Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 ar rahman 9 Hukum+al+ankabut 10 surat an nisa ayat 135 11 Tafsir ayat 22 12 al imran 13 yunus 14 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 15 luqman+ayat+14 16 zakat 17 waris 18 Dalil+tentang+kreatif 19 Riba 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Ali imran 104 22 ali imran 97 23 hadits shalat 24 ikhlas 25 petunjuk 26 Surat nuh 27 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 28 ali imran 29 Surat albakoroh 20_28 30 shaad 31 AL MAIDAH AYAT 3 32 shalat 33 Ibrahim 7 34 Surat Lukman ayat 32 35 Tajwid+surat+al+anbiya 36 wanita 37 Takwa 38 Ayat 1 39 muhammad 35 40 surat muhammad ayat 15 41 Jihad 42 tajwid+al+a-raf+ayat+34 43 al ikhlas 44 Ali imran 103 45 yunus 107 46 ibadah 47 ali+imran+146 48 Al+hujurat+ayat+56 49 Surat Al baqarah ayat 284 50 an nisa ayat 59 51 Al ahzab ayat 21 52 ali imran 190 53 Ali imran 185 54 Ali Imran 134 55 Surat+al+al+isra+ayat+36 56 Al mulk ayat 2 57 tauhid 58 AL MAIDAH AYAT 76 59 al maidah ayat 2 60 Luqman 61 al+maidah+ayat+3 62 Al hijr 94 63 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 64 unta 65 al+anbiya+ayat+90 66 Al insyirah ayat 5 67 al-quran 68 Al-Hajj+ayat+41 69 al+anbiya+ayat 90 70 Surat al isra 71 akhlak 72 Pendusta 73 al+maidah+ayat+122 74 Hadis hutang piutang 75 waktu 76 surga 77 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 78 Haji 79 al-baqarah ayat 275 80 musibah 81 katak 82 an nisa ayat 58 83 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 84 ular 85 Zikir 86 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 87 ayat Quran tentang sejarah 88 al hujurat ayat 12 89 Unsur surat Ibrahim ayat 18 90 Muslim 91 al hajj ayat 78 92 al baqarah ayat 163 93 Surah Al hujurat ayat 6 94 Kisah kaum sodo 95 Al-Qashas ayat 88 96 al maidah ayat 15 97 al hadid ayat 22-23 98 al ahzab ayat 50 99 surah+baqarah+ayat+144 100 al maidah ayat 89

Hasil pencarian tentang Perang

terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 1
Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tidak ikut turun ke medan perang, "Kalian akan diajak untuk...memerangi kaum yang mempunyai kekuatan perang yang besar....Apabila kalian mematuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memuliakan kalian dengan harta rampasan perang
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 1
Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang....Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 161
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang....Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa
(Jika Allah menolong kamu) terhadap musuhmu seperti di perang Badar (maka tak ada orang yang akan mengalahkan...kamu, sebaliknya jika Dia membiarkan kamu) tanpa memberikan pertolongan seperti waktu perang Uhud (maka...Ayat berikut ini diturunkan ketika hilangnya sehelai permadani merah di waktu perang Uhud lalu sebagian
Penduduk Badui yang munafik dan tidak ikut perang bersamamu akan berkata, "Apabila kamu pergi untuk mengambil...harta rampasan perang yang telah dijanjikan Allah kepadamu, maka izinkanlah kami mengikutimu untuk mengambilnya...Dengan begitu mereka ingin mengubah janji Allah untuk memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang...Ketentuan yang tidak membolehkan mereka ikut mengambil harta rampasan perang pernah ditetapkan Allah
Dan jika kalian mendapat kemenangan dari Allah dan keberuntungan berupa harta rampasan perang, maka--...dengan penuh penyesalan dan harapan-mereka berkata, "Seandainya aku ikut perang bersama mereka, pasti
kepada anak yatim, orang miskin dan lain-lainnya merupakan perlindungan masyarakat dari dalam, maka perang...Untuk itu, Allah mewajibkan perang kepada kalian, wahai orang-orang Mukmin, sebagai perlindungan terhadap...Sesungguhnya jiwa manusia, secara tabiat, sangat tidak menyukai perang.
Jangan berhati lemah mengejar orang-orang kafir yang telah menyatakan perang terhadap kalian dan selalu...Perang, memang, sungguh menyakitkan....Maka, kalau kalian merasa sakit dengan luka-luka perang yang kalian alami, mereka juga merasakan hal
di antara orang-orang yang hidup bersama kalian ada yang enggan dan merasa berat untuk maju ke medan perang...Jika kalian mendapat musibah dalam perang, maka mereka akan mencela kalian seraya berkata, "Allah telah
Mereka tidak mendapatkan kebaikan apa pun, baik berupa kemenangan atau harta rampasan perang....Allah telah menyelamatkan kaum Mukmin dari kekejaman perang dengan dikirimkannya angin dan para malaikat
pendapat yang pertama, ayat ini menasakh ayat sebelumnya; dan ternyata Allah swt. mengazab mereka dalam perang...Badar dan perang-perang yang lain (padahal mereka menghalangi) mencegah Nabi saw. dan kaum muslimin
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 140
Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar)
Bila Allah mendukung kalian dengan pertolongan-Nya, seperti yang terjadi dalam perang Badar, tidak akan...pertolongan-Nya dari kamu semua, karena tidak menyiapkan syarat-syarat kemenangan, seperti yang terjadi pada perang
Wahai Rasul, jika engkau bertemu orang-orang yang melanggar perjanjian itu di medan perang, hukumlah...Disinggung pula dalam ayat itu penjelasan taktik perang dengan cara menghancurkan barisan belakang musuh...yang belakangan ini dianggap cukup jitu oleh taktik perang modern....Sebab kekacauan barisan belakang, sebagai gudang penyimpangan ransum dan berbagai perlengkapan perang
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (tentang harta rampasan) perang, siapakah yang berhak menerimanya...(Katakanlah,) kepada mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul-Nya) harta rampasan...perang itu terserah menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya; kemudian Rasulullah saw. membagi-bagikan harta
Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat dan heran terhadap orang-orang yang menginginkan perang sebelum...datang perintah perang?...Mereka mengira bahwa kewajiban perang itu akan mempercapat kematian mereka....Katakan kepada mereka, "Majulah ke medan pertempuran, meskipun perang itu akan menyebabkan kematian.
Tatkala kaum Mukminin dicela oleh Allah bila tidak ikut ke medan perang kemudian Nabi saw. mengirimkan...sariyahnya, akhirnya mereka berangkat ke medan perang semua tanpa ada seorang pun yang tinggal, maka...turunlah firman-Nya berikut ini: (Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi) ke medan perang...agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya) dari medan perang...sebelumnya yang juga melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut berangkat ke medan perang
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Dalam surat ini Allah memaparkan penjelasan sebagian hukum dan latar belakang perang....Allah juga menjelaskan pula hukum harta rampasan perang dan tawanan....Badar, latar belakang dan persoalan- persoalan pascaperang, dan pemicu perang, sebagaimana disimpulkan...Maka pecahlah perang Badar Besar (Badar Pertama).
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 4
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka....mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang
mengetahui berita ini melalui malaikat Jibril yang turun memberitahukannya ketika mereka sedang dalam perang...Kegembiraan mereka menjadi bertambah setelah mereka mendapat kemenangan atas orang-orang musyrik di dalam perang
berjihad (apa yang tidak kalian perbuat) karena ternyata kalian mengalami kekalahan atau mundur dalam perang
Maka dia terpotong-potong hidungnya ketika perang Badar.
kalangan Muhâjirîn dan Anshâr yang benar-benar beriman, yang berjihad bersamanya di masa sulit (pada perang...Sesungguhnya Dia sangat besar rasa kasih dan sayang-Nya kepada mereka. (1) Perang Tabûk terjadi pada...Tentara Islam yang berjihad pada perang ini dinamakan dengan "tentara sulit", karena persiapan untuk...Inilah perang terakhir yang diikuti langsung oleh Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
(Demi yang berlari kencang) di dalam perang, yaitu kuda yang lari dengan kencangnya di dalam peperangan
Ingatlah (hari ketika Kami menghantam dengan hantaman yang keras) yaitu pada perang Badar.
tentaranya, mereka berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kekuatan batin, keteguhan hati di medan perang
Jika kalian semua mendapat kesenangan seperti kemenangan dan harta rampasan perang, mereka semua bersedih...Dan bila kalian tertimpa bencana seperti kekeringan dan kalah perang, mereka semua bergembira.