Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 hutang 9 Aisyah 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 al+baqarah+ayat+21 14 Kiamat 15 ALI IMRAN 102 16 Riba 17 Mendatangi neraka 18 kesedihan 19 penyakit 20 ikhlas 21 sabar 22 Al ikhlas 23 puasa 24 nikah 25 Surat Al An'aam ayat 141 26 pengusiran 27 kawin 28 al ankabut ayat 2 29 neraka 30 Al Baqarah ayat 275 31 Bahasa 32 Sholat iedul fitri 33 zabur 34 Puasa syawal 35 Surat Al kafirun 36 ALLAH 37 ali imran 104 38 Ibrahim 39 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 40 Injil 41 Al Baqarah ayat 245 42 Menyesatkan 43 Iblis 44 hadits Muslim Nomor 1688 45 Sholat 46 annisa ayat 22 47 yusuf+105 48 Penerus nabi Muhammad Saw 49 ali imran 159 50 Berkah 51 yunus 57 52 Baqarah+ayat+163 53 Surat Al-A’raaf ayat 180 54 At taubah ayat 34-35 55 Ayat+194+Albaqarah+ 56 Makan 57 al+hikmah 58 Takwa 59 Surat Al-Fatihah Ayat 5 60 ar+rum+ayat+21 61 maaf 62 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 63 al+hujurat+ayat+13 64 al hijr 28 65 Ali imran 10 66 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 67 al imran 104 68 Sembilan puluh sembilan nama 69 al+baqarah+ayat+168-169 70 Ramadhan 71 Al+baqoroh+ayat+32 72 memaafkan 73 ali imran 74 Apa yg di maksut dengan alamat email 75 sihir 76 surat At-Taubah:34 77 dzikir allah...allah 78 luqman 14 79 Surat Al bayinah ayat 4-5 80 al hujurat ayat 11 81 manfaat 82 Al-Baqarah Ayat 43 83 Karun 84 surat al maidah ayat 1 85 Al maidah ayat 2 86 Surah yunus 92 87 waris 88 Qs albaqarah ayat 62 89 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 90 hud+ayat+117 91 Surat+hud+Ayat+32 92 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 93 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 94 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 95 Lupa alquran 96 Al hadid ayat 11 97 Tafsir alfatihah ayat 5 98 Ibrahim :7 99 alam nasyroh 100 cahaya

Hasil pencarian tentang Penerus+nabi+Muhammad+Saw

Muhammad saw....(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...saw., atau Alquran yang dibawa olehnya sebagai mukjizat baginya....Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Golongan Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi...Muhammad saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka
(Seorang hamba) yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw. (ketika dia mengerjakan salat.)
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian..., "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa Sallim", artinya, "Ya Allah!...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
(Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian) yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad saw....Mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling
Ia berkata, "Tuhanku, janganlah Engkau biarkan diriku sendirian tanpa penerus, sedangkan Engkau adalah...sebaik-baik penerus bagi yang lain, karena hanya Engakaulah yang kekal setelah kemusnahan alam semesta
(Dan teman kalian itu sekali-kali bukanlah) yakni Nabi Muhammad saw.
Dan sesungguhnya berita tentang al-Qur'ân yang diturunkan dari sisi Allah kepada Muhammad saw. ini telah...termaktub dalam kitab suci-kitab suci para nabi sebelumnya.
Sedangkan orang yang melakukan amal saleh dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., maka
Alquran yang sangat agung) artinya, yang sangat mulia, tiadalah orang-orang kafir Mekah beriman kepada Nabi...Muhammad saw.
(Dan sesungguhnya dia telah melihatnya) yakni, Nabi Muhammad saw. telah melihat malaikat Jibril dalam
(Mereka melarang) orang-orang lain (darinya) dari mengikut kepada Nabi Muhammad saw....Menurut suatu riwayat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib; ia melarang orang-orang mengganggu Nabi...saw. akan tetapi ia sendiri tidak mau beriman kepadanya (dan tidaklah) tiada lain (mereka itu membinasakan...) oleh sebab menjauh dari Nabi saw.
(Kawanmu tidak sesat) artinya, Nabi Muhammad saw. tidak sesat dari jalan petunjuk (dan tidak pula keliru
seorang rasul dari Allah) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal Al-Bayyinah, yang dimaksud adalah Nabi...Muhammad saw.
nyata tentang urusan) agama, menyangkut masalah halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi...Muhammad saw....(maka mereka tidak berselisih) tentang diutusnya Nabi Muhammad (melainkan sesudah datang kepada mereka...permusuhan di antara mereka) karena permusuhan yang ada di antara mereka sebab mereka dengki kepada Nabi...Muhammad.
(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian) dia bukan bapak Zaid...untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi...) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya....lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai...syariat Nabi Muhammad.
(Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman) kepada Nabi Muhammad saw.
(Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian) hai penduduk Mekah (seorang rasul) yakni Nabi Muhammad...saw....telah kalian kerjakan (sebagaimana Kami telah mengutus, dahulu, seorang rasul kepada Firaun) yakni Nabi
Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad...saw. dari Tuhan, dosa-dosa mereka akan diampuni dan keadaan mereka di dunia dan akhirat akan diperbaiki
in di sini adalah bentuk takhfif dari inaa (janji Rabb kami) untuk menurunkan Alquran dan mengutus Nabi...Muhammad saw.
(Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri) yaitu Nabi Muhammad saw
menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah) artinya dari agama Islam dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi...Muhammad saw.; maksudnya ialah orang-orang Yahudi (maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya
Sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami) Muhammad (mengungkapkan kepadamu banyak hal dari apa...kamu sembunyikan dari Alkitab) yakni kitab Taurat dan Injil seperti ayat tentang rajam dan sifat-sifat Nabi...saw....(Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah) itulah dia Nabi saw.
perpindahan dari suatu topik pembicaraan kepada pembicaraan yang lain, yaitu pembahasan mengenai keadaan Nabi...Muhammad dan orang-orang kafir Mekah (kamu heran) pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi saw. yakni
(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu) hai Muhammad (Al-Kautsar) merupakan sebuah sungai di surga...dan telaga milik Nabi saw. kelak akan menjadi tempat minum bagi umatnya.
Nabi Muhammad saw. dihibur dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami para rasul terdahulu.
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya
ummiy artinya orang yang tidak dapat menulis dan membaca kitab (seorang rasul di antara mereka) yaitu Nabi...Muhammad saw....isimnya tidak disebutkan selengkapnya; dan sesungguhnya (mereka adalah sebelumnya) sebelum kedatangan Nabi...Muhammad saw.
(Maka di antara mereka ada yang beriman kepadanya) yakni kepada Nabi Muhammad saw.
(Dialah yang telah mengutus rasul-Nya) yakni Nabi Muhammad saw.