Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 berteman di jalan allah 3 al Muthoffifin ayat 18 4 Al Maidah ayat 2 5 Haji 6 riba 7 an nahl ayat 125 8 al ahzab ayat 21 9 Maryam 10 darah 11 hewan 12 al maidah ayat 38 13 Luqman 14 Tidak dapat berkata apa-apa 15 Menuntut ilmu 16 Hadits Muslim Nomor 3444 17 belajar 18 yusuf 19 surah yunus ayat 57 20 anak 21 al ankabut ayat 45 22 Mahram nikah 23 surat an-nisa 24 al imron+ayat+110 25 Tuhan 26 Ali Imran 27 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 28 al maidah ayat 8 29 al hujurat ayat 13 30 ali imran 110 31 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 32 An nisa ayat 58 33 Bergelimang dosa 34 al+insyirah+ayat+5 35 ra'd ayat 2 36 al+insyirah+ayat+6 37 hadits abu Daud 1378 38 Surat Ar-Rad ayat 11 39 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 40 Ali Imran ayat 26. 41 hadits mencatat transaksi 42 hadist tentang kesadaran lingkungan 43 YUNUS 44 Al imran 45 ibrahim 46 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 47 Surat Al antabul ayat 20 48 al jumuah ayat 10 49 Ali imran 104 50 Yunus 59 51 al anaam ayat 151 52 musa 53 bekerja 54 pikun dan beruban 55 dalil sumpah 56 Ahmad 57 pendidikan 58 quraisy ayat 2 59 adz zariyat ayat 49 60 Menikahi aisyah 61 Bahaya putus asa 62 Almaidah+ayat+5 63 surat ar-ra'd ayat 11 64 doa nabi yunus 65 Surat ali imron 103 66 al mumtahanah ayat 8 67 al-Hujarat ayat 10 68 Ayat 11 69 maryam 95 70 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com 71 Al-Jaatsiyah ayat 13 72 al araf ayat 179 73 fatwa akad musyarakah 74 Tak bergerak tanpa seizin allah 75 sapi 76 Dari Aslam mantan budak Umar bin Khattab, bahwa: "Umar bin Khattab mewajibkanjizyah pada Warga penghasil emas sebesar empat dinar dan para penghasil perak sebesar empat puluh dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu 77 cinta 78 ibnu+majah no 2434 79 Ali Imran ayat 185 80 Ilmu 81 al baqarah ayat 267 82 al baqarah ayat 30 83 sejarah surat an-nisa 84 Menghidupkan lebih mudah dari menciptakan 85 an-nahl ayat 90 86 yunus ayat 62 87 al isra ayat 32 88 jibril 89 surah at-talaq ayat 2-3 90 ali+imran+ayat+160 91 ali imran ayat 13 92 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+83 93 al baqarah ayat 197 94 Bagaimana berdakwah yang sesuai bahasa kaumnya 95 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13 96 bumi 97 Hadist+ahmad+16245 98 yunus ayat 3 99 ali imran ayat 104 100 “Akulah+Jibril”

Hasil pencarian tentang Mujadalah+ayat+11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ


11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika keluar dari hal tersebut, maka ia bukanlah mujadalah (berdebat) tetapi sebagai miraa' (debat kusir
-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan Allah sekali-kali...Al Munaafiquun: 11).

Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
[[93 ~ ADL-DLUHA (WAKTU DUHA) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dibuka dengan sumpah demi dua...Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini mengajak untuk menghormati anak yatim, tidak menghardik orang yang
[[101 ~ AL-QARI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dimulai dengan memberitakan
[[100 ~ AL-'ADIYAT (KUDA-KUDA PERANG YANG BERLARI CEPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Di awal surat
Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya (lihat surah Ibrahim: 11...Padahal tidak ada seorang rasul pun kecuali Allah telah menampakkan melalui kedua tangannya ayat-ayat
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...(Q.S. 11 Hud, 36).

-deskripsi"> Yakni ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan mana yang benar dan mana...Pertanyaan ini telah dijawab Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat yang lain, “Rasul-rasul mereka...Ibrahim: 11) Mereka yang menolak seruan rasul karena alasan demikian sesungguhnya sama saja hendak mencegah
langit ada seperti asap, hal itu karena penderitaan yang menimpanya, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...Inilah azab yang pedih.” (Ad Dukhan: 10-11) Maka orang itu mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi...Sesungguhnya engkau benar-benar lantang.” Maka Beliau meminta hujan, lalu mereka diberi hujan, maka turunlah ayat...mereka kembali kepada keadaan mereka ketika senang sebelumnya, lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...p>-deskripsi"> Para mufassir berbeda pendapat tentang maksud dukhan (asap/kabut) di ayat
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah.
[[62 ~ AL-JUMU'AH (HARI JUMAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Surat ini diawali dengan berita bahwa
kerena mereka tidak beriman.” (2) Golongan yang menerima peringatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat...11 dalam surah Yaasiin ini.
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...disimak, sebagai pertanda bahwa al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya
Di dalam kedua surga itu terdapat pula aneka ragam buah-buahan, kurma dan delima. (1) (1) Ayat ini secara...Perasan buah delima ini juga mengandung kadar gula yang cukup, sekitar 11%, untuk mempermudah pembakaran
[[63 ~ AL-MUNAFIQUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Di dalam surat ini terkandung
Hijriah, sedangkan wafatnya Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pada bulan Rabi’ul Awwal pada tahun ke-11
seseorang, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak akan memberi tangguh lagi (lihat surat Al Munafiqun: 11
mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11
memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah Ibrahim: 11
memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah Ibrahim: 11
Fathir: 11)

-deskripsi"> Besar atau kecil.
bersabar sebagaimana dalam firman-Nya "wa may yu'min billah yahdi qalbah" (lihat surat At Taghaabun: 11
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.