Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ilmu 6 ali imran 104 7 Shalat 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 ali imran 10 Luqman 11 riba 12 ali imran 159 13 perjanjian 14 al baqarah ayat 2 15 yunus 16 Islam 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 Tumbuhan 19 an nisa ayat 58 20 almuminun+ayat+gg-100 21 niat 22 Hak dan kewajiban suami istri 23 yunus 57 24 Zina 25 Zakat 26 SYAITAN 27 yunus 5 28 al baqarah ayat 30 29 an nisa ayat 29 30 Surat an naba 31 Al imran 103 32 hadits+tentang+menjaga+keturunan 33 Al imran 104 34 penyayang 35 almuminun+ayat+99-100. 36 maha pengasih 37 al maidah ayat 2 38 Tajjwid qs al anfal ayat 30 39 Belajar 40 al hijr 22 41 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 42 tafsir+ar-rum+ayat+41 43 ali imran 145 44 kiamat 45 Al anbiya ayat 30 46 al hujarat ayat 13 47 Sholat 48 Makanan halal 49 sehat 50 ali imran 54 51 surat+fushshilat+ayat+33 52 Surga 53 ali imran 110 54 Al Baqarah ayat 1 55 al maidah ayat 3 56 al ahzab ayat 72 57 pentingnya akal 58 Surat annisa 59 sihir 60 ali imran 19 61 Jalan keluar 62 pembunuhan 63 al ahzab ayat 21 64 al maidah ayat 8 65 ALI+IMRAN+159 66 luqman 15 67 Takdir 68 AL+BAQARAH+AYAT+26 69 Bumi 70 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 71 bersikap merasa paling bisa segalanya 72 luqman 10 73 agama yang humanis 74 ayat kursi 75 al hijr 74 76 ar rum ayat 41 77 luqman+13 78 Doa memakai pakaian 79 ar+rahman+4 80 Musa api 81 Pekerjaan yang lebih baik 82 luqman+14 83 ali imran 130 84 yusuf 85 annisa ayat 29 86 MARYAM 87 maryam+93 88 susu 89 surat Al-Hasyr Ayat 7 90 Ayat 46 91 Taubat 92 tipu daya 93 surat+maryam+ayat+86 94 Berharap selain kepada Allah 95 zaitun 96 ali imran 190 97 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 98 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 99 Alam semesta 100 kehidupan

Hasil pencarian tentang Puasa+arafah

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 199
Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan demi yang menyaksikan) hari Jumat (dan yang disaksikan) yakni hari Arafah....yang kedua hari Jumat menyaksikan amal perbuatan yang dikerjakan pada hari itu, serta yang ketiga hari Arafah
Dahulu, sekelompok orang Arab dari kabilah Quraisy tidak melakukan wukuf di Arafah seperti yang dilakukan...Keengganan mereka untuk wukuf di Arafah itu sebenarnya didorong oleh perasaan superioritas karena domisili...Mereka juga--dengan tidak berwukuf di Arafah--mengklaim bahwa tindakan itu merupakan salah satu pengejawantahan...Maka Allah menyuruh mereka membuang kebiasaan jahiliah ini dan memerintahkan mereka untuk berwukuf di Arafah
mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Kemudian bertolaklah kamu) hai orang-orang Quraisy (dari tempat bertolaknya manusia) maksudnya dari Arafah
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh Zulhijah, atau hari Arafah
Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
turun-temurun, sebagaimana sekarang mereka beranak-pinak mirip dengan jagung di daerah Nu`man sewaktu hari Arafah
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa