Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ali imran 110 3 AN NISA AYAT 3 4 ibrahim 5 Hutang 6 riba 7 kiamat 8 niat 9 wasiat 10 An Naml ayat 6 11 ali imran ayat 19 12 al+Ali-Imran: 190 13 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 14 al imran 15 ali imran 159 16 al maidah ayat 1 17 An nisa ayat 29 18 Ayat Alquran tentang filsafat 19 Ali imran 130 20 surah fatir ayat 34 21 an nisa ayat 4 22 al hujurat ayat 6 23 Al-Maidah ayat 2 24 Berangsur 25 Dalam kubur berputus asa 26 nikah 27 an nur ayat 32 28 ibrahim ayat 7 29 Sedekah 30 al baqarah ayat 30 31 Takwa 32 ibadah 33 surat at tahrim ayat 6 34 al an'am ayat 165 35 tenggelam+bumi 36 Sapi 37 ilmu 38 Al-Baqarah ayat 233 39 anak berkebutuhan khusus 40 at tauriq ayat 3 41 Hidangan 42 an-nahl ayat 90 43 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 44 jual beli 45 Sabar 46 zina 47 Membela diri sesudah teraniaya 48 Munafik 49 At tahrim ayat 6 50 yasin+ayat+30-38 51 Al-Mu'minun Ayat 19 52 Sajian 53 Kedengkian 54 luqman 13 55 Ibrahim ayat 24 56 SURAT AL KAFIRUN 57 AL MAIDAH AYAT 5 58 ali+imran+134 59 Az Zukhruf ayat 4 60 Tidak membeda-bedakan 61 Ikan 62 waris 63 Al anfal ayat 9 64 ali imran 104 65 Al+Maidah+ayat+101 66 banjir 67 An nisa ayat 1 68 ali imran 103 69 berat 70 Al-Mutaffifin+ayat+2 71 sungai 72 luqman ayat 13 73 gunung meletus 74 Zaitun 75 Jiwa 76 al+baqarah+ayat+261 77 An Nuur ayat 35 78 Makna surat al baqarah ayat 234 79 An-Nisa Ayat 9 80 an nisa ayat 7 81 Babi 82 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 83 zakat 84 al baqarah ayat 20 85 surat ar rum ayat 21 86 as syura ayat 38 87 Annisa ayat 1 88 al maidah ayat 8 89 surat al kahfi ayat 110 90 Sajian+nenek moyang 91 az zumar ayat 3 92 Al Baqarah ayat 275 93 Ibrahim 35 94 al imran 192 95 an nahl ayat 90 96 ali imran ayat 77 97 Fathir ayat 31 98 Puasa 99 tulisan assalamualaikum arab 100 At Taubah ayat 105

Hasil pencarian tentang Permudahkan+urusan

terjemahan ayat Surat Al-Insyirah Ayat 7
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 5
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya
(Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya) tangguhkanlah urusan keduanya (dan kirimkanlah
Mereka adalah sekelompok orang yang selalu bertikai demi urusan-urusan dunia dengan melupakan akhirat
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
Dia yang mengatur urusan-urusan kami. Dan Dialah sebaik-baik yang diserahi urusan."
Dia yang mengurus seluruh urusan ciptaan-Nya dari langit sampai ke bumi....Kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam waktu satu hari yang lamanya sama dengan seribu tahun dunia
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 4
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 53
Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 7
Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
"Mudahkanlah untukku urusan risalah, supaya aku dapat menyampaikan sebagaimana mestinya.
) dari keimanan (maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kalian) yang akan menolong dan mengatur urusan-urusan
Fir'aun pun meninggalkan tempat itu untuk kemudian menangani sendiri urusan itu....Dilengkapinya pula segala sarana demi menyukseskan urusan itu, dengan mengumpulkan penyihir-penyihir
(Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian) maksudnya, kepentingan kalian (hai para utusan?");
(Ingatlah, bahwa kepada Allahlah kembali semua urusan) semua urusan dikembalikan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 123
Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 37
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
(Berkata pula Ibrahim, "Apakah urusan kalian) yakni kepentingan kalian (hai para utusan?").
Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Engkau selalu mengetahui kami dan menjamin urusan kami."
Ibrâhîm berkata, "Apakah urusan kalian, setelah berita gembira ini, wahai para utusan?"
(Kemudian Kami jadikan kamu) hai Muhammad (berada di atas suatu syariat) yakni peraturan (dari urusan...itu) dari urusan agama (maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang
(Dialah pelindung kami) yang menolong dan yang mengatur urusan-urusan kami (dan hanya kepada Allahlah
Allah benar-benar mengetahui urusan semua hamba-Nya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak....Kemudian, dengan kebijaksanaan- Nya pula, Dia menentukan segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan kepada urusan-urusan
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 5
(yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 5
Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
Cukuplah Allah sebagai Penjaga dan Yang diserahi segala urusan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 44
ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan...Dan hanyalah kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.
yakni pada malam Lailatulkadar, atau malam pertengahan bulan Syakban (dijelaskan) dirincikan (segala urusan...yang penuh hikmah) segala urusan yang telah ditentukan, yaitu berupa rezeki dan ajal serta perkara-perkara
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 62
Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan