Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 ali imran 31 3 SURAT+SABA+AYAT+28 4 Sedekah 5 surat al- baqarah ayat 180 6 akhlak 7 Al Maidah ayat 2 8 Ali Imran 110 9 Zakat 10 khamar 11 Al maidah ayat 3 12 al maidah ayat 8 13 matahari 14 ali+imran+190 15 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 16 kelahiran 17 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 18 Isi+kandungan+ayat+19 19 al-baqarah+ayat+2 20 QS. Ali Imran Ayat 64 21 ali imran 102 22 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 23 Al baqarah ayat 23 24 al maidah ayat 6 25 hujan 26 Melahirkan 27 an nisa ayat 29 28 Berbakti kepada Orang Tua 29 Takwa 30 ali imran 159 31 at taubah ayat 30 32 Al Hasyr ayat 7 33 Al hajj ayat 18 34 Ar rum ayat 21 35 Menggunakan akal 36 menghargai pendapat 37 an nisa ayat 24 38 ali+imran+191 39 At taubah ayat 60 40 membaca 41 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 42 ali imran 104 43 Hadis tentang kelautan 44 al+zalzalah+ayat+7-8 45 Bunuh 46 Makanan haram 47 surat ad-dhuha ayat 8 48 Hamil 49 al mulk ayat 2 50 kiamat 51 qaaf 16 52 Munafik 53 ali imran ayat 159 54 An Nisa ayat 35 55 al-baqarah ayat 153 56 Allah 57 Tidaklah seorang pezina 58 Niat 59 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 60 Al baqarah ayat 229 61 Hadits surat annisa 62 Surat Al-A'raf Ayat 31 63 haji 64 Akhlak jus 12 65 an nisa ayat 59 66 ibrahim 7 67 Al+kahfi+ayat+7 68 Hadits tentang ajaran islam 69 wajibnya berbakti kepada orang tua 70 bohong 71 at thalaq ayat 1 72 albaqorah+ayat+42 73 Al an'am ayat 141 74 An nisa ayat 19 75 surat yusuf ayat 53 76 Ilmu 77 wali nikah 78 an+nisa+ayat+8 79 Tafsir Al maraghi Qur'an surat Al Ma'arif : 19-27 80 Pemuda 81 surat+ayat+al-baqarah+130 82 Nikah 83 mimpi 84 al maidah ayat 32 85 Sombong 86 Ali+Imran+:+133 87 Dalil surat al muzamil ayat 20 88 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 89 al+'araf+ayat+176 90 az zumar ayat 3 91 al insyirah ayat 7 92 Ayat 58 ayat 11 93 surat+thaha+ayat+146 94 luqman 13 95 “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah.” (HR. Imam Muslim). 96 Muhammad 97 Al-Maidah ayat 2 98 saba ayat 13 99 surat al-hajj 100 al+baqarah+ayat+2:156

Hasil pencarian tentang Perangilah

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 190
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 9
Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 14
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah
Apabila mereka menentang misi dakwahmu dan menyakiti orang-orang Mukmin, maka perangilah mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 123
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 39
Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 76
beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 193
Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah
Maka pergilah kamu bersama Tuhanmu dan perangilah) mereka (biarlah kami di sini duduk menanti saja.")
Perangilah orang-orang kafir) dengan memakai senjata (dan orang-orang munafik) dengan memakai lisan dan
melanggar perjanjian yang mereka setujui sebelumnya, dan terus-menerus mencerca agama kalian, maka perangilah
(Dan perangilah mereka supaya tidak ada) supaya jangan ada (fitnah) kemusyrikan (dan supaya agama itu
Perangilah mereka, wahai orang-orang Mukmin, niscaya Allah akan menurunkan siksa kepada mereka dengan
Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Kami akan tetap tinggal di tempat ini."
Wahai orang-orang Mukmin, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian, agar mereka tidak
Dan perangilah di mana saja kalian jumpai mereka yang lebih dulu memerangi dan mengusir kalian dari Mekah...Jika mereka menyerang kalian, maka perangilah mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 29
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka
(Maka perangilah anak buah setan itu) maksudnya penyokong-penyokong agamanya niscaya kamu akan beroleh
(Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian itu) yakni mereka
(Perangilah mereka niscaya Allah akan menyiksa mereka) Allah pasti akan membunuh mereka (dengan perantaraan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 36
ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah
Perangilah mereka yang berupaya membunuh dan menghalangi kalian dari agama dengan menyiksa dan menindas
Jika salah satunya berbuat aniaya dan tidak mau berdamai, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya
sumpahnya) janjinya (sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian) yakni mencelanya (maka perangilah
Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, perangilah mereka dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian
Apabila masa perlindungan selama empat bulan itu telah habis, maka perangilah orang-orang musyrik yang
(Dan perangilah mereka itu hingga tidak ada lagi) atau tidak dijumpai lagi (fitnah) yakni kesyirikan
Jika mereka tidak berhenti memerangi kalian dan tidak mau menyatakan damai, maka perangilah mereka di
Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman...Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah(1) dengan tunduk dan taat serta tidak