Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 shalat 13 kejadian manusia 14 an nahl ayat 125 15 Sholat 16 ali imran 159 17 al maidah ayat 3 18 al hujurat ayat 13 19 akal 20 jual beli 21 al maidah ayat 2 22 jujur 23 luqman 13 24 sedekah 25 muhammad 10 26 haji 27 taubat 28 Zakat 29 Hadist Bukhori dan muslim 30 an nisa ayat 59 31 saba 19 32 al baqarah ayat 282 33 yunus 10 34 Al baqarah ayat 2 35 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 36 al+anam+ayat+1 37 al ikhlas 38 Pohon 39 luqman 40 Dosa 41 amanat 42 Pasar modal 43 al ahzab ayat 21 44 an-nisa ayat 19 45 al mujadilah ayat 11 46 al ankabut ayat 45 47 ar rum ayat 30 48 muslim, bab pakaian (2125) 49 an+nisa+ayat+59 50 nafas 51 al-Furqan ayat 67 52 at tahrim ayat 6 53 Takwa 54 al maidah ayat 1 55 al baqarah ayat 30 56 al baqarah ayat 21 57 Agama 58 AL ISRA AYAT 23 59 al- Baqarah ayat 195 60 Surah al baqarah ayat 30 61 Hud ayat 61 62 an nisa ayat 29 63 Mengurus 64 an nur ayat 2 65 surat quraisy 66 AL HUJURAT AYAT 10 67 surat Yunus ayat 57 68 al-ikhlas 69 al maidah ayat 90 70 At taubah ayat 36 71 Ibrahim+ayat+34 72 maha lembut 73 lebih dari 74 Ziarah kubur 75 jihad 76 ali Imran 64 77 yunus 41 78 al ikhlas ayat 1 79 an-nahl ayat 90 80 al imran 81 Ibrahim 7 82 Masjid 83 surah hud ayat 61 84 Tentang bersi 85 Takdir 86 nikah 87 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 88 ali imran 190 89 surat ali imran ayat 159 90 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 91 at taubah ayat 71 92 Al-an'am ayat 165 93 Hadis pasar modal 94 al-ahzab+ayat+125 95 ali imran ayat 97 96 Al Imran ayat 85 97 Dakwah nabi Luth 98 ali imran 61 99 Tentang ansor 100 Yunus 57

Hasil pencarian tentang quran

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran...), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 1
Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 81
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 21
dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,