Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 al mujadalah ayat 11 4 syirik 5 rumah 6 ali imran 7 al+kautsar+ayat+1-2 8 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 9 Ruhul 10 al baqarah ayat 275 11 manusia 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 Dua masa 14 Surah+Al+A'raf+ayat+ 15 al quran adalah petunjuk 16 kurban 17 MARYAM 18 harun 19 musibah 20 AL HUJURAT AYAT 13 21 Iman 22 luqman 23 Disebabkan 24 Jihad 25 al waqiah ayat 63 26 Jahe 27 Muslim 28 bala' 29 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 30 ikhlas 31 hadist tentang perilaku konsumen 32 surat abasa 33 Al+Kautsar+ayat+2 34 sabar 35 al ahzab ayat 70 36 surah al-maidah ayat 8 37 Al Isra ayat 73 38 cemas 39 Hati 40 al imran 159 41 ali imran ayat 191 42 Berdebat 43 an nisa ayat 29 44 ALI IMRAN 14 45 al baqarah ayat 2 46 Makanan 47 al-ikhlas 48 ali imran 104 49 al imran 50 al hasyr ayat 7 51 Haji 52 azab 53 berserah diri 54 al hujurat ayat 12 55 mendidik anak sesuai zaman 56 Al-Imran (3 : 130) 57 ibrahim 37 58 surat+al+imranayat+110 59 Jika allah menganugerahi rahmat 60 al ikhlas 61 sumber daya alam 62 Ta ha+ayat+14 63 Sholat 64 Al-Imran ayat 130 65 Ilmu 66 ibrahim ayat 7 67 Surat an nur 68 HR muslim 69 Menuntut ilmu 70 Surat Ali imran ayat 64 71 surah+al-an'am+ ayat 14 72 al imran (3): 118-119 73 al maun ayat 7 74 Surat+Fatir+Ayat+45 75 Al-Ankabut ayat 57 76 QS.An-Nahl ayat 89 77 yusuf 72 78 ali imran 102 79 Ar rum ayat 41 80 Semut 81 albaqarah ayat 221 82 nahl+ayat+61 83 al+maidah+ayat+8 84 al ahzab ayat 59 85 Hadits menghindari syahwat dunia 86 Surat+An-Nisa+ayat+59 87 al isra ayat 36 88 an nisa ayat 43 89 surah al Maun beserta terjemahan 90 Surat Al-Baqarah Ayat 256 91 al hujurat ayat 6 92 al+imran+27 93 Mengawasi 94 an-naziat+ayat+15 95 Kafir 96 ujian 97 al baqarah ayat 81 98 sunat perempuan 99 Azan maghrib 100 Al anfal ayat 2

Hasil pencarian tentang Nabi+diutus+untuk+semua+manusia

Ajari dan arahkanlah manusia, wahai Nabi, dengan al-Qur'ân....Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian akan azab yang ditimpakan jika...Sebagaimana aku pun diutus untuk menyampaikan kabar gembira akan pahala yang kalian dapatkan bila kalian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.'...Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.'...Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.'...ia telah dianugerahi separuh daripada semua keelokan....Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.'
-deskripsi"> Sebagaimana kaum mukmin beriman, mereka beriman kepada semua nabi yang diutus...dan semua kitab yang diturunkan, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam...sekali disebutkan "beriman kepada hari akhir", karena beriman kepadanya dapat mendorong orang mukmin untuk...

-deskripsi"> Mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menambah kebaikan dan
manusia kembali dari kematian....Semua perkataan dan perbuatan mereka tercatat di dalam buku yang terjaga....Selanjutnya, di akhir surat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk tabah dalam menghadapi...hari kebangkitan, hiburan bagi Rasul bahwa ia diutus sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang Mukmin...memberi peringatan kepada manusia dengan al-Qur'ân.
manusia kembali dari kematian....Semua perkataan dan perbuatan mereka tercatat di dalam buku yang terjaga....Selanjutnya, di akhir surat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk tabah dalam menghadapi...hari kebangkitan, hiburan bagi Rasul bahwa ia diutus sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang Mukmin...memberi peringatan kepada manusia dengan al-Qur'ân.
Itu semua akibat perbuatan zalim, kekafiran dan rencana jahat mereka untuk mencelakakan nabi yang diutus
-deskripsi"> Dalam ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan manusia untuk memuji-Nya...dan bersyukur kepada-Nya karena Dia telah mengutus Nabi yang ummi sebagai pemberi kabar gembira dan...Demikian pula memerintahkan mereka untuk tidak kafir kepada Beliau seperti yang dilakukan Fir’aun yang...kafir kepada Nabi Musa ‘alaihis salam yang diutus-Nya kepadanya saat ia mengajak Fir’aun menyembah
-deskripsi"> Sebagaimana Kami telah mengutus para nabi sebelummu....

-deskripsi"> Yang kepada mereka diutus pula para rasul....

-deskripsi"> Mereka mengatakan saat diperintahkan untuk sujud kepada Tuhan Yang Maha...” Mereka tidak membalas rahmat dan ihsan-Nya -yang salah satunya adalah dengan diutus-Nya rasul dan...

-deskripsi"> Dalam semua urusanku.
-deskripsi"> Untuk menentang Nabi Nuh ‘alaihis salam dan memperingatkan kaumnya agar...

-deskripsi"> Yakni, maksudnya mengaku nabi adalah agar dia berada di atas kamu dan...dengan manusia kecuali jika ia menjelma menjadi manusia....Kalau pun sebelumnya tidak diutus rasul, maka kemungkinan sebelum mereka berada di atas petunjuk sehingga...tidak perlu diutus rasul, dan jika tidak demikian, maka hendaknya mereka memuji Tuhan mereka dan bersyukur
para tabiin; disebutkannya para sahabat secara khusus pada ayat sebelumnya merupakan dalil yang cukup untuk...membuktikan keutamaan para sahabat karena mereka dapat bertemu langsung dengan Nabi saw. yang diutus...jauh lebih besar daripada orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka di antara orang-orang yang Nabi...pun diutus kepada mereka, dan mereka beriman kepadanya baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin
Sebelum mereka, telah banyak umat yang mendustakan para rasul, seperti kaum Nabi Nûh, penduduk Rass,...kaum Tsamûd, kaum 'Ad, Fir'aun, kaum Nabi Lûth, penduduk Aykah, dan kaum Tubba'....Mereka semua telah mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka.
Sebelum mereka, telah banyak umat yang mendustakan para rasul, seperti kaum Nabi Nûh, penduduk Rass,...kaum Tsamûd, kaum 'Ad, Fir'aun, kaum Nabi Lûth, penduduk Aykah, dan kaum Tubba'....Mereka semua telah mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka.
Sebelum mereka, telah banyak umat yang mendustakan para rasul, seperti kaum Nabi Nûh, penduduk Rass,...kaum Tsamûd, kaum 'Ad, Fir'aun, kaum Nabi Lûth, penduduk Aykah, dan kaum Tubba'....Mereka semua telah mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka.
pada malam Beliau berisraa’-mi’raj dikumpulkan para rasul kepada Beliau, lalu Beliau diperintahkan untuk...para mufassir berkata, “(Maksudnya) bertanyalah kepada orang-orang mukmin dari Ahli Kitab yang para nabi...diutus kepada mereka, bukankah para rasul datang membawa tauhid?...” Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dalam semua riwayat, Mujahid, Qatadah, Adh Dhahhak, As Suddiy, Al...ar salnaa ilaihim qablaka rusulanaa.”

-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan bahwa semua
secara umum, dan dari para rasul ulul ‘azmi secara khusus untuk menegakkan agama Allah dan berjihad...di jalan-Nya, dan bahwa jalan ini adalah jalan yang dilalui para nabi terdahulu sampai diakhiri oleh...penutup para nabi, yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam....Dia juga memerintahkan manusia untuk mengikuti mereka....

-deskripsi"> Yakni agar mereka semua beribadah kepada Allah dan mengajak manusia
Menurut Syaikh As Sa’diy, Tubba’ adalah semua raja Yaman di zaman dahulu sebelum Islam, kaum Tubbaâ...

-deskripsi"> Mereka semua mendustakan para rasul yang diutus Allah, maka mereka berhak...mendapatkan ancaman Allah dan hukuman-Nya, sedangkan kamu wahai orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad...tidaklah lebih baik dari mereka, dan para rasul mereka tidaklah lebih mulia di sisi Allah dari rasul yang diutus...

-deskripsi"> Yakni sudah mesti azab turun kepada mereka semua.
Melalui kitab suci yang ada pada mereka, orang-orang Ahl al-Kitâb mengetahui bahwa akan muncul seorang nabi...Hal itu semestinya membuat mereka percaya ketika nabi itu benar-benar telah diutus....Tetapi, ketika seseorang dari kalangan mereka diangkat untuk menjadi rasul utusan Allah, dan diperkuat...Kelak, di akhirat, mereka semua akan hidup abadi dalam api neraka....Balasan yang disediakan untuk mereka adalah kehidupan abadi di dalam surga dan kepuasan dengan apa yang
beralih kepada ancaman atas orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Yang Mahakuasa, dan hiburan untuk...Nabi Muhammad saw. dari pendustaan kaumnya dengan mengatakan bahwa perlakuan seperti itu juga dialami...Kisah ketujuh nabi ini, jika dicermati, mencerminkan kesatuan pokok-pokok dasar dakwah seluruh rasul...yang diutus kepada umat manusia....Untaian katanya tersusun dari huruf-huruf sejenis itu, yang masih dalam kemampuan manusia.
Sebelum kamu pun, setiap kali seorang rasul atau seorang nabi membacakan sesuatu untuk mengajak mereka...kepada kebenaran, semua rasul itu dihalangi oleh setan-setan manusia yang membangkang....Setan-setan itu bermaksud untuk menggagalkan dakwah, membuat keragu-raguan dalam sesuatu yang dibacakan...itu, dan akhirnya membuat seruan nabi atau rasul itu tidak ada harapan untuk dipenuhi....Dia yang Mahatahu akan keadaan dan tipu daya manusia lagi Mahabijaksana untuk meletakkan segala sesuatu
(Dan Kami abadikan) Kami lestarikan (untuk Nuh itu) pujian yang baik (di kalangan orang-orang yang datang...kemudian) yakni para nabi dan semua umat manusia hingga hari kiamat.
masyi’ah (kehendak)-Nya, dan bahwa jika Dia menghendaki tentu Dia kirim seorang rasul di setiap kota untuk...memberi peringatan, akan tetapi hikmah dan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam...dan kepada manusia menghendaki untuk mengutus Beliau kepada semua manusia; baik yang berkulit putih,...hitam, coklat maupun yang berkulit merah, baik bangsa Arab maupun selainnya, manusia dan jinnya.
-deskripsi"> Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk bersabar agar Beliau dapat memperoleh...

-deskripsi"> Dalam ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa...sallam dengan menyatakan bahwa orang-orang musyrik yang mendustakan Nabi, pada hakekatnya adalah mendustakan...Allah, karena Nabi itu diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah.
(Maka karena itu) karena ajaran tauhid itu (serulah) manusia, hai Muhammad (dan tetaplah) berpegang teguh...tauhid (sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka) yang membujukmu untuk...meninggalkan ajaran tauhid (dan katakanlah, "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan...(Tidak ada pertengkaran) persengketaan (antara kami dan kalian) ayat ini diturunkan sebelum nabi diperintahkan...untuk berjihad melawan mereka (Allah mengumpulkan antara kita) pada hari semua manusia dikembalikan
Namun tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya selain Dia, malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus...Hikmah adanya kiamat adalah agar amal manusia selama di dunia diberikan balasan dan agar keadilan tegak
(Mereka menjawab, "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa) orang-orang kafir, yang dimaksud...adalah kaum Nabi Luth, untuk membinasakan mereka.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menunjuki kalian jalan kebenaran....Dan aku selalu bersikap amanah terhadap risalah Allah ini dengan menyampaikan kepada kalian semua yang
(Berkatalah ia) Nabi Musa, ("Waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya) yakni hari...dan kaumnya, yang pada hari itu mereka berhias diri dan berkumpul-kumpul (dan hendaklah dikumpulkan manusia...) semua penduduk negeri Mesir dikumpulkan (pada waktu matahari naik sepenggalah") untuk menyaksikan apa
-deskripsi"> Kaum Nuh dikatakan mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka...hanya Nabi Nuh ‘alaihis salam, karena barang siapa yang mendustakan seorang rasul, sama saja mendustakan...semua rasul, karena yang dibawa para rasul adalah sama dalam hal ushulnya (pokok-pokok agamanya) meskipun
Ketiga rasul itu pun berkata, "Sesungguhnya kami diutus untuk kalian semua."
(Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi) kekuasaan yang maha tinggi (di atas semua hamba-Nya dan...diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga) yaitu para malaikat yang mencatat semua amal perbuatanmu...dalam qiraat lainnya dibaca tawaffahu (oleh utusan-utusan Kami) yakni para malaikat yang ditugaskan untuk...melalaikan kewajibannya) tidak pernah berlaku sembrono terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka untuk