang benar-benar beruntung.
(Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan) tidak mencampurkan (keimanan mereka dengan kelaliman...) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan...Muslim (mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan) dari siksaan (dan mereka itu adalah orang-orang...yang mendapat petunjuk.)
(Orang-orang yang telah Kami beri Alkitab) merupakan subjek (sedangkan mereka membacanya dengan bacaan...'hal'; 'haqqa' mendapat baris di atas sebagai mashdar atau maf`ul muthlak, sedangkan yang menjadi khabarnya...ialah, (mereka itulah yang beriman kepadanya)....Ayat ini diturunkan menceritakan segolongan orang yang datang dari Abessinia lalu masuk Islam....mengubahnya dari yang asli (maka merekalah orang-orang yang rugi) disebabkan mereka disediakan tempat
(Barang siapa yang berat timbangannya) karena amal-amal kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang...mendapat keberuntungan) yakni orang-orang yang beruntung.

-deskripsi"> Yakni lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan...petunjuk, bahkan tidak lebih mendapat petunjuk dari umat-umat yang ada, mereka tetap saja sesat seperti...mereka akan diberi taufik kepadanya, akan tetapi muncul dari sikap sombong terhadap kebenaran dan menghias...ucapan mereka dengan tujuan makar dan tipu daya, agar mereka disebut sebagai orang yang berada di atas...kebenaran lagi ingin mencarinya, sehingga orang yang tertipu, akan tertipu kepadanya dan orang-orang
(Tuhan kami!...Adapun maksud dari doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat perhatian mereka ialah soal akhirat...Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada dalam hidayah atau petunjuk Allah hingga beroleh pahala...lalu sabdanya, 'Apabila kamu lihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat mereka itulah yang...beriman padanya, semuanya dari sisi Tuhan kami dan tidaklah yang beroleh peringatan kecuali orang-orang
Orang-orang yang mengingkari Allah dan rasul-rasul-Nya serta mengingkari ayat-ayat yang diturunkan kepada...mereka sebagai petunjuk kebenaran, hanya merekalah yang mendapat siksaan yang pedih di dalam neraka
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 82
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah...yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Itulah perangai orang-orang munafik....Adapun Rasulullah saw. dan orang-orang yang bersamanya beriman kepada Allah, telah berjuang dengan mengorbankan...harta dan jiwa demi mendapat keridaan Allah dan demi menegakkan agama-Nya....Hanya merekalah yang akan memperoleh kebaikan dunia berupa kejayaan, kemenangan dan amal saleh....Dan hanya mereka pulalah yang memperoleh keberuntungan.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 53
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari...Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan...ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami).
(Sesungguhnya Kamu hanya dapat memperingati) yakni akan dapat mengambil manfaat dari peringatanmu (orang...yang mau mengikuti peringatan) petunjuk Alquran (dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun...Dia tidak melihat-Nya) yakni ia tetap takut kepada-Nya sekalipun ia tidak melihat-Nya....(Maka berilah ia kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia) yaitu mendapat surga.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 54
dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu...lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk...bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
Kemudian Hûd berkata kepada mereka, "Apakah kalian heran dan merasa aneh dengan kedatangan peringatan...berupa kebenaran melalui salah seorang di antara kalian yang mengingatkan akibat buruk dari perbuatan...Lalu Hûd menunjukkan musibah yang diderita orang-orang terdahulu yang mendustakan dan mengingatkan nikmat...Allah kepada mereka dengan berkata, "Ingatlah ketika Tuhan menjadikan kalian pewaris negeri setelah...Itulah nikmat yang semestinya harus membuat kalian beriman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 178
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang...disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang...disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi).
Akan tetapi mereka tetap mempertahankan sikap keras kepala mereka dan masing-masing kelompok menganggap...Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani..., sebab kedua agama itu telah diubah, dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan...Kami hanya akan menjadi pengikut agama Islam yang menghidupkan ajaran Ibrâhîm secara murni dan suci."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 125
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan...cara yang baik....Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah...yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

-deskripsi"> Padahal sesungguhnya merekalah orang-orang yang mulia dan menggunakan...akalnya, sebaliknya para pemuka itulah orang-orang yang hina dan kurang akal karena mengikuti setan...yang durhaka, menjadikan tuhan dari batu dan pohon yang keadaannya lebih lemah dari mereka, di mana mereka...Siapakah yang lebih hina dan kurang akal dari orang yang seperti ini keadaannya?...Padahal sesungguhnya mereka yang berdusta, karena mereka telah melihat ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran