Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Al isra ayat 23 7 Menghalangi masjid 8 hari raya 9 makanan 10 Aisyah 11 hutang 12 Zakat 13 pengusiran 14 al+baqarah+ayat+21 15 sabar 16 Al ikhlas 17 puasa 18 ALI IMRAN 102 19 nikah 20 kesedihan 21 Kiamat 22 Surat Al An'aam ayat 141 23 ikhlas 24 penyakit 25 Riba 26 Mendatangi neraka 27 ali imran 104 28 Penerus nabi Muhammad Saw 29 yusuf+105 30 Ibrahim 31 Injil 32 Berkah 33 Al Baqarah ayat 245 34 neraka 35 Bahasa 36 al ankabut ayat 2 37 Surat Al kafirun 38 Sholat iedul fitri 39 zabur 40 Puasa syawal 41 ALLAH 42 ali imran 159 43 Menyesatkan 44 kawin 45 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 46 Al Baqarah ayat 275 47 Iblis 48 annisa ayat 22 49 hadits Muslim Nomor 1688 50 Sholat 51 Al hadid ayat 11 52 Ibrahim :7 53 alam nasyroh 54 Ali imran 191 55 Al+Anfal+ayat+1 56 perempuan 57 arra'du ayat 11 58 akhlak 59 dzikir allah...allah 60 yunus 57 61 manfaat 62 Ayat+194+Albaqarah+ 63 pinjaman 64 ar+rum+ayat+21 65 Surat Al-A’raaf ayat 180 66 At taubah ayat 34-35 67 Takwa 68 Ali imran 10 69 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 70 maaf 71 hud+ayat+117 72 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 73 Makan 74 al+hikmah 75 Apa yg di maksut dengan alamat email 76 al imran 104 77 Sembilan puluh sembilan nama 78 Ramadhan 79 Al+baqoroh+ayat+32 80 Tafsir alfatihah ayat 5 81 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 82 memaafkan 83 al+baqarah+ayat+168-169 84 al-hujurat ayat 13 85 luqman 14 86 surat At-Taubah:34 87 At+thalaq+ayat+4 88 Surat Al bayinah ayat 4-5 89 waris 90 al hujurat ayat 11 91 Karun 92 Al-Baqarah Ayat 43 93 Baqarah+ayat+163 94 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 95 Surat Al-Fatihah Ayat 5 96 Al maidah ayat 2 97 al+hujurat+ayat+13 98 Surah yunus 92 99 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 100 Qs albaqarah ayat 62

Hasil pencarian tentang Nafsu

terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 53
Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada...kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 3
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
("Dan aku tidak membebaskan diriku) dari kesalahan-kesalahan (karena sesungguhnya nafsu itu) yaitu hawa...nafsu (selalu menyuruh) banyak menyuruh (kepada kejahatan kecuali orang) lafal maa di sini bermakna
Mereka mendustakan rasul-rasul dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap perkara akan berakhir
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 30
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 55
"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita?
mengikuti orang-orang yang melampaui batas dengan melakukan kemusyrikan dan terbuai oleh syahwat dan hawa nafsu
kepada Allah dan janganlah kalian membuat aku terhina.") dengan niat kalian yang ingin melampiaskan nafsu
(Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir) memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap
Kalian dan bapak- bapak kalian memberinya nama sesuai dengan hawa nafsu buruk....Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari fitrah yang benar.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Sebab tidak ada cela bagi mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat kepada mereka.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Sebab tidak ada cela bagi mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat kepada mereka.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Sebab tidak ada cela bagi mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat kepada mereka.
(Luth berkata, "Inilah putri-putriku, jika kalian hendak berbuat,") untuk melampiaskan nafsu syahwat
janji yang benar dan pembalasan yang terjadi selalu berpaling darinya karena lebih mengedepankan hawa nafsu
Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah....Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab
Kawinilah mereka jika kalian ingin menyalurkan nafsu kalian."
Kalau begitu, katakan kepada mereka, "Lalu mengapa kalian tertipu oleh keinginan hawa nafsu dan oleh
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 18
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu
membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu
Orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, menghendaki kalian agar menjauh
(Mengapa kalian) dapat dibaca secara Tahqiq dan Tashil (mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu
orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya) di kala ia berdiri di hadapan-Nya (dan menahan diri) menahan nafsu
gembira melihat itu dengan harapan mereka dapat melakukan kejahatan mereka yang keji, yaitu melampiaskan nafsu
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 71
Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang
Tetapi kebanyakan mereka memang tidak menyukai kebenaran karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsu
karena kesabaran kalian menahan derita dan cobaan, serta kesabaran kalian dalam memerangi keinginan nafsu
Yaitu, kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual dengan mereka, sementara wanita-
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali